Adolygiad Ffilm: High Tide (15)

High Tide

Y Sêr: Melanie Walters a Samuel Davies

Y Cyfarwyddo: James Gillingham a Jimmy Hay

Y Sgrifennu: James Gillingham a Jimmy Hay

Hyd: 93 mun

Adolygais High Tide ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, y 27ain o Fawrth, ac ar raglen Stiwdio, BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wylio eto ac yma i wrando eto.

Ar hyn o bryd mae na berl o ffilm ar ddangos ar hyd De Cymru; drama deuluol am fam a’i mab, gyda thro go dywyll yn ei chynffon.

Mae’r ffilm wedi’i gosod ar gyrion Penrhyn Gwyr, wrth i Bethan berswadio’i mab i fynd am dro gyda hi i gyffiniau traeth Rhosili. Mae Josh, sy’n fachgen ysgol, yn gandryll â’i fam, am ei ddenu i ffwrdd o’i ffrindiau a’i arholiadau. Ond mae gan Bethan reswm da i dreulio diwrnod â’i mab; mae’n hen bryd rhannu’r gwir gydag ef.

Am dri chwarter awr, cawn ein denu i fewn i berthynas gredadwy dros ben. Ond darganfuwn fod na fwy i’r tensiwn rhwng y ddau na’r hormôns arddergaidd arferol.

Mae Melanie Walters yn hypnotig o dda, wrth ddatgelu’r gyfrinach ddychrynllyd. Ac mae Samuel  Davies yn dangos potensial mawr wrth chwarae llanc sy’n troi’n ddyn o flaen ei llygaid.

Cyrhaeddir benllanw ym mherthynas y ddau yn gynnar iawn yn y ffilm. Er mawr siom i’r gwyliwr, treulir hanner ola’r ffilm mewn barbeciw diflas dros ben. Rwy’n tybio mai anawsterau cyllidebol fu’n gyfrifol am ein denu ni o ogoniant y Gwyr.

Yn ffodus i’r ffilm, ceir clo annisgwyl iawn, sy’n denu cydymdeimlad mawr.

Dyma ffilm sy’n gwneud defndd naturiol o’i lleoliad, ac fe’i ymgorfforir yn aml yn y sgript. Mae’n High Tide yn cymharu’n dda â ffilm gyffelyb Abraham’s Point, sy’n gwastraffu traeth Rhosili yn llwyr.

Fe ddaeth yn ffasiwn diweddar i gyfeirio at y tirlun fel prif gymeriad, ond mae’n wir yn yr achos hwn. Mae’n amlwg taw egni ac ehangder Penrhyn Gwyr sy’n rhyddhau Bethan o’i hualau ei hun.

Mae High Tide ar ddangos yn Chapter, Caerdydd tan y 31ain o Fawrth; Canolfan Taliesin, Abertawe at yr 28ain o Ebrill; Canolfan Gymunedol Murchfield, Dinas Powys ar y 30ain o Fai; Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar y 12ed o Fehefin, 2014. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Sgôr Terfynol*: 

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s