Adolygiad Ffilm: Trainwreck (15)

Trainwreck

Y Sêr: Amy Schumer, Bill Hader, LeBron James, Brie Larson, Tilda Swinton

Y Cyfarwyddo: Judd Apatow

Y Sgrifennu: Amy Schumer

Hyd: 125 mun

Adolygais y ffilm Trainwreck ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Awst 14eg, 2015. Cliciwch yma i wylio eto.

Mae rom-com mwyaf gwyliau’r haf yn sicr werth ei weld – ond peidiwch, bethbynnag â wnewch chi, â disgwyl Sleepless in Seattle! Mae’r ddiddanwraig Amy Schumer yn portreadu merch gyfoes â gyrfa gyffrous, sy’n hapus â’i bywyd sengl, diolch yn fawr.

Yn wir, mewn golygfa gynnar, rhennir mantra ei thad ag Amy a’i chwaer fach Kim (Brie Larson), sy’n eu cynghori nhw yn erbyn setlo lawr. ‘Mae ymrwymo ag un person am oes yn gwbl afrealistig’, medde fe, gan greu argraff fawr arnyn nhw.

Golyga hyn mai rom-com gwyrdroedig iawn yw Trainwreck, gydag Amy Schumer yn chwarae’r haden benrhydd, a Bill Hader (yma’n portreadu meddyg sy di mopio’n lân â hi) a’r seren chwaraeon Le Bron James yn chwarae’r ffrindiau niwrotig, sy’n awyddus iawn i sicrhau modrwy ar ei bys.

Serch y ffaith mai Judd Apatow (cyfarwyddwr Knocked Up a The 40 Year Old Virgin, Grown Ups) sydd wrth y llyw, sef cynhyrchydd yr hit benywaidd mawr Bridesmaids, mae na ddigon o sylwedd i ymestyn y syniad am ddwyawr a phum munud.

Fel yn achos Bridesmaids, cewr yma gomedi crafog iawn, sy’n archwilio’r tensiwn a geir rhwng ffrindiau, sy’n dilyn llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd. Wrth i rai setlo lawr a chael plant mae na dueddiad i ystyried bywyd di-briod yn bwll di-waelod o angst; fel y profa’r ffilm hwn, mae na hwyl fawr i gael cyn cwrdd â’r ‘person iawn’… neu un ohonynt, bethbynnag.

Mae’r ffilm yn sicr yn pasio’r prawf Bechdel bondigrybwyll, gan fod gan y merched fwy ar eu meddyliau na dynion; dringo’r ysgol yn y gwaith, delio â salwch rhieni, a galar – a ‘r tensiwn nauriol o fewn teuluoedd sydd yn codi yn sgil hynny.

Enillodd y ddiddanwraig Amy Schumer fri mawr am ei chyfres gomedi deledu eleni, sy’n dryllio’r ddelwedd arferol o ferched yn y cyfryngau. Fe’i beirniadwyd yn hallt gan garfan ragfarnllyd, am nad ydy hi’n ffitio i’r mowl Hollywodaidd arferol. Ond gyda’i natur gwyrci, naw-wfft-i-chi, mae hi’n ennyn teyrngarwch merched cyffredin y gynulleidfa, sy’n edrych tipyn tebycach iddi hi nag i’r Kardashians a’u ciwed.

Mae’r sgript – gan Amy Schumer – yn orlawn o gags y bydd merched a dynion yn gwerthfawrogi – o’r cecru difyr rhwng Bill Hader a LeBron James, i pastiche ar un o ddelweddau mwyaf eiconig Efrog Newydd Woody Allen, heb sôn am jocs go amrwd am ryw, o safbwynt y ferch.

Ferched, cerwch a’ch ffrindiau, cerwch ar ben eich hun, neu cerwch â’ch ‘cymar oes’, i weld comedi rhamantus wnaiff godi gwên a chynnig cip ar ffordd wahanol o feddwl.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Trainwreck (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Just Jim (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s