Adolygiad Ffilm: Dark Horse (PG)

DARKHORSE

Y Sêr: Jan Vokes, Howard Davies, Brian Vokes, Tony Kerby, Eira Williams

Y Cyfarwyddo: Louise Ormond

Hyd: 86 mun

Byddaf yn adolygu Dark Horse ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru, a Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Ebrill 16eg, 2015. 

Ffilm orau’r flwyddyn, hyd yn hyn, ydy’r ddogfen Gymreig Dark Horse. Mae’n gynnes, mae’n gomig, ac mae’n cyffwrdd i’r byw – yn syml, mae’n rhaid i chi’i gweld.

Mae’n gofnod o gymuned a godwyd ar ei thraed gan goblyn o geffyl arbennig.

Seiliwyd cynhyrchiad Louise Ormond ar hanes go-iawn Jan Vokes o Gefn Fforest, Cwm Rhymni. Yn lanhawraig yn Asda a gweinyddes mewn clwb, ei breuddwyd oedd bridio ceffyl rasio. Aeth ati i berswadio’i chymdogion yn y pentre i fuddsoddi degpunt yr wythnos yn y fenter.

Talodd £300 am gaseg, a deg gwaith hynny i’w beichiogi, a ganed ebol, a fagwyd ar ei rhandir. Mewn pleidlais dros beint, tynnwyd enw o het, gan alw’r ceffyl yn Dream Alliance. Serch ei wreiddiau gwerinol aeth y ceffyl ymlaen i ragori yng nghamp y crachach.

Fiw i mi ddatgelu dim rhagor rhag sbwylio’r syrpreis, ond dychmygwch stori dylwyth teg go-iawn. Dyna’i gyd ddweda i yw y daw’r geiriau ‘Grand National’ i chwarae’u rhan yn antur fawr Dream Alliance.

Dark Horse

I’r Cymry sy’n gyfarwydd â rhamant byd rasio, bydd y stori’r ‘Slumnag Millionaire’ yn gyfarwydd. Ond i rywun fel fi, sy’n deall dim am geffylau, mae’n hanes hudol o stabal Hollywood.

Er mai’r ceffyl sy’n ganolog i rediad y ffilm , Jan Vokes yw gwir galon y cynhyrchiad. Aiff y fenyw gyffredin ar siwrne â ni, gyda honno’n daith hynod bwerus.

Yr hyn a’m trywanodd i oedd symylrwydd stori Jan, a’r hyn a’i sbardunodd yn ei blaen. Ni ‘ddisgleiriodd’ erioed yn ei henw ei hun – tan ddaeth Dream Alliance i’w bywyd.

Yn ferch i’w mam, ac yn chwaer bach i’w brawd, aeth ymlaen i fod yn wraig ac yn riant. Bu’n gweithio mewn ffatri i ennill ei phres, ond nid dyna oedd angerdd ei bywyd. Dileitiodd fel plentyn yn niddordebau ei thad – bridio byjis a rasio milgwn a cholomenod. Fel gwraig yn ei phumdegau, ail-afaelodd yn ei ffawd gan wfftio pawb a danbrisiodd ei breuddwyd.

Mae ei chyfraniadau hi, a’r holl gyd-berchnogion, yn allweddol i lwyddiant Dark Horse. Mae gan bob un ddawn dweud, mewn ffordd tra naturiol, sy’n ddigri a hynod deimladwy. Daw hyd yn oed hyfforddwr ffroenuchel Dream Alliance dan deimlad tua diwedd y ffilm.

Plethir yr hanes yn gelfydd, rhwng cyfweliadau a deunydd archif, a cherddoriaeth sy’n gyrru’r stori yn ei blaen. Ar brydiau, mae’n hawdd anghofio ei bod yn stori go-iawn, ond fe’i daearir gan elfennau cymdeithasol. Am un peth, cyfeirir at gynni y cwm, ers i Thatcher gau’r pyllau glo lleol. Ond pwysleisir mai ysbryd gymunedol Cefn Fforest sy’n gyfrifol am lwyddiant Dream Alliance.

Mae’n egluro paham y cipiodd y ffilm wobr fawr yng ngwyl Sundance eleni. Dyma stori i’w thrysori, ac ymhyfrydu’n llwyr ynddi, mewn ffilm sy’n dathlu llwyddiant Cymreig.

Mae ffilm Dark Horse ar ddangos mewn sinemau ledled Cymru, gan gynnwys Chapter Caerdydd tan Ebrill 30, 2015.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Dark Horse (PG)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015 | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s