Adolygiad Ffilm: Still Alice (12)

Still Alice

Y Sêr: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart a Kate Bosworth

Y Cyfarwyddo: Richard Glatzer a Wash Westmoreland

Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Richard Glatzer a Wash Westmoreland o’r nofel Still Alice gan Lisa Genova

Hyd: 101 mun

Adolygais Still Alice ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mawrth 13eg, 2014. Cliciwch yma i wylio eto.

Un o’r ffilmiau mwyaf pwerus i mi ei gweld ers tro byd yw Still Alice, gyda Julianne Moore. Cipiodd yr actores yr Oscar am yr Actores Orau eleni am bortreadu dynes sy’n byw dan gysgod dementia.

Mae’n glefyd sy’n effeithio bron i filiwn o bobol ym Mhrydain, ac mae’r ystadegau hyn ar gynnydd. Mae 1 ym mhob 14 person dros 65 mlwydd oed yn byw’r hunllef sy’n herio eu hunaniaeth.

Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar ddioddefwraig iau na’r arfer sy’n byw â chlefyd Alzheimer’s cynnar; ffordd effeithiol o ddenu’r sylw at glefyd caedig, sy’n derbyn llawer llai o nawdd nag ymchwil chanser.

Ar achlysur ei phen blwydd yn hanner can mlwydd oed mae gan Alice (Julianne Moore) le i wenu. Yn ieithegydd llwyddiannus, mae hi’n Athro poblogaidd ym Mhrifysgol Columbia, Efrog Newydd. Mae hi’n byw’r bywyd braf gyda’i gwyddonydd o wr, ers i’w tri o blant hedfan y nyth.

Ond ym mlodau ei dyddiau, ar uchafbwynt ei gyrfa, dechreua ddrysu ac anghofio ei geiriau. Aiff yn syth at y meddyg – yn ofni tiwmor ar ei hymennydd – pan gaiff y newydd; mae hi’n colli’i chof. Fe ddilynwn yr hanes o’i diagnosis ymlaen, a’r effaith arni hi a’i theulu.

Mae na wastad beryg i ffilm fel hyn danselio’i hun wrth droi’n anochel at sentimentaliaeth. Yr hyn sy’n achub Still Alice o ffawd o’r fath yw presenoldeb cadarn Julianne Moore. Mae’r actores drawiadol yn hollol hypnotig wrth geisio’i gorau i ddal ei gafael ar ei byd. Cawn fewnwelediad prin  i’r dryswch islaw, wrth i’r clefyd chwarae mig gyda hi.

Cwestiynnir dibyniaeth ein diwylliant cyfoes ar dechnoleg, a ffonau clyfar yn arbennig. Tybed i ba raddau gafodd symtomau Alice eu cuddio gan ei ffordd hynod fodern o fyw?

Chwaraea’r un dechnoleg ran allweddol mewn golygfa sy’n troi’r ffilm yn thriller trydanol. Trywannir y gwyliwr gan benbleth foesol, sy’n denu’n cydymdeimlad llwyr.

Lle mae’r ffilm ar ei gwannaf yw’r haenau pellach o eironi gaiff eu pentyrru ar wewyr Alice; fel ieithegydd fyd-enwog, ac arloeswraig yn ei maes, o mor greulon yw ffawd iddi hi.  Ond ceir digon o ddrama mewn diagnosis dementia, heb danlienllu’r drasiedi.

Mae’r ffilm ar ei gorau wrth ddatgelu’r tyndra teuluol, wrth i’r clefyd fygwth chwalu uned gadarn. Mewn un olygfa dyner, gwelwn ei gwr (Alec Baldwin) yn troi’n ofalwr, a’i ddyfodol yntau’n newid am byth; mae’r ffilm yn ddigon gonest i rannu’i rwystredigaethau ef, a’r amryw haenau o densiynau rhwng pawb.

Ond yr hyn a geir, yn fwy na dim, yw myfyrdod ar natur cariad a hunaniaeth. Diolch i berfformiad pum seren gan Julianne Moore, cawn ein herio i archwilio ni’n hunain; da chi, peidiwch â cholli’r siawns i’w gweld.

Sgôr Terfynol* 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s