Adolygiad Ffilm: San Andreas (12) – gyda Ioan Gruffudd

San Andreas

Y Sêr: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd a Kylie Minogue.

Y Cyfarwyddo: Brad Peyton

Y Sgrifennu: Carlton Cuse

Hyd: 114 mun

Adolygias y ffilm San Andreas ar raglen Heno ar S4C ar Fehefin 23ain, a Prynhawn Da ar Fai 29ain,  ac ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar Orffennaf y 1af, 2015. Cliciwch yma i wylio eto, ac yma i wrando eto.

Os y chi am weld Cymro yn serennu ar y sgrîn fawr yn un o flocbysters mawr yr haf, ga i’ch cyfeirio at y disaster-movie hynod ddifyr, San Andreas. Anghofiwch Rhys Ifans fel madfall rheibus yn The Amazing Spiderman 2; yma, mae neb llai na Ioan Gruffudd yn mynd benben â Dwayne ‘The Rock’ Jonhson.

Mae’r ffilm yn adleisio rhai o ffilmiau mwyaf y Saithdegau, gan gynnwys Earthquake a The Towering Inferno, wrth gynnig antur enbydus ac arwr o fri sydd, ar brydiau, yn drewi o gaws.

Yn dilyn cyfres o ddirgryniadau yn nhalaith Nevada, ceir daeargryn fawr, ddramatig, ger argae Hoover. Wrth i’r argae anferthol ddymchwel, profir dirgryniadau pellach ar hyd llinell ffawt San Andreas, sef asgwrn cefn Califfornia. Sbardunir daeargryn yn Los Angeles, tsunami ym mae San Francisco, a hafoc pur yn Hollywood.

Dim ond un dyn all ddod i’r adwy, a Ray (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) yw hwnnw – peilot ambiwlans awyr eofn. Mae yntau ar fin ysgaru oddi wrth Emma ei wraig (Carla Gugino), sy’n achos tor-calon iddo.

Mae hi, welwch chi, wedi mopio’n llwyr â biliwnydd o’r enw Daniel (Ioan Gruffudd), sy’n berchen ar adeilad talaf San Francisco; dyn busnes golygus, ystyriol dros ben, ond sy’n dda i ddim – fe ymddengys – mewn argyfwng .

Carla Gugino a Ioan Gruffudd

Toc cyn i’r drychineb daro, hedfanai Daniel ei ‘lys-ferch’ Blake (Alexandra Daddario) i’r coleg  yn San Francisco yn ei awyren ei hun, tra fod Emma yn cwrdd am am ginio gyda’i chwaer surbwch ef (Kylie Minogue), mewn rooftop-bar yn downtown LA.

Gyda phawb yn eu lleoliadau cwbl amhriodol ar gyfer Dydd y Farn™, Ray – a’i hofrennydd – yw unig obaith y trueiniaid islaw.

Maddeuwch unrhyw sinigiaeth wrth sgrifennu’r adolygiad hwn; dyma’r set-up gorau posib ar gyfer ffilm o’r fath. Dros yr awr a hanner nesa, cynigir gwibdaith gorffol i gynulleidfa’r ffilm 3D, sy’n tanio’r galon ac yn ymosod ar yr ymysgaroedd!

Mae’r effeithiau’n hynod gredadwy, wrth i’r dalaith hollti’n ddwy, cyn i don anferthol daro’r Bay Area.

I’r rheiny sy’n casau canu Kylie, bydd ei holygfa hi wrth eich bodd, ac mae diweddglo stori Ioan – ar bont y Golden Gate – yn werth ei weld. Mynnai’r film ‘gwerthoedd teulu’ bortreadu Daniel fel y dihiryn, yn absenoldeb gwleidydd llwgr, di-glem, o’r hen deip.

Mae’n amlwg i’r Cymro dderbyn amlinelliad go denau o ran i ‘bio’ i’r biliwnydd, ac fe lwydda’r actor i gynnig deimensiwn dwysach na’r disgwyl i’r cymeriad.

Yr hyn sy’n eich gadael yn gegrwth yw agenda hollol hunanol Ray; caiff pawb islaw fynd i’r diawl, ond am aelodau ei deulu ei hun. Mae hynny, wrth gwrs, yn gwbl gydnaws â neges neo-ryddfrydol y ffilm, ddaw i ben â llun o’r Stars and Stripes. Ond pan ddaw dydd y farn, byddwch yn ysu am arwr mor gadarn â The Rock.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s