Adolygiad Theatr: Anweledig (Cwmni Frân Wen)

Anweledig Ffion Dafis gan Iestyn Hughes

Llun gan Iestyn Hughes.

Roedd Anweledig yn benllanw gwych i berl o flwyddyn ym mywyd Aled Jones Williams. Os na wnaethoch chi brofi un o’i gampweithiau eleni, rhaid gofyn; sut mae’r tywydd ar blaned Mawrth?

Bu’r awdur amryddawn yn dadlennu bywyd cudd y Cymry Cymraeg mewn sawl cyfrwng. Dinoethwyd y Cymro dosbarth-canol, canol-oed, yng nghynhyrchiad Pridd (Theatr Genedlaethol Cymru), a’r nofel Eneidiau – a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn 2014.

Trwy gyfrwng iaith goeth, a hiwmor du-bitsh, uniaethwyd ag alci a godinebwr. Ond brechdnawyd argyfyngau Handi Al a Tom Rhydderch rhwng geiriau grymus Glenda.

Fe nghyffyrddwyd i’r byw y llynedd gan berfformiad cignoeth Ffion Dafis wrth iddi brofi’n brif atyniad y Lle Celf. Denwyd dagrau i lygaid aelodau’r dorf wrth iddi rannu ing iselder mewn monolog. Wedi wythnos o wefreiddio cynulleidfa Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013, datblygwyd y darn i fynd ar daith ledled Cymru yn 2014.

Gallwch ddarllen fy adolygiad llawn o’r llwyfaniad cyntaf fan hyn – afraid dweud, bu’n rhaid ei phrofi eto eleni. Es i weld yr ail-lwyfaniad ar noson hyfryd o haf yng Ngoleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

Ychwanegwyd gefnlen gerddorol – darn piano cynnil gan Lisa Jên Brown – ac ymhelaethwyd ar y set a gwaith celf Mirain Fflur.

Prin symudodd Ffion y llynedd, gan hoelio sylw’r gwyliwr yn llwyr, wrth afael yn gadarn mewn albwm llawn lluniau – a guddiodd ei sgript yn dra deheuig. Eleni, fe’i rhyddhawyd , gan gryfder ei chof, i amneidio ar amrantiad o’i chadair esmwyth. O’i heistedd, aeth â ni i’w gwely priodasol, ysbyty Dinbych, a thraethau’r cof yn Llandudno a’r ‘Algafr’.

Llwyddodd i gynhyrchu egni anhygoel, a thawelu’r dorf, gyda’i llygaid agored, llawn chwilfrydedd. Fel gwraig ganol oed y cyflwynodd ei hun, ar goll yn nyfnderoedd isleder dwys. Ond cawsom hefyd gwrdd â hi fel plentyn llon, ei gwr dryslyd, a’i gynghreiriaid di-glem.

Baeddwyd ei choban llaes gan olion y môr, a efelychai gylchoedd te gan baned segur. Cyflawnodd gamp a hanner wrth ein hudo i gydymdeimlo â’i hysfa i wneud amdani hi ei hun.

Addaswyd y sgript rhyw fymryn eleni, gan ganiatau i’r gwylwyr arsylwi ar bob ystum yr actores, a  sawru pob sillaf o’i genau. Yn bennaf oll, cadarneir ym monolog Anweledig mai bardd o fri yw Aled Jones Williams.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s