Adolygiad Ffilm: Inside Out (U)

Adolygiad Inside Out

Y Sêr: Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Mindy Kaling a Lewis Smith

Y Cyfarwyddo: Pete Docter a Ronaldo Del Carmen

Y Sgrifennu: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, Meg LeFauve, Amy Poehler a Bill Hader

Hyd: 102 mun

Adolygias y ffilm Inside Out ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 24ain, a rhaglen Llinos Lee ar BBC Radio Wales ar bynhawn Iau, Gorffennaf 30ain, 2015. Cliciwch yma i wylio eto, ac yma i wrando eto. 

Os am sylwedd yn y sinema dros fisoedd yr haf, trowch at gartŵn Inside Out. Mae’n ffilm llawn dychymyg, sy’n ddigri a dwys ac yn taro tant ag oedolion â phlant.

Dilynwn ferch o’r enw Riley, sy’n unarddeg mlwydd oed, sy’n fodlon ei byd ym Minnesota. Ond pan gaiff ei thad hi swydd newydd yn San Francisco, rhaid i’r teulu symud tŷ, sy’n gadael Riley yn gymysg oll i gyd.

Nid Riley, na’i rhieni, mo sêr y ffilm hon ond y tîm o deimladau cymysg yn ei phen. Ers diwrnod geni Riley, arweinydd y giang yw Joy (Amy Poehler), sy’n or-hoff o gadw trefn ar bawb. Ond dros y blynyddoedd, ymunodd Tristwch (Phyllis Smith), Cywilydd (Mindy Kaling), Dicter (Lewis Black) ac Ofn (Bill Hader) â’r tîm, i chwarae eu rhan wrth i Riley dyfu lan.

Inside Out

Dan straen wedi’r symud i San Francisco, aiff pethe o chwith yn ei phen, diolch i ffraeo ymysg ei theimladau. Caiff ‘ynysoedd’ unigryw ei phersonoliaeth hi – ‘teulu’, ‘ffrindiau’, ‘gonestrwydd’ a ‘hoci iâ’ i enwi rhai – eu dryllio bob yn dipyn ; tybed beth sy’n mynd ymlaen yn ei phen?

Mae’r ateb yn rhyfeddol, ac archwilir tirlun go faith o fydoedd amryliw ei meddwl . O barc antur ei dychymyg, stiwdio sinema ei breuddwydion, trên ei meddwl a’i chyfaill dychmygol bore-oes. Ond ceir llecynnau tywyll hefyd, fel ffobias ei his-ymwybod a phydew di-waelod ei hangof.

Mae’r ffaith y cyflwynir y termau haniaethol hyn oll mewn ffordd mor hwyliog yn dweud y cyfan am Inside Out. Mae ‘Joy’ yn brif seren atyniadol iawn, ac eto, hi sy’n bennaf gyfrifol am y strach. Tra’n brwydro’n fythol bositif i reoli ‘caolfan gorchmynion’ y pen, mae’n gwbwl ddall i’r ffaith fod angen cadw cydbwysedd.

Dysga’r ‘tinkerbell’ bach hoffus hwn fod gan bawb rôl i chwarae yn natblygiad meddwl Riley, gan gynnwys Tristwch (Phyllis Smith), sy’n dipyn o lipryn llwyd. Portreadir y tensiwn cynyddol rhwng y ddwy yn ddeheuig, wrth iddynt grwydro llwybrau’r cof gyda’i gilydd. Un o’r sylweddoliadau mwyaf yw natur chwerwfelys bywyd, a rôl tristwch wrth ganfod dedwyddwch.

Fel yn achos clasuron cyfoes eraill gan gwmni Disney Pixar – fel cyfres orchestol Toy Story a’r gampwaith Up! – archwilir themau dirdynnol mewn ffordd gwreiddiol iawn, sy’n dathlu pob rhan o’r dychymyg. Cyplysir cysyniadau heriol mewn ffordd ddifyr iawn, gan sgript slic sydd yn orlawn o jôcs.

Ceir cymaint o uchafbwyntiau ar hyd y ffilm, gan gynnwys cip ar ‘deimladau’ gwrthgyferbyniol rhieni Riley. Cyflwynir ffrae fach deuluol o berspectif newydd sbon, ar ffurf ras arfau niwclear dyngedfennol.

Chwareir yn ogystal â chelfyddyd animeiddio, yn nhraddodiad hunan-gyfeiriadol cwmni Pixar. Amneidir, mewn un olygfa, o 3D i 2D i ffurfiau mwyaf amrwd y genre, wrth i’n harwresau ar fynd gyfeiliorn llwyr i faes astrus ‘meddyliau haniaethol’.

Ond grym mwya’r cynhyrchiad yw symylrwydd y syniad, ac wrth galon y ffilm hon y mae coblyn o stori dda, sy’n cynnig drych i bob aelod o’r gynulleidfa.

Ag ystyried mai Pete Docter yw’r sgwennwr-gyfarwyddwr, dylai’r ffilm hon fod ar gael ar brescripsiwn i bawb, i daclo anhwylderau o bob math. O ddryswch y glasoed, i iselder canol-oed, i ergydion mawr bywyd fel galar. Gallai dwyawr o Inside Out wneud mwy o les i gymdeithas nag oes gyfan ar soffa therapydd.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Cymro_Cymraeg :

    Byddem yn gwylio’r ffilm yn bendant ar ol dychwelyd o Ffrainc

  2. Dywedodd Cymro_Cymraeg :

    Mi es i Frychdyn ddydd Mercher – ffilm ansparadigaethus!!! – 😀

  3. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: The Insatiable, Inflatable Candylion (National Theatre Wales) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015 | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s