BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Cerdyn Nadolig

Madonna & Child - Peter Strivens

(Ysgythriad pren Madonna & Child with One Arm Missing, N.E. France gan Peter Strivens – cymydog ym Mhenylan a fu farw yn 2013)

Mae gen i ymhell dros gant o enwau ar fy rhestr gardiau Nadolig i eleni . Nid poblogrwydd sydd i gyfri am fy rhestr fwyaf erioed, ond gorchwyl  yr ydw i’n benderfynol o’i chyflawni.

Fe gollais i Mam bron i bedwar mis yn ôl, yn ystod wythnos y Brifwyl, a deuddydd yn unig cyn nodi fy mhen blwydd ym mis Awst; roedd yn gyfnod afreal, swreal, uwchreal ac eto hollol real yr un pryd.

Bu prysurdeb y trefniadau angladdol, a’r holl ymwelwyr a ddaeth i’n gweld yn gynhaliaeth o fath yn ystod cyfnod llawn dryswch a sioc a galar dwys . Yr hyn a gyrhaeddodd hefyd oedd cardiau cydymdeimlo di-ri – roedd y nifer yn syfrdanol, a gan bobol o Gymru benbaladr a ledled y byd.

Arhosodd y cardiau i fyny am sbel, tan y penderfynwyd eu gosod i’r neilltu; fy mwriad oedd prynu albwm i’w cadw nhw i gyd am byth. Dros y penwythnos a fu, rhoddais drefn ar y cyfan, a darllenais pob gair o’r newydd; afraid dweud, mi fu’n brofiad dirdynnol, a daeth dagrau mawr.

Bu pawb mor garedig wrth lunio’u terngedau, a’u negeseuon o gydymdeimlad dwys – mae’n anodd credu pa mor huawdl y gall pobol fod dan amgylchiadau o’r fath. Cyfeiriodd sawl un at oferedd geiriau ar adeg mor ingol o drist , ond wir, bu pob gair ac ansoddair ac atgof o gysur mawr.

Dwi’n cofio, flynyddoedd yn ol, tra ro’n i’n gweithio gyda BBC Radio Cymru, trefnu sgwrs ar raglen Nia Roberts am etiquette sgrifennu llythyr cydymdeimlo. Roedd un cyfranydd yn bendant o’r farn na ddylid rhannu o’ch profiad personol yn ormodol, gan fod y profiad o alaru i bawb yn hollol unigryw; yn bersonol, dwi’n cael cysur mawr o gymharu fy mhrofiad i â phobol eraill. Ddwedodd y llall nad oes fath beth â dyddiad cau o ran danfon gair o gysur – ar adeg mor chwithig, nid pawb sy’n ffeindio’r geiriau, na chwaith yn teimlo fod ganddynt yr hawl i ‘darfu’, ond pe bai nhw’n dymuno, y dylent gysylltu wythnosau neu fisoedd lawer yn ddiweddarach. Galla i’n bendant gadarnhau i’r cardiau diweddar a gyrhaeddodd yn yr wythnosau diwethaf olygu cymaint os nad mwy, wedi cyfnod o ‘ymbellhad’.

Dwi ymhell o fod wedi dechrau prosesu’r hyn a brofias i â’m llygaid fy hun; gweld enaid annwyl fy Mam yn diflannu ar amrantiad. Ond mae geiriau gan deulu a ffrindiau a chydweithwyr i Mam, a minnau hefyd, o gymorth wrth i mi ddod i delerau â’r golled yn raddol bach.

Ystyriwch, o ddifri, ym merw prysurdeb yr wyl, y rheiny sy’n dal i ddelio â’u colled – a hynny efallai flynyddoedd wedi’u profedigaeth; byddai cerdyn yn golygu’r byd iddynt dros yr wyl.

Er mawr dristwch i mi, bydd un cerdyn yn llai gen i i sgrifennu eleni, ond mae’r ‘Cariad Mawr’ at Mam yn parhau, a dwi’n ei hystyried hi’n fraint cael diolch i bawb am eu geiriau didwyll amdani, trwy gyfrwng traddodiadol y Cerdyn Nadolig.

Lowri a Mam yn yr ardd

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Cerdyn Nadolig

  1. Dywedodd Linda Brown :

    Am hyfryd Lowri – mi fydd yn anodd iawn iawn y ‘Dolig cyntaf ‘na!! Ond, mi fyddai yn meddwl amdanat. Xxxx

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s