Adolygiad Ffilm: Benny and Jolene (15)

Benny and JoleneY Sêr: Craig Roberts a Charlotte Ritchie

Y Cyfarwyddo: Jamie Adams

Y Sgrifennu: Jamie Adams

Hyd: 88 mun

Adolygais y ffilm Benny and Jolene ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 6ed, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Mae’n gas gen i ladd ar ffilm newydd o Gymru, ond mae Benny a Jolene yn ofnadwy. Ceir ymgais i efelychu arddull ffilmiau lo-fi y mudiad ‘mumblecore’, ond byddai ‘bumblecore’ yn derm mwy addas yn achos hon.

Yn sylfaenol, ceisio dychan y diwydiant cerddoriaeth wna’r ffilm, trwy gyfrwng comedi rhamantus byrfyfyr. Mae’r canlyniad, yn anffodus, yn hynod anwastad, ac yn orlawn o ystrydebau.

Mae’r ffilm yn dilyn deuawd gwerin Benny (Craig Roberts) a Jolene (Charlotte Ritchie) sydd newydd gyrraedd brig y siartiau Prydeinig. Gyda dêl newydd sbon gan eu cwmni recordiau, daw ansicrwydd i  danseilio’u partneriaeth. Daw Jolene dan bwysau i newid ei steil, i edrych a swnio’n fwy rhywiol, tra fod Benny yn benderfynol o lynnu at y weledigaeth wreiddiol, tipyn nes at ei arwr Bob Dylan.

Dros gyfnod o bum diwrnod, dilynwn y ddau wrth i’w perthynas nhw raddol ddatgymalu. Oes gobaith o gwbl ail-gynnau’r fflam, ar road-trip i Ogledd Cymru?

Yn arwain y ffilm y mae Craig Roberts (Submarine) o Fargoed ac un o sêr y gyfres gomedi Fresh Meat, Charlotte Ritchie.  Y mae Roberts erbyn hyn wedi croesi’r Iwerydd ar gyfer rhannau bach yn Bad Neighbors22 Jump Street – ac mae hynny i’w glywed yn ei acen.  Roedd yn wynepsyth o wych yn y rhamant cwyrci Submarine, ond yma, mae ar goll heb arweiniad cadarn.

Byddai wedi bod o fudd pe bai’r ddau brif actor wedi cwrdd cyn yr olygf gyntaf un – ar soffa This Morning yn Llundain. Am ddeuawd gerddorol – a ffrindiau bore oes – does dim un olygfa naturiol ohonynt yn rhannu eu hangerdd am gerddoriaeth.  Mae pob un sgwrs yn taro’n drwsgl ac annilys, a does dim gronnyn o gemeg rhyngthynt. Ceir ymgais i’n hatgoffa mai rhamant lletchwith sy’n llechu islaw, ond ceir mwy o bathos, a cred, mewn hysbyseb Match.Com nag yng nghwmni’r hipstars hunan-ymwybodol hyn.

Caiff y cast cynorthwyol  gryn dipyn o hwyl wrth ddychan y byd A&R. O’r PR hunllefus Nadia (Rosamund Hanson), i’r rheolwr di-asgwrn-cefn (Keiron Self), ond yr un hen deips sy’n perthyn i fusnes cerddoriaeth Cowell-aidd y cynhyrchiad hwn. Yr unig berfformiwr i fynd amdani go iawn, yw Richard Ellis (Gwaith Cartref, Cynnau Tân) mewn cameo hwyliog ger Llyn y Rhath. Mae ei ffotograffydd ef yn ‘sglyf’ go iawn, a daw ag asbri ac afiaith i’w ran.

I fod yn deg gyda’r cynhyrchiad – a’r actorion lu – ffilmiwyd y cyfan mewn pum diwrnod, ar gyllideb o lai na deuddeg mil o bunnau, ag amlinelliad o sgript yn unig . Roddwyd pwyslais ar gofnodi trysorau byrfyfyr, ac mae’r ffilm yn brin iawn o’r rheiny – gwaetha’r modd .

Pe bai’r sgript yn orffenedig, a’r cymeriadau wedi’u datblygu’n well, byddai gobaith o ffilm ag iddi neges gadarn. Arbrawf yw’r cynhyrchiad, gan  Jamie Adams, sgwennwr-gyfarwyddwr newydd sbon, sydd wedi datblygu fel golygydd cynorthwyol addawol iawn (American Interior, The Machine). Mae ganddo ddawn gweledol sicr, ond dim clem am stori ar hyn o bryd – a dehongliad siomedig o hen-ffasiwn o Gymru a geir yn y ffilm Gymreig hon.

Mae’r ffilm yn dirwyn i ben ym maes parcio gwlyb gwyl Festival No. 6 ger Minffordd, wedi’r road-trip fwyaf diflas a gafwyd erioed. A wyddech chi nad oes signal ffôn ar gyrion Tal-y-Llyn?  Dyna i chi’n fras yw lefel ffraethineb y ffilm hon.

Wrth i Benny a Jolene a’u entourage lanio ar gyrion y Cob cofiais ymgais Emyr Glyn Williams, sef Y Lleill ’nol yn 2006. Llwyddodd y ffilm anarchaidd honno i ddweud cymaint mwy na hon am fywyd ar ymylon twyll y freuddwyd roc a rôl.

Y sgôr terfynol*: 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s