Adolygiad Ffilm: Pride (15)

Pride

Y Sêr: Bill Nighy, Paddy Considine, Imelda Staunton, Dominic West, Lisa Palfrey, Rhodri meilir, Dyfan Dwyfor a Jams Thomas

Y Cyfarwyddo: Matthew Warchus

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Stephen Beresford

Hyd: 120 mun

Adolygais Pride ar raglen deledu Sam ar y Sgrin ar S4C ar ddydd Gwener, Medi 12eg, ac ar raglen radio Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar fore Llun, Medi 22ain, 2014 – cliciwch yma i wylio eto, ac yma i wrando eto.

Comedi fwyaf 2014 hyd yma yw’r cynhyrchiad gwleidyddol Pride.

Mae’r ffilm wedi’i gosod ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ym merw brwydro ffyrnig Streic y Glöwyr, ac mae’n seiliedig ar hanes go-iawn. Gyda Margaret Thatcher yn chwyrn dros wrthsefyll y streic, gwelwn ni garfan arall o ymgyrchwyr brwd, sy’n awyddus iawn i gynorthwyo’r glöwyr – sef criw o’r gymuned hoyw a lesbiaidd yn Llundain.

O fewn dim mae’r criw brwdfrydig yn codi miloedd o bunnau wrth hel pres mewn bwcedi ar hyd y ddinas. Y broblem fawr yw ceisio perswadio Undeb y Glöwyr i dderbyn eu cymorth annisgwyl. Wedi laru ar ymateb llugoer y swyddfa undeb ganolog, estynnant allan i bentref glofaol yn Ne Cymru. Mae’r ffilm yn portreadu’r berthynas glos a ddatblygodd rhwng yr LGSM a chymuned Cwm Dulais.

Disgrifiwyd Pride eisioes fel comedi gorau’r flwyddyn, ac yn wir, mae’n ffilm ddoniol iawn mewn mannau. Ond mae hi hefyd yn cynnwys negeseuon grymus iawn, a bethbynnag fo’ch rhywioldeb, gallai’ch sicrhau chi byddwch yn eich dagrau ymhell cyn y diwedd.

Ymysg sêr mawr y ffilm y mae Imelda Staunton fel Hafina a Bill Nighy fel Cliff – sy’n croesawu’r ymgyrchwyr hoyw i’r gymuned. Mae’n deg i ddweud fod yr acenion Cymreig dros y siop – a Paddy Considine fel Dai Donovan yn fwy na neb. Ond mae modd maddau hynny mewn ffilm mor ddirdynnol, sy’n pwysleisio mai mewn undeb mae nerth.

Ceir hefyd berfformiadau nodedig gan lu o actorion Cymraeg, gyda Rhodri Meilir a Dyfan Dwyfor, Jâms Thomas ymysg y glöwyr sydd ar streic, ac mae Lisa Palfrey y arbennig o dda fel mam llawn rhagfarn. Ond teg yw dweud mai Menna Trussler, fel y famgu Gymreig Gwen, sy’n dwyn y ffilm dan drwynau pawb.

Mae’r ffilm yn dwyn i gof gomediau llwyddiannus The Full Monty, Brassed Off a Billy Elliott – ffilmiau sylweddol am gymunedau traddodiadol sy’n herio’r drefn a gwrthsefyll pob math o ragfarnau. Ac er nad yw Pride cweit mor glossy â’r rheiny, mae iddi’i sglein unigryw ei hun.

Sgôr Terfynol* 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s