Adolygiad Ffilm: Chef (15)

Chef

Y Sêr: Jon Favreau, John Leguiziamo, Bobby Cannavalle, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Sofia Vergara a Roberts Downey Jr

Y Cyfarwyddo: Jon Favreau

Y Sgrifennu: Jon Favreau

Hyd: 114mun

Adolygais Chef  ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 4ydd 2014, a bues i’n trafod y cynhyrchiad ar y cyd â ffilmiau eraill am fwyd, yng nghwmni Caryl Parry Jones ar raglen Bore Cothi ar fore Iau , Gorffennaf 3ydd,  ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wylio eto, a cliciwch yma i wrando ′nol.

Bethbynnag wnewch chi eleni, peidiwch â cholli ffilm orau’r flwyddyn hyd yn hyn, sef Chef gan Jon Favreau. Mae’n cynnig road-trip teuluol llawn cariad – a nwyd – sy’n dathlu’r berthynas rhwng bywyd a bwyd.

Mae’n dilyn Chef Carl Caspar (Jon Favreau), un o gogyddion gorau LA a greodd ei enw iddo’i hun ym Miami ddegawd yn ôl. Dan bwysau gan Riva (Dustin Hoffman),  perchennog ei fwyty Gauloises, mae’r cogydd eofn wedi hen gyfaddawdu. Cyfnewidiodd arloesedd afieithus am fwydlen saff o greatest hits gor-gyfarwydd.

Caiff ei gyflyrru i archwilio’i wreiddiau cogyddol pan dderbyniai feirniadaeth hallt gan flogoiwr bwyd mwyaf LA (Oliver Platt). Llwyddai hefyd i gamddehongli y Trydarfyd yn llwyr gan ennyn drwg-enwogrwydd ar-lein

Ag yntau’n dad sengl, di-fflach a di-waith, aiff Carl âi fab chwilfrydig Percy (Emjay Anthony) i Miami i ail-danio ei dalent. Gan fuddsoddi mewn food-truck, canolbwyntiai’n llwyr ar fwydo’i enaid, ar wibdaith o Miami i LA.

I feriniad bwytai, adolygydd ffilm, a chogydd fel fi mae’r cynhyrchiad hwn yn ticio’r bocsys i gyd. Mae’n dwyn cynifer o atgofion gastronomaidd – a theuluol – i gof, ac ro’n i’n wên o glust i glust tan y diwedd.

Yn hynny o beth, y mae Chef yn adleisio llwyddiant ffilmiau fel Sideways, Like Water For Chocolate, Julie & Julia, Heartburn a Ratatouille. Ond nid ffilm i foodies yn unig mo Chef yn y bôn; mae’n ffilm i bawb sydd angen brêc o brysurdeb bywyd.

Serch hynny, y mae’n wir fod y delweddau o fwyd yn bornograffaidd mewn mannau, a gofal y paratoadau yn ffinio ar yr erotig. Synnen i daten na fyddai chef o fri fel Anthony Bourdain wrth ei fodd gyda lefel yr ymchwil i faes gwleidyddiaeth y gegin – heb sôn am y fenter o lywio fan fwyd, yn achos cameo gan Roy Choi, ymerawdwr food-trucks Coreaidd-Mecsicanaidd LA.

Ges i’r fraint o gyfarfod y ddau eicon ym myd gastronomi cyfoes yn Los Angeles y llynedd, a hynny tra’n ymchwilio i Gymro fu’n arloesi yn y maes ysgrifennu bwyd ganrif yn ôl. A rhaid cyfadde i mi feddwi’n llwyr ar ddelweddau o Farchnad Ffermwyr Santa Monica,  BBQ yn Texas a thoesion Beignets o Cafe Du Monde yn New Orleans; bum yn ffodus iawn i’w profi nhw i gyd dros y blynyddoedd.

Mae Jon Favreau yr actor yn portreadu arwr gwerth ei halen, a caiff gefnogaeth gref gan actorion o fri – John Leguiziamo flaenaf yn eu plith, fel ei sous-chef Hisbaenaidd, Martin.

Profodd Favreau y sgwennwr-gyfarwyddwr lwyddiant aruthrol gyda chyfres Iron Man, ond yma, mae’n dychwelyd i’w wreiddiau  anibynnol. O’r traciau cerddoriaeth salsa, samba a ska, hyd at naws fyrfyfyr y sgript, mae’n dwyn ei hit anibynnol cyntaf, Swingers, i gof.

Dyma gomedi hudolus sy’n dathlu eneidiau hoff cytun wrth iddynt rannu atgofion oes dros blatiad o fwyd.


Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s