Adolygiad Ffilm: Maleficent (PG)

Maleficent

Y Sêr: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ac Imelda Staunton

Y Cyfarwyddo: Robert Stromberg

Y Sgrifennu: Addasiad Linda Woolverton o stori La belle au bois dormant (1697) gan Charles Perrault

Hyd: 97 mun

Adolygais y ffilm Malifecent ar raglen Prynhawn Da ar S4C  ar ddydd Gwener, Mehefin 6ed, 2014 – ac ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar ddydd Sul, Mehefin 8ed. Cliciwch yma i wylio eto, a cliciwch yma i wrando eto.

Llwyddiant mawr y penwythnos diwethaf oedd Maleficent gydag Angelina Jolie – sef adweithiad diweddaraf Disney o  stori glasurol. Fel yn achos  Oz the Great and Powerful, Snow White and The Huntsman  a Frozen i raddau – mae’n cynnig gogwydd newydd ar chwedl gyfarwydd.

Mae Jolie yn chwarae tylwythen deg gafodd ei bradychu fel merch, ac a dyngodd lw i ddial ar y Brenin Stefan (Sharlto Copley). Ar enedigaeth y dywysoges Aurora, taena Maleficent felltith drosti hi gan ei dedfrydu i drwmgwsg yn un ar bymtheg oed. Caiff tair tylwythen eu siarsio i’w gwarchod hi, ond dyw Maleficent a’i brân Diaval (Sam Riley) byth ymhell ohonynt. Wrth weld y ferch yn prifio, caiff gydwybod Maleficent ei bigo – oes modd dadwneud y drwg cyn y diwrnod pen blwydd?

Fel yn achos Charlize Theron, a chwaraeodd Ravenna yn Snow White and the Huntsman, mae Jolie yn drynanol fel y Dduwies ddichellgar . Mae ei chyrn a’i gruddiau onglog yn codi gwir ofn – sy’n bownd o sicrhau Oscar anochel arall i’r colurydd Rick Baker .

Ond mae’r cymeriadau cynorthwyol yn rhyfeddol o wan, gan ddiflasu’r gwyliwr am gyfnod sylweddol. Uwaith y sefydlir y cefndir amgen, does gan bawb arall fawr ddim i’w wneud; aberthwyd cyfle go iawn am antur amlhaenog er lles effeithiau arbennig 3D.

Y mae’r effeithiau’n bur llwyddiannus, wrth gyfleu’r deyrnas hudolus, ond mae’r dair dylwythen ddwl yn dieithrio’r dorf.

Gelyn pennaf Maleficent yw’r Brenin Stefan – a chwareir gan Sharlto Copley (District 9) o Dde Affrica, a hynny mewn acen Albanaidd. Does ganddo ddim presenoldeb, mwy na sydd gan Elle Fanning fel yr Aurora  fach hardd – mae Angelina’n taenu’i chysgod dros bawb.

Mae’r stori’n addasiad cyfoes o’r cartwn Disney, Sleeping Beauty, oedd yn gymaint o  fethiant i Disney yn 1959 na chafwyd cartwn arall gan y cwmni tan The Little Mermaid yn 1993. Newidiwyd nifer o’r  manylion gwreiddiol – fel rôl  y gusan dyngedfennol gan dywysog golygus – sy’n golygu fod  Maleficent, fel Frozen, yn pasio’r prawf Bechdel, sy’n brawf o barch at gymeriadau benywaidd y ffilm.

Gwendid mwyaf Maleficent yw na lwyddodd i sicrhau sylwedd, i gyd-fynd â’r steil, ond mae’n gam  hyderus ymlaen yn y cyfeiriad iawn.


Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cyhoeddwyd yn AdolygiadFfilm | Rhowch sylw | Golygu
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s