Adolygiad Ffilm: Magic Mike XXL (15)

Magic Mike XXL

Y Sêr: Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Elizabeth Banks, Amber Heard, Andie MacDowell, Jada Pinkett Smith

Y Cyfarwyddo: Gregory Jacobs

Y Sgrifennu: Reid Carolin

Hyd: 115 mun

Byddaf yn adolygu Magic Mike XXL ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 17eg, 2015.

Ferched, ferched, ferched – a dynion eangfrydig; dau air, un enw, a’r unig ffilm i fynd i’w gweld am adloniant pur yr haf hwn yw Magic Mike XXL.

Gadewais y sinema â gwên lydan ar fy ngwyneb, ac nid am y rhesymau amlwg. Mae hon yn ffilm wych am gyfeillgarwch rhwng dynion, a dealltwriaeth go iawn rhwng y rhywiau. Mae hefyd yn cynnwys twelve-packs a sgrechian di-ri, ond dyna ni, ymlaen â’r adolygiad…

Does dim ots os golloch chi’r ffilm wreiddiol yn 2012 – croeso mawr yn ôl i’r byd ers eich coma, gyda llaw – felly cewch fwynhau’r ffilm hon yn gwbl ddilyffethair. Mae’n dilyn yr un criw o ‘adlonwyr gwrywaidd’, ‘The Kings of Tampa’ yn Fflorida, ond heb eu harweinydd carismataidd Dallas (Matthew McConnaughey), sy’ ‘di heglu hi gyda’r pres i Macau. Y tro ma, caiff y ‘Duw Rhyw’ Big D*ck Richie (Joe Manganiello) chwarae rhan tipyn mwy – clôd i’r nef! – ynghyd â  Tito (Adam Rodrigez), Ken (Matt Bommer) a Tarzan (Kevin Nash).

Yn galon i’r cyfan y mae Magic Mike (Channing Tatum), a gefnodd ar y byd brwnt yn y ffilm gyntaf i sefydlu’i gwmni adfer dodrefn ei hun, ond sy’ ‘nol am ‘un gig olaf’ ym mhencampwriaeth stripio Myrtle Beach, a hynny er lles ei hen fêts.

A dyna ni, y prif stori yn ei chrynswrth, ond rhaid dweud, mae i’r ffilm lawer iawn mwy na hynny, gan gynnwys archwiliad o gelfyddyd dawns, a phwysigrwydd ymhyfrydu yn –  a theimlo angerdd am – eich galwedigaeth. Yn wir, mae na un olygfa ysbrydoledig am roi gwên ar wyneb merch surbwch mewn siop, sy’n atgyfnerthu crêd  y criw fod eu gwaith yn wasanaeth dyngarol, neu ddynes-garol, y dyliwn i ddweud .

Archwilir hefyd y gwahaniaeth rhwng rhyw a rhywbeth mwy, a’r hyn na ellir rhannu ag eraill, tan i’r sêr ddod ynghyd yng nghwmni dau enaid hoff cytun.

Mae hefyd yn cynnig cyfres o olygfeydd sy’n arwain at grescendo gogoneddus (diolch i goreograffi crefftus Alison  Faulk), sy’n dangos y dynion ar eu gorau pan benderfynant ddiosg yr ystrydebau. Profir mai dim ond wrth i’r dynion fod yn driw i’w hunain, y mae modd iddynt chwipio corwynt o’u cwmpas, ac annog tsunami o ddoleri i lanio yn eu trôns.

Er mai ffilm i’r ‘merched yn bennaf’ yw’r dilyniant difyr hwn, gyda’i ymgyrch marchna lwyddiannus (sy’n cynnwys yr hashnodau #YoureWelcome a #Come Again), nid oedwn i am eiliad cyn argymell y ffilm hon fel date movie gorau’r flwyddyn hyd yn hyn – a coeliwch fi, mae ganmil gwell na Fifty Shades of  Grey.

Nid bwriad y ffilm yw gwneud i ddynion llai ‘perffaith’ deimlo’n ddi-ddim am eu cyrff eu hunain, ond annog gonestrwydd gyda’ch partner, a hynny er budd hir-dymor eich perthynas. Mewn un olygfa dyner, cyfaddefa un ddynes drawiadol mewn oed y gyfrinach sy’n destun rhwystredigaeth mawr rhyngthi hi a’i gŵr; mae ymateb annwyl Ken yn werth y byd i gyd.

Yn naturiol, mae’n ffilm wych i fynd i weld gyda’ch ffrindiau, ac annogir sgrechian gan y dorf. Ond yn fwy na dim, y mae’n ennyn chwerthin, rhyfeddod, a theimlad ‘feelgood‘ braf.

Dadl y ffilm yw fod byd ‘stripio’ dynion yn sioe sy’n pwysleisio mawredd y ferch, heb y tensiwn sy’n bod pan fydd merch yn dinoethi ei hun o flaen dynion. Efallai fod hynny’n neges naîf (ac archwiliodd y ffilm gyntaf dywyllwch y maes mewn cryn fanylder), ond mae’r prif actor- gynhyrchydd Channig Tatum ei hun yn giamstar ar y gêm, gan mai dyma’n union oedd ei swydd gyntaf ef, cyn i hudlath Hollywood ei daro a’i droi’n seren.

Rhaid canmol dau berfformiad gan ddwy actores hŷn sydd ar eu gorau amser maith; Jada Pinkett-Smith fel MC pwerus y criw, ac Andie MacDowell, fel Southern Belle. Dyma’r perfformiad gorau, a mwyaf naturiol,  a welais ganddi hi ers Sex Lies and Videotape – a gyfarwyddwyd gan Stephen Soderbergh, sydd yma’n cynorthwyo’i gyn-protegée Gregory Jacobs, gyda’i waith camera.

Dyma ffilm sy’n dathlu bywyd, a chydraddoldeb rhwng y rhywiau, ac sy’n llwyddo i blesio pawb. Yn gynharach eleni, disgrifias Fifty Shades of Grey fel ‘one-night-stand o ffilm y byddwch yn difaru ei phrofi’; mewn cymhariaeth, dyma’r noson honno o’r gorffennol yr y chi’n hapus i’w thrysori am byth.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s