Adolygiad Ffilm: Fifty Shades of Grey (18)

Fifty Shades of Grey

Y Sêr: Jamie Dornan a Dakota Johnson

Y Cyfarwyddo: Sam Taylor- Johnson

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Kelly Marcel o’r nofel Fifty Shades of Grey gan E.L. James.

Hyd:125 mun

Adolygais y ffilm Fifty Shades of Grey ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Chwefror 13eg, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Rhag ofn i chi deimlo pwysau y ‘penwythnos San Ffolant’ hwn  i brofi ffilm Fifty Shades of Grey, ga i’ch sbario chi rhag ddwyawr o ddiflastod? Os fuoch chi’n disgwyl gweld Traed Mewn Cyffion, yna mae’n flin gen i’ch siomi chi; mae’n nes at Te yn y Grug, ond heb stori chwarter cystal.

Dyma ffilm a lywiwyd gan bwyllgor o bobol â chanddynt ffetish am Next at Home, fyddai’n dychryn wrth gamu dros drothwy World of Leather.

Fel y gwyr pawb a’i nain, mae’r ffilm yn seiliedig ar nofel yr awdures E L James, a werthodd ymhell dros 100 miliwn o gopîau. Mae’n dilyn myfyrwraig ddiniwed o’r enw Anastasia Steele , a’r dyn busnes Christian Grey – bilinwynydd â chanddo chwantau ‘anarferol’.

Dilynwn ei deffroad rhywiol hi yng nghwmni control freak llwyr â chanddo ‘Red Room of Pain’ yn ei gartre. Ond beth yw gwraidd obsesiwn Christian â rheoli pawb a phopeth, a’i atyniad at Anastasia?

Serch y golygfeydd rhyw, a’r tystysgrif 18, does dim byd synhwyrus am y saga S&M; gewch chi fwy o thrill wrth siopa am nicyrs yn M&S.

Mae na wacter aruthrol yn perthyn i’r ffilm, a diffyg cemeg rhwng y ddau brif actor, diolch yn bennaf i’r deialog di-ddim, a drawsblannwyd yn syth o’r nofel. Cyhoeddwyd mai addasiad o’r llyfr fyddai’r sgript, ond daliodd yr awdures ei gafael yn gadarn yn ei chwip, gan lethu’r ffilm yn llwyr â manylion di-ddim.

Am ffilm sy’n brolio cyfoeth, mae’n ymddangos yn ofnadwy o rad – ar adegau, mae’n teimlo fel Pretty Woman hanner-pris. Ceir soffas melfed, carpedi moethus a siwtiau swanc,  hofrenydd a glider – ond  lle mae’r banter rhwng y ddau gymeriad?

Wedi cychwyn yn chwerthinllyd, cyn diflasu’n llwyr, mae’r ffilm yn gorffen ym maes creulondeb.  Stelciwr sosiopathig ydy ‘arwr’ y ffilm hon, yn cynnig ‘rhamant’ hollol rwystredig; does dim eiliad yn ystod y ffilm pan mae’r ‘arwres’ ar ei hennill.

Dydy’r actores sy’n chwarae ‘Ana’ ddim ar ei hennill chwaith- onibai ei bod yn ystyried heip aruthrol y peiriant marchnata yn arwydd o lwyddiant. Mae gofyn i’r ingénue Dakota Johnson ddinoethi’i hun yn llwyr, tra y caiff Jamie Dornan get-awê gyda dangos ei six-pack.

Mae’n anodd gen i gredu mai benyw sy’n gyfrifol am y fath rwtsh diflas, a honno’n artist â chryn weledigaeth. Fe lywiodd Sam Taylor-Johnson berl o ffilm yn achos Nowhere Boy yn 2010, am fywyd cynnar y seren  o Lerpwl, John Lennon. Fe gyffyrddwyd â’r cynnwrf Oedipaidd rhyngddo ef â Julia ei fam, i rannol-egluro ei agwedd at ferched ac at fywyd.

Yn anffodus, does dim gronnyn o’r un cynildeb, nag is-destun, yn perthyn i Fifty Shades of Grey. Yr eironi mawr yw mai’r un Mother Issues sydd gan Christian yn y bôn, ond byddai hyd yn oed Freud yn disgyn i drwmgwsg yn ei gwmni.

O leia gyda’r nofel, cafodd y dychymyg ryddid i grwydro, ond yma, mae popeth ar blât. Does dim gofyn am fuddsoddiad emosiynol o gwbl gan y gwyliwr; dyma one night stand o ffilm y byddwch yn difaru ei phrofi.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 1 Cookie yn cyfateb i 2 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: Fifty Shades of Grey (18)

  1. Dywedodd Linda Brown :

    Diolch am yr adolygiad gonest Lowri!! Doeddwn i ddim llawer o ffansi gweld y ffilm ond rwan fyddai’n sicir ddim yn mynd i’w gweld!!

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Magic Mike XXL (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s