Adolygiad Ffilm: Gone Girl (18)

Gone Girl

Y Sêr: Rosamund Pike, Ben Affleck a Neil Patrick Harris

Y Cyfarwyddo: David Fincher

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Gillian Flynn o’i nofel Gone Girl (2012)

Hyd: 149 mun

Adolygais y ffilm Gone Girl ar raglen radio Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar ddydd Sul, Hydref 12ed ac ar raglen deledu Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Hydref 3ydd, 2014. Cliciwch yma i wrando eto a cliciwch yma i wylio eto.

Pren yw’r anrheg traddodiadol wrth nodi pen-blwydd priodas pump oed, ond beth os yw’r uniad dan sylw yn annisgwyl o bwdr?

I Amy a Nick Dunne – prif gymeriadau Gone Girl, thriller newydd y cyfarwyddwr David Fincher – yr ateb annisgwyl yw helfa hunllefus, sy’n gadael y gwyliwr yn amau ei berthynas ei hun.

Ar fore’r achlysur aiff Amy ar goll a daw Nick dan amheuaeth o’i lladd – ond ble mae’r corff, ac a fu Amy yno erioed? Daw’n amlwg wrth dyrchu dan arwyneb eu perthynas fod tywyllwch yn llechu islaw, ac nad oedd yr un o’r ddau’n nabod ei gilydd go-iawn cyn ymrwymo â’i gilydd am oes.

Serch y tystysgrif 18, a’r awgrym o drais a bygythiadau bwystfilaidd, y gwir amdani yw fod Gone Girl yn ffilm arswyd heb ddropyn o waed tan y diwedd.

I ffans mawr y nofel gan Gillian Flynn, a gyhoeddwyd yn 2012, y diweddglo dadleuol hwnnw sy’n destun gwir ddiddordeb. Heb feiddio ddatgelu gormod, glynnodd yr awdures at y weledigaeth wreiddiol yn ei haddasiad sgript ei hun, er mai dyna oedd man gwan mwya’r nofel ym marn rhai darllenwyr.

Bu’r cyfarwyddwr David  Fincher (Seven, ZodiacThe Social Network, The Girl With the Dragon Tattoo)  yn andros o driw i naws a strwythur y nofel, a phwy well, yn wir, nag ef i gynnig astudiaeth glinigol o briodas gyfoes? Yma hefyd mae’n parhau ei berthynas lwyddiannus â’r cerddor Trent Reznor, sy’n cynnig seinlun glostraffobig i ddameg dywyll am baranoia swbwrbaidd.

Mae perfformiadau’r prif actorion yn ein denu i gydymdeimlo’n llwyr â Nick ac Amy; dyma ffilm sy’n gweithio’n galed i’n darbwyllo fod y ddau ar fai am eu ffawd. Ni fu Ben Affleck erioed mor atyniadol o hyll, fel pwdryn o’i gorun i’w sawdl, ac mae Rosamund Pike yn serennu fel sosiopath. Daw hynny fel chwa o awyr iach i yrfa’r actores hardd wedi blynyddoedd o bortreadu cymeriadau neis-neis.

Peidiwch, da chi, â phrofi Gone Girl ar ddêt gyntaf, neu gyda’ch gŵr neu’ch gwraig – onibai eich bod eisioes yn cynllunio allanfa o’r berthynas. Yr hyn a wna’r ffilm yn gelfydd iawn yw tanlinellu’r ffin denau rhwng cariad a chasineb sy’n hollbresennol mewn perthynas hir-dymor.

Gallwch ddadlau â hynny tan ddydd y farn, ond peidiwch â dweud na chawsoch chi’ch rhybuddio!

Sgôr Terfynol* 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm, Llenyddiaeth. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s