Adolygiad Theatr: Oes Rhaid i Mi Ddeffro? (Arad Goch)

Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Delwedd gan Keith Morris

Arweiniais i weithdy i hyfforddi beirniaid theatr ifanc mewn cydweithrediad â Young Critics Wales ac Arad Goch; testun y gweithdy oedd y cynhyrchiad hwn. (Lluniau gan Keith Morris)

Ces i brofiad newydd sbon yr wythnos hon ar ymweliad ag Aberystwyth; gwibdaith dros dro i fyd y breuddwydion, ac orig i ddeffro’r dychymyg.

Ro’n i’n wên o glust i glust am dri chwarter awr wrth wylio Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn cynnig ‘cwtsh’ i’r galon, a lle i’r enaid gael llawenydd.

Yr hyn sydd braidd yn siomedig yw mai plant bach yn unig gaiff brofi sioe ysblennydd Arad Goch. Manteisiais ar y cyfle i gael cip ‘tu ôl i’r llen’ yng nghwmni criw o feirniaid ifainc y fro. Yr hyn ddaeth yn amlwg wrth wylio’r cynhyrchiad hwn yw fod cynulleidfaoedd ifanc Cymru ar eu hennill.

Mae’r cwmni theatr-mewn-addysg yn torri tir newydd ers chwarter canrif a mwy, a dyma’r drydedd mewn cyfres ddiweddar o sioeau rhyngweithiol gan Arad Goch. Profodd Ble Mae’r Dail yn Hedfan ac O Gam i Gam lwyddiant yma yng Nghymru, a thu hwnt – mewn gwyliau yn Rwsia, Tunisia, Majorca, a De Corea. Ond dyma’r tro cyntaf i’r cwmni gyfuno elfennau o goreograffi cyfoes a cherddoriaeth draddodiadol .

Dilynwn gerddor benywaidd mewn gwlanen wen, i fyd sy’n llawn cymylau. O’n blaenau, ceir llieiniau a phentyrrau o glustogau, ac fe’n siersir i dynnu ein hesgidiau.  Cawn wahoddiad i gasglu seiniau amrywiol o’r byd tu fas, iddi eu perfformio nhw’n sionc ar ei ffidil. Yn sydyn , mae dau gorff yn codi o’r llawr, a ceir chwarae rhwng cwsg ac effro.

Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Delwedd gan Keith Morris

Profiad rhyfedd oedd gwylio’r sioe, sydd wedi’i hanelu at blant bach, heb neb o dan saith oed yn bresennol. Ond llwyddodd yr actorion Mark Roberts a Ffion Wyn Bowen i gyfathrebu â’r dorf wrth sianelu’r plentyn mewnol ym mhawb.

Fe ddotiais i’n syth at y cerddor gwerin Mari Morgan, gyda’i gofal a’i gwên gariadus. Ymdebygai, yng nghnu ei gwlanen gynnes wen, i ddafad o dywysoges Disney.

Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Delwedd gan Keith Morris

Crewyd corwynt o egni gan y ddau actor arall tra’n chwarae a ffraeo â’i gilydd. Perthynai addfwynder mawr i’w perthynas nhw, tra’n trafod pleserau breuddwydion. Ond cyflewyd hefyd bryder, trais annisgwyl ac ofn wrth archwilio sawl haen i’w hunllefau.

Gwnaethpwyd ddefnydd deheuig o seiniau swreal, i asio â symudiadau corfforol. Crewyd comedi naturiol yn y rhyngweithio hyn, a goreograffwyd gan Eddie Ladd. Fe’m synnwyd wrth ddeall mai dyma’r tro cyntaf  i’r cwmni gydweithio â’r ddawnswraig nodedig; mae’n saff i ddweud, ar sail y cynhyrchiad hwn, nad dyma fydd y tro olaf.

Daeth gwefr annisgwyl o gêm o jenga â chlustogau – roedd y tensiwn, coeliwch chi fi, oddi ar y raddfa. Cafwyd hefyd hwyl rhyngweithiol, ac estynnwyd gwahoddiad i aelodau’r gynulleidfa i lunio eu siapau eu hunain. Dydw i ddim ofn cyfaddef i mi greu’r marshmallow ‘flump’ hiraf erioed, wrth glymu dwy hances binc gyda’i gilydd!

Llwyddodd y cynhyrchiad i’m hudo, o leiaf dros dro, i fyd ffantasi, hwyl a phenrhyddid. Roedd hi’n braf cael fy atgoffa o bleserau bychain bob-dydd sy’n gyffredin dros ben i blant.

Mae Oes Rhaid i Mi Ddeffro? ar daith ysgolion, gwyliau a meithrinfeydd yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro . Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Theatr: Oes Rhaid i Mi Ddeffro? (Arad Goch)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Diwrnod Hyfryd Sali Mali (Cwmni Theatr Arad Goch) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Na Nel! Wwww! (Arad Goch) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s