Adolygiad Ffilm: Dracula Untold (15)

Dracula Untold

Y Sêr: Luke Evans, Charles Dance, Dominic Cooper a Sarah Gadon

Y Cyfarwyddo: Gary Shore

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Matt Sazama a Burk Sharpless o gymeriadau Dracula (1897) gan yr awdur Bram Stoker.

Hyd: 92 mun

Adolygais Dracula Untold ar raglen radio Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar ddydd Sul, Hydref 12ed ac ar raglen deledu Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Hydref 3ydd, 2014. Cliciwch yma i wrando eto a cliciwch yma i wylio eto.

Ceir hanes helaeth ym myd y sinema, o ffilmiau Dracula,  o Nosferatu (1922) a Bram Stoker’s Dracula (1992)– addasiad Francis Ford Coppola o’r clasur iasoer, gyda neb llai na’r Cymro Anthony Hopkins fel yr heliwr hynafol Van Helsing. Nac anghofier wrth gwrs  y ffenomenon diweddar am fampirod llysieuol Twilight, ac ym myd teledu, The Vampire Diaries a’r ddrama ddychanol True Blood.

Caiff yr archwaeth di-ddiwedd am hanes yr anghenfil ei ddiwallu yn ystod mis Hydref, a bachan o Bontypwl – Luke Evans – sy’n portreadu Dracula y tro hwn.

Fel cymaint o ffilmiau uwch-arwyr diweddar – Superman, Spiderman a Batman yn eu plith – tyrchir i wreiddiau go-iawn y bwystfil o Ddwyrain Ewrop, a phlethir antur ac effeithiau arbennig wrth adweithio yr hanes hunllefus.

Ar ddechrau’r ffilm cawn gyflwyniad i gymeriad hanesyddol Vlad Tepes neu Vlad the Impaler – sef tywysog yn Rwmania’r Bymthegfed Ganrif. Ag yntau’n wr a dyn teulu mawr, ac arwr ar faes y gad, tanlinellir fod Vlad yn fonheddwr o’i gorun i’w sawdl. Ond wrth i’w deyrnas wynebu bygythiad mawr gan Swltan Mehmed yr Ail, rhaid troi at elyn gwaeth i achub ei deulu rhag ffawd enbydus.

Y gelyn dan sylw yw fampir dychrynllyd sy’n trigo mewn ogof lleol, a chwareir ag afiaith echrydus gan yr actor Charles Dance. Mewn un olygfa drydanol, cawn brofi’i dafod a orchuddiwyd gan bothellau llysnafeddog, wrth iddo ddarbwyllo Vlad i ymddiried ynddo ef. Ond oes modd troi at yr ochr dywyll heb aberthu’i enaid yn llwyr?

Dyma gyfle gwych i’r Cymro golygus Luke Evans greu argraff fawr, ac mae’n llwyddo i’n darbwyllo’n llwyr yn Dracula Untold. Gyda’i yrfa ar i fyny ers cael ei gastio fel Bard the Bowman yn nhrioleg Peter Jackson, The Hobbit, mae’n cael serennu o’r diwedd yn ei hawl ei hun, fel arwr sy’n troi at anghenfil am achubiaeth.

Mae’r effeithiau arbennig yn hynod drawiadol, fel gallu Vlad i droi’n haid o ystlumod, ac mae’r sgript yn rhyfeddol o raenus am flocbyster mawr. Ond ni cheir chwarter digon o ddefnydd o Charles Dance tan y diwedd un, sy’n wendid mawr yn fy marn i.

Yn ystod y coda annisgwyl hwnnw, ceir awgrym o ddilyniant gwahanol iawn i Dracula Untold, ac ar sail y ffilm hon, rhaid dweud y bydda i’n sicr ar flaen y ciw, i brofi gwrth-arwr o gig a gwaed.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s