Adolygiad Ffilm: The Marriage of Reason and Squalor (15) – gyda Rhys Ifans

The Marriage of Reason and Squalor BAFTA Cymru

Llywiais sesiwn holi gyda’r seren Rhys Ifans, y cyfarwyddwr Jake Chapman a’r cynhyrchydd Colin Vaines yn dilyn dangosiad arbennig gan BAFTA Cymru o The Marriage of Reason and Squalor yng nghanolfan Chapter Caerdydd am 6yh ar nos Fercher, Gorffennaf 8ed 2015. Cliciwch yma am wybodaeth pellach.

Os fwynheuoch chi gymerad Spike yn e drôns yn Nottting Hill, byddwch ar ben eich digon i weld Rhys Ifans mewn cynhyrchiad newydd. Cynigir y cyfle i’w weld fel arwr rhamantus, mewn pâr o hot-pants orenfrown.

Rhaid cyfaddef, es i weld The Marriage of Reason and Squalour yn hanner ofni’r gwaetha. Dan gyfarwyddyd Jake Chapman – artist cyfoes dadleuol iawn, ar y cyd a’i frawd mawr Dinos – disgwyliais gyflafan gelfyddydol o’r radd flaenaf; Natsïaid yn cael eu harteithio, organau rhywiol ar wynebau plant, a champweithiau Goya a dyfrliwiau Hitler bob yn ail.

Dwi’n falch iawn i ddweud y ces i siom ar yr ochr orau, gan ddrama ramantus gyfoes ag iddi galon fawr a sawl cymeriad hoffus. Cyfunwch Beauty and the Beast â Bridget Jones ar DMT, a byddwch chi ddim yn bell iawn ohoni.

Dilynwn hanes yr arwres Chlamydia ‘Lydia’ Love (Sophie Kennedy Clark) – sydd yn ddyweddi i’r llawfeddyg carismatig Algernon Hertz (Rhys Ifans). Mae yntau yn berchen ar ynys drofannol Morass, y cyflwyna’n anrheg priodas i’w ddarpar-wraig.

Ar ymweliad â pharadwys ‘perffaith’ Morass, caiff Lydia ei hudo gan ddieithryn; yr awdur meudwyaidd Helmut Mandragorass. Daw’n amlwg mai alter ego Dr Hertz yw Helmut, sydd â comb-over rhyfeddol dros ei ben siâp ŵy.

Helmut Mandragorass

Ond cyn hir, fe ddaw’n glir nad paradwys yw Morass, a bod llosgfynydd byw yr ynys ar fin ffrwydro. Trwy gyfres o rithweledigaethau y ferch dlws, deallwn nad breuddwyd yw bywyd i Lydia, ond hunllef sy’n troi’n uffern ymhen dim.

Crynhoad yw’r ffilm awr-a-hanner o hyd o gyfres deledu bedair pennod, a ddarlledwyd ar Sky Arts ym mis Mehefin. Addasiad yw’r cyfan o nofel gan Jake Chapman, sy’n dychanu genre llenyddiaeth ramantus Mills and Boon. Teitl gwreiddiol y prosiect oedd Mills and Doom, sy’n adrodd cyfrolau am y cynnwys.

Mae’r cynhyrchiad yn cynnig gwledd i’r llygaid, ac mae’n orlawn o ddelweddau uwchreal; mae’r elfennau gweledol y gefnlen drawiadol i sawl perfformiad o fri.

Mae Rhys Ifans yn ei elfen fel yr Helmut honco bost gaiff ei yrru’n wyllt gan nwyd am ei Lolita. Fe’i ddilledir mewn cyfres o wisgoedd trawiadol gan Louis Vuitton – gan gynnwys y tryncs bach orenfrown – a dodrefnir cartre Helmut yn null Bond-villain chic, nid anhebyg i gartre Scaramanga.

Er yn byrfyrt o’r radd flaenaf, y mae’n arwr addfwyn iawn, sy’n dyheu am ddôs o Chlamydia. Mae Algernon, mewn cymhariaeth, yn gymeriad hynod slic, ac mae’n braf gweld Rhys Ifans yn portreadu gelyn golygus. Yn wir, os oes gwendid yn perthyn i’r ffilm gryno hon, gallen i fod wedi treulio mwy o amser yng nghwmni Algernon.

Mae’r Albanes Sophie Kennedy Clark – a greodd gryn argraff yn Nymphomaniac gan Lars Von Trier – yn arwres atyniadol dros ben. Mae ei delwedd yn gwyro o wyryf ddiniwed i ymgorfforiad o freuddwyd wleb.

O gofio mai ffilm gan Jake Chapman yw hon, ceir is-haen bygythiol dros ben. Terfir yn gyson ar ei ddehongliad dychanol o baradwys gan naid-doriadau o ddelweddau brawychus; cynrhon, defodau dieflig, a bustl aderyn sy’n benthyg ystyr newydd i’r enw Birds Custard.

Mae’n sicr yn werth gweld y ffilm ar gyfer y monolog terfynnol, a leisir yn wych gan Rhys Ifans. Dychmygwch fersiwn gwell na Capten Cat o Dan y Wenallt yn adrodd  diweddglo Tears in the Rain Bladerunner.

Yn y diwedd, rhaid gofyn beth yw ystyr hyn oll – cas-gwestiwn pob artist dan haul; ydy Lydia yn glaf yn dilyn damwain car cas – ai dyna yw’r gwir amdani? Fel pob darn o gelf, cymerwch beth a fynnwch oddi wrth y ffilm, ond mae’n cynnwys un neges rhybuddiol. Gochelwch da chi rhag gwireddu eich breuddwydion, rhag glanio ym mharadwys ffŵl.

Lowri Cooke, Jake Chapman, Colin Vaines & Rhys Ifans - BAFTA Cymru

Sgôr Terfynol* 

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s