Adolygiad Ffilm: Godzilla (12)

Godzilla

Y Sêr: Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Sally Hawkins, David Strathairn ac Elizabeth Olsen

Y Cyfarwyddo: Gareth Edwards

Y Sgrifennu: Max Borenstein a Dave Callaham

Hyd: 123mun

Adolygais Godzilla ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Mai 15ed, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Mae’n drigain mlynedd ers i Ishiro Honda ryddhau Godzilla o’i gawell yn Siapan, gan esgor ar 28 o ddilyniannau, yn cynnwys ffilm fawr y penwythnos hon.

Rhyddhawyd y ffilm gyntaf ’nol ym 1954, lai na degawd wedi diwedd yr Ail Ryfel Byd. Bryd hynny, roedd yn drosiad am erchyllderau’r frwydr honno , wrth i groen garw’r ddraig ymdebygu i losgiadau dioddefwyr Hiroshima a Nagasaki. Aeth y gyfres ymlaen i gynnwys cartwns i blant, gan droi’n eicon go kitsch ledled y byd, a bu ymgais ddiwethaf Hollywood i adrodd yr hanes yn bach o fflop yn 1998.

Eleni, fodd bynnag, dewisodd Gareth Edwards ail-ymweld â gwreiddiau gwleidyddol yr hanes,  dair blynedd yn dilyn argyfwng niwclear Fukushima.

Ie wir, Gareth Edwards – na, nid y mewnwr mawreddog o Waun-Cae-Gurwen, ond y cyfarwyddwr ifanc a chanddo’i wreiddiau yma yng Nghymru; fel yn achos chwaraewyr rygbi niferus, gallwn yn bendant ei hawlio fel Cymro!

Er iddo gael ei eni a’i fagu yn Swydd Warwick yng Nghanolbarth Lloegr, mae ei rieni yn hannu o Bontypwl a Brynbuga. Arferai ddychwelyd bob penwythnos i weld ei Dad-cu a gwrando ar War of The Worlds ynghyd a gwylio ffilmiau anghenfilaidd o Siapan gydag ef.

O’r hyn brofais i o’i Godzilla ef, mae’n bur debyg iddo hefyd fwynhau ffilmiau Steven Spielberg yn fawr, ac efallai’r ffilm arswyd  Jaws yn fwy na’r un . Yn arwain y ffilm hon y mae gwyddonydd o’r enw Brody (Bryan Cranston, Breaking Bad), sy’n rhwystredig am nad yw neb yn coelio’i rybuddion am arswyd mawr.

Yn ystod yr hanner awr cyntaf, cawn gyflwyniad iddo ef a’i wraig, sy’n wyddonwyr mewn pwerdy niwclear yn Siapan. Yn dilyn daeargryn rhaid gadael y pwerdy a’i hymbelydredd ar frys, heb gael atebion digonol i achos y trychineb naturiol.

Bymtheng mlynedd yn ddiweddarach  mae Ford (Aaron Taylor-Johnson, Nowhere Boy), eu mab, yn aelod o’r llynges Americanaidd, yn bennaf gyfrifol am waredu bomiau niwclear. Mae ei dad yn dal i gredu’n llwyr mai cynllwyn oedd yr argyfwng mawr, a fod y gwir arswydus yn dal i lechu islaw.

Dyw hi ddim yn hir tan y caiff ei brofi’n gywir, a daw wyneb yn wyneb ag anghenfil cyn-hanesyddol, sy’n bwydo oddi ar ymbelydredd craidd y ddaear. Ond ers i ddyn ddechrau ymhel ag egni niwclear, mae Brenin y Bwystfilod wedi dod i’r arwyneb –  a’r Godzilla godidog yw hwnnw, sy’n  efelychu Tyrannosaurus Rex a draig Komodo , ac yn poeri tân.

Prynhawn Da Godzilla

Ond yn bur annisgwyl nid ef yw’r gelyn mawr, ond yn hytrach dau Muta mawreddog, sy’n debycach i pterodactyls corynnaidd o law’r diweddar HR Geiger. Wrth i’r creaduriaid hyn groesi’r Môr Tawel o Siapan i gyfeiriad yr Unol Daleithiau, rhaid paratoi am yr ornest fwyaf erioed rhwng dyn a natur.

Fel yn achos dechrau’r ffilm – sy’n llawn cynnwrf ac emosiwn – mae’r diweddglo yn gwbl drydanol, gyda sain ac effeithiau arbennig rhyfeddol o dda. Y mae sgrechiadau gyddfol a greddfol y creaduriaid yn swnio  fel platiau tectoneg yn hyrddio’n erbyn ei gilydd, gan ddanfon ias oer lawr y cefn, a dychryn y gwyliwr i’r byw.

Mae’r hanes yn cydio, a’r gwleidyddiaeth yn gweithio, ond ar hyd y ffordd, caent eu gosod i’r neilltu, er lles ffrwydriadau mawrion uwch dinas San Francisco. Mae’r cast o safon aruthrol o dda , ond caiff merched fel Elizabeth Olsen (Martha, Marcy, May Marlene) a Juliette Binoche eu gwastraffu’n llwyr, heb sôn am sgript hynod gawslyd yn achos David Strathairn a Ken Watanabe.

Ewch i weld i ffilm ar bob cyfri, os am adlais o paranoid thriller wedi’i chroesi â disaster movie o’r hen deip – gyda thro annisgwyl yng nghynffon y ddraig ddramatig. Ond peidiwch â disgwyl gormod o haenau wedi hanner awr gynta’r ffilm; y  mae’r awr yn y canol yn ymdebygu i folgi o fadfall blonegog.


Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s