Gwahoddiad i barti lansio llyfr Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40, yng Nghaerdydd

Pobol y  Cwm yn 40

Cliciwch yma i wylio rhaglen deledu Heno yn fyw ar S4C o lansiad Pobol y Cwm: Pen-Blwydd Hapus 40 o gaffi Cwtch, Pontyberem, ar nos Lun, Tachwedd 24ain, 2014.

Wel sôn am fis gorlawn o deithio ledled Cymru, i ddathlu Pobol y Cwm yn 40. Diolch i griw gweithgar Gwasg Gomer, a thîm cynhyrchu’r BBC am sicrhau cyfres o ddigwyddiadau difyr iawn.

Lowri Cooke awdur Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40

O Gaerdydd i Grymych, a Chaerfyrddin i Gwmllynfell – heb sôn am Garnant, Aberteifi a Cross Hands – ges i gwmni ffantastic actorion Pobol y Cwm, a chroeso gan gynulleidfaoedd brwdfrydig.

Colin a Jim Pobol y Cwm

Dechreuwyd y daith yn Llanbedr Pont Steffan, yng nghwmni Alun ap Brinley (Jim) a fu’n dathlu gyda’i bartner Amy Wadge rai dyddiau ynghynt, wedi iddi gyrraedd rhif un gyda Thinking Out Loud gan Ed Sheeran. Wel roedd e ar gwmwl rhif 9 pan glywodd fod llyfr Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40 wedi cyrraedd rhif 1 siart lyfrau Cymraeg yr wythnos honno hefyd!

Yn ystod yr un noson clywodd Colin ‘Llambed’ Evans (Jonathan Nefydd) mai ‘Llanbed’ yw’r yngangiad yn lleol, tra cafodd Victoria Plucknett (Diane) groeso brenhinol yn Neuadd Cwmllynfell.

Ian Rowlands a Victoria Plucknett

Prynwyd copi o’r llyfr gan un o oroeswyr ‘Blitz’ Llundain yn siop Leekes Cross Hands, diolch i sgiliau marchnata clodwiw Carwyn Glyn (DJ); a darbwyllwyd Cardis di-rifedi i estyn am eu waledi yn siop Awen Teifi, Aberteifi.

Carwyn Glyn ac Emily Tucker

Awen Teifi

Dyfan rees Carwyn Glyn a  Simon Watts

Rhannodd yr awdur Catrin Dafydd ei phrofiad cyntaf ar sgrîn – gyda Sarjant James a Beth Leyshon – fel disgybl yn Ysgol Gynradd Cwmderi, tra yn nhorf Clwb Golff Garnant, i wrando ar Ffion (Bethan Ellis Owen) yn bwrw’i bol, yr roedd ffan mwyaf erioed y Parchedig T L Thomas!

Dyfan Rees  Lowri Cooke a Catrin Dafydd

Ond hyd yma, y noson fwyaf gawsom oedd y lansiad arbennig yng ngaffi Cwtch, sef Caffi Cynnes, Pontyberem ar ei newydd wedd. Cafodd un o actorion ifanc y gyfres, Dyfan Rees o bentre cyfagos Crwbin, groeso cynnes gan bobol y Cwm. I chwi ffans selog y gyfres, a wyliodd y bennod Nadolig 1974 a ddarlledwyd i gyd-fynd â’r pen-blwydd ym mis Hydref, byddwch eisioes wedi sylwi ar y caffi eiconig hwnnw yng Nghwm Gwendraeth yn y teitlau gwreiddiol, gan mai yn y parthau hynny, yn bur answyddogol, y mae pentre Cwmderi.

Dyfan Rees, Lowri Cooke, Catrin Dafydd, Aneirin Karadog

Yno hefyd roedd criw rhaglen Heno i ddarlledu’n fyw ar S4C o’r lansiad, ac roedd y lle yn llawn ar gyfer agoriad y caffi chwaethus ar ei newydd wedd. A cafwyd cyfraniad twymgalon gan yr actor lleol – a chadeirydd y fenter leol – Gwyn Elfyn, a bortreadodd Denzil Rees am ddegawdau lu.

Gwyn Elfyn

Cwtch, Pontyberem

Penllanw’r daith lwyddiannus hon fydd noson arbennig iawn yng Nghaerdydd ar nos     Fawrth yr 16eg o Ragfyr, gyda nifer o enwau mawrion o’r presennol a’r gorffennol – a coeliwch chi fi, gewch chi ambell i syrpreis, yn ogystal!

Os feddylioch chi erioed beth yw hanes yr arwyddgan, a gyfansoddwyd gan Endaf Emlyn, yna bydd y dyn ei hun yno i rannu y cyfan â ni. Yna cawn wibdaith yn ôl i 1974, yng nghmwni aelod o’r tim gwreiddiol, yr awdur a’r dramodydd Meic Povey. Bydd criw o awduron – o wahanol genedlaethau – a’r cyfarwyddwr Rhiannon Rees yno hefyd i rannu eu gogwdd eu hunain ar y gyfres, cyn croesawu llu o actorion adnbyddus y sioe, ac ambell eicon poblogaidd o’r gorffennol!

Ystyriwch hyn yn wahoddiad felly i chi ymuno â mi ar y noson, i gael nodi pen-blwydd y gyfres eiconig mewn steil. Bu’n bleser pur cael sgrifennu’r llyfr, a theithio Cymru yn ystod blwyddyn fawr yn fy hanes i; gadewch i mi estyn croeso i chi ddargafon eich Cwmderi chi yng nghanol dinas Caerdydd.

Pobol y Cwm:  Pen-blwydd Hapus 40

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Llenyddiaeth, Llyfrau, Pobol y Cwm; Pen-blwydd Hapus 40. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s