BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Strydoedd Aberstalwm gan Alun Sbardun Huws

Y Bermo / Barmouth

Ro’n i ar ganol llunio darn am rym cerddoriaeth i gyffwrdd yn ddwfn â’r enaid pan glywais y newyddion am Alun Sbardun Huws, y cerddor a’r cyfansoddwr a fu farw ddoe.

Chwaraeodd ei Strydoedd Aberstalwm ef ran yn achlysur mwyaf fy myw – angladd Mam, am mai dyna oedd un o’i hoff ganeuon hi.

Byddai’r anthem hiraethus honno am ieunctid coll yn dod â phleser chwerwfelys iddi hi. Fe’i magwyd hi ‘rhwng y môr a’r mynydd’ yn y Bermo, Gogledd Meirionnydd, nid nepell o Benrhyndeudraeth, sef testun y gân. Roedd cymaint o eiriau Sbardun yn berthnasol i’w hieuenctid hi, a miloedd o wrandawyr eraill ledled Cymru. Magwraeth ganol yr Ugeinfed Ganrif mewn tref â chapel a thafarn, a chaffi â jiwcbocs, lle doedd ‘neb yn poeni am yfory’.

Anfarwolwyd y gân ers amser maith gan lais ysgubol Bryn Fôn, ond dwi’n ei chofio’n mwynhau fersiwn Meic Stevens eleni hefyd. Pan ddaeth hi’n amlwg beth oedd yn digwydd o’n blaenau, noson cyn ei marwolaeth hi, fe chwaraeon ni’r gân i’w lleddfu a’i chysuro.

Yn y dyddiau wedi hynny, gofynnwyd i mi lunio teyrnged i Mam, i’w ddarllen ar ddiwrnod ei chynhebrwng. Fe wyddwn i, rywsut, ym mêr fy esgyrn y gallwn i gyflawni’r her o wneud un gymwynas olaf gyda hi. Roedd yn rywbeth i mi ganolbwyntio arno yn ystod y pythefnos hwnnw tra’n aros i ffarwelio’n iawn â hi.

Llwyddais i ddal fy ngafael y bore hwnnw, diolch i’r orchwyl bwysig o’m mlaen, a darllenais y cyfan heb golli rheolaeth o gwbl. Ond pan ddaeth hi’n amser i adael yr amlosgfa, yn gefnlen gerddorol uwchlaw oedd agoriad anfarwol Strydoedd Aberstalwm – a daeth y dagrau o’r diwedd.

Diolch yn fawr i Alun Sbardun Huws am rannu ei awen â ni. Fe wnaiff fyw am byth yn y cof trwy gyfrwng ei gerddoriaeth.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s