Adolygiad Pysgoty, Aberystwyth

Pysgoty, Aberystwyth

Ro’n i’n eistedd yn yr haul yn mwynhau coctel Norwyaidd ar deras awyr-agored y Grand Hotel yn Oslo pan dderbyniais i ebost gan fy ngolygydd yng Ngwasg Gomer yn fy ngwahodd i i sgrifennu llyfr am gaffis Cymru. Fy nghwmni y p’nawn hwnnw oedd fy nghyfaill Elwyn Jones, sy’n rhedeg cadwyn llwyddianus iawn o gaffis Åpent Bakeri yn ninas Oslo. Cymerais hynny fel arwydd addawol iawn, gan dderbyn y cais yn y fan a’r lle.

 minnau bellach ar ganol fy ymchwil i lyfr am gaffis gorau Cymru, roedd hi’n braf iawn cael taro ar hap ar Elwyn yn mwyty Pysgoty, Aberystwyth.

Mae Aber wedi achosi cur pen i mi – yn y ffordd neisiaf posib, deallwch – wrth gynnig cymaint o ddiffiniadau gwahanol o beth yn union yw caffi. Edrychaf ymlaen i ymhelaethu ar y benbleth hon cyn hir, ond yn fras, llyfr-yn-anrheg cymharol fychan fydd hwn, fydd yn handi i’w gadw yn y cartref neu’r car, ac nid – yn anffodus – Yellow Pages mawreddog o bob caffi, sglodfan, caban ochr-yr-hewl a thŷ te ledled Cymru!

Tra’n teithio yr wythnos ddwetha ar hyd ein Pacific Coast Highway ni – yr A487 o Drefdraeth i Fangor – cyn ymlwybro ymlaen i berfeddion Sir Fôn, penderfynais gael ysbaid o’r ymchwil dwys a galw mewn am ginio yn Pysgoty.

Diolch i’r cyfryngau cymdeithasol, bum yn glafoerio am sbel dros adroddiadau ffafriol iawn a lluniau gogoneddus o’r lle.

Pysgoty, Aberystwyth

Fe agorodd y bwyty bychan ar Draeth y De, rhwng y castell a’r harbwr ym mis Mai; fe’i addaswyd o gaban hen doiledau’r traeth, ychydig gamau’n unig o’r cyfleusterau newydd sbon. Mae’n edrych yn wych, fel ‘crab-shack’ Scandi-chic, gyda byrddau wedi’u lleoli yn y cantina clud tu fewn, neu dan gysgod y tu fas.

Gweledigaeth Craig Edwards a’i wraig Rhiannon Jenkins yw’r cyrchfan deniadol sydd â phwyslais ar weini seigiau bwyd y môr. Bu Rhiannon yn chef yn Harbourmaster Aberaeron a Gwesty Cymru yn Aberystwyth cyn cymeryd y naid i’r dŵr, tra fod Craig yn rhedeg marchnad bysgod Jonah’s yn y dre, er iddo hyfforddi fel ymgynghorydd IT.

Bu ymweliadau ymchwiliol i fwytai cyfoes fel Ceviche yn Soho, Llundain o gymorth wrth danio awen y ddau.

Dewisais ddiwrnod poethaf y flwyddyn, hyd yn hyn, i brofi cinio tri chwrs bendigedig. Dechreuais â phlatiad o ceviche eog – saig amrwd, llawn blas, sy’n deillio’n wreiddiol o Beriw, â choriander a dail meicro blodyn amor coch.

Pysgoty, Aberystwyth

Tybed beth ddaeth dros fy mhen yn archebu cyri a reis ar ddiwrnod tanbaid o haf? Yn syml, y bwrdd du, llawn seigiau synhwyrus, a daniodd fy archwaeth yn syth.

Pysgoty, Aberystwyth

Dwi’n hoff iawn o goginio fy nghyri pysgod fy hun, ac afraid dweud, saethodd y saig hwn i’r brig. Darnau meddal o eog a phenfras, cimwch a draenog y môr, wedi’u stwytho mewn saws llaeth cneuen goco melys, ar y cyd â phupurau a llyrlys lleol.

Pysgoty, Aberystwyth

Ar gyfer y pwdin, gwynebais y Marina, a ddygodd ddelwedd o’r Côte d’Azur i’r meddwl! Welais i erioed Struesel Riwbob ar fwydlen yng Nghymru o’r blaen, felly rhaid oedd mynd amdani.

Pysgoty, Aberystwyth

Gallai’r deisen hon fod wedi nhrechu i’n llwyr, a profi’n llawer rhy drymlwythog yng ngwres a thes y prynhawn. Gyda lwc, roedd hi’n llaith, ac yn flasus tu hwnt gyda chydbwysedd da rhwng melyster mefus fferm Penlanlas a blas siarp y riwbob Blaenplwyf . Llongyfarchiadau i fam Rhiannon, Ann Ffrancon, am greu’r fath hyfrydbeth – mae’n bwdin poblogaidd iawn gyda’r cwsmeriaid lleol. Yn goron ar y cyfan, hufen iâ fanila Wild Fig, o Lanbedr y Fro ger Caerdydd.

Cefais sgwrs gyda Craig ar ddiwedd fy mhryd, i’w longyfarch, ac i holi am y fenter.

Mae’r ddau yn llawn angerdd am fwyd y môr – peth prin ar y naw yng Nghymru. Mae wastad yn destun syndod i mi fod ganddon ni gyn lleied o fwytai o’r fath, â Chymru’n dri-chwarter arfordir. Hen stori yw’r ffaith yr allforir y rhan helaeth o bysgod ein arfordir i’r cyfandir. Rwy’n codi fy nghap i bob menter o’r fath, am ail-danio ein diddordeb mewn bwydydd cynhenid, sydd – ar y cyfan – yn lleol a thymhorol.

Pan soniais i am y llyfr ro’n i’n mwynhau ysbaid ohoni am gaffis ledled Cymru, eglurodd Craig eu bod ar agor ben bore am baned, a’u bod yn ystyried Pysgoty yn fwyty ac yn gaffi; yn wir, y teitl swyddogol, yw  Bwyty Bar a Chaffi Pysgoty. Cyn i gur pen pellach fy nharo i, trois yn syth am y traeth gan fwynhau dip hynod braf yn y môr!

Beth ddwedodd Chief Brody (Roy Scheider) wrth Quint (Robert Shaw) tua dechrau ffilm Jaws ? ‘You’re gonna need a bigger boat’!

Pysgoty Yr Harbwr, Promenâd y De, Aberystwyth SY23 1JY; 01970 624611

Traeth y De, Aberystwyth

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Caffi. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Pysgoty, Aberystwyth

  1. Dywedodd Cymro_Cymraeg :

    Gruffudd yma. Wedi ailflogio’r gofnod hon ar gyfer fy mlog.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s