Adolygiad Ffilm: Just Jim (15)

Just Jim

Y Sêr: Craig Roberts, Emile Hirsch, Nia Roberts, Aneirin Hughes, Richard Harrington a Mark Lewis Jones

Y Cyfarwyddo: Craig Roberts

Y Sgrifennu: Craig Roberts

Hyd: 84 mun

Byddaf yn adolygu’r ffilm Gymreig Just Jim ar raglen Prynhawn Da ar s4C am 2pm ar ddydd Gwener Medi 25ain, 2013.

Ges i wibdaith ’nol i’r gorffennol pell yr wythnos hon, wrth i sinema y Capitol agor ei drysau am y tro cyntaf ers cantoedd, ar gyfer premiere y ffilm Gymreig Just Jim.

’Nol ar ddechrau y 90au, dyma oedd multiplex cyntaf Caerdydd, a llifodd yr atgofion yn ôl wrth groesi’r rhiniog. Gwyliais glasuron cyfoes yno, fel Casino, Fargo a Heat; profais hefyd gyffro Twister, a siomiant Speed 2, a Richard Gere yn Nhrawsfynydd yn First Knight. Yn nes at adre ym Mhenylan yr oedd sinema fach y Monroe, a gynigai gyfuniad o ffilmiau art-house a phoblogaidd. Fe giwiais rownd y bloc i fynychu Monico Rhiwbeina lawer gwaith, ac ar Heol y Frenhines, goroesai’r Canon a’r Odeon.

Ond ym 1997, pan agorodd fwytstfil anferth yr UCI lawr y Bae, roedd hi’n ta-ta ar addoldai fy arddegau, gan ddod â chanrif ryfeddol o hanes sinemau Caerdydd i ben.

Rhyw feddyliau cymysg fel hyn a wibiodd trwy fy meddwl wrth eistedd i wylio Just Jim, ffilm gyntaf yr actor Craig Roberts fel cyfarwyddwr. Mae e’n chwarae glas-lanc gaiff ei ddenu i’r sinema i osgoi artaith ei arddegau.

Mae Jim druan yn dipyn o lipryn llwyd, wedi’i lethu gan apathi; yn destun bwlio gan ei gyd-ddisgyblion a’i athro chwaraeon (Richard Harrington), ac yn eilradd i’w chwaer fawr yng ngolwg eu rhieni (Nia Roberts ac Aneirin Hughes). Pan ddechreua’i unig ffrind ganlyn merch ei freuddwydion, ac aiff Cliff ei gi ar goll, daw dieithryn enigmatig i newid ei fywyd er gwell.

Dan arweiniad Dean (Emile Hirsch) , ei gymydog Americanaidd, cipia Jim y gwpan am redeg traws gwlad, a llwydda i sicrhau dêt gyda thestun ei serch. Ond yn raddol, try’i lwyddiant yn hunllef pur wrth i Dean droi yn ddiafol mewn croen.

Achubiaeth o fath gaiff Jim yn y diwedd, a moeswers ym Maesycwmmer – lle fagwyd yr actor-gyfarwyddwr. Mae’r cynhyrchiad yn cynnig teyrnged chwerwfelys i’w filltir sgwâr, a anwybyddwyd – hyd yn hyn – gan fyd ffilm.

Fe gofiwch chi Roberts o’r ffilm Submarine, a ffilmiwyd yn Abertawe a’r cyffiniau, ac a brofodd lwyddiant mawr yn 2010. Teg yw dweud fod na debygrwydd mawr rhwng stori ac arddull y ddwy ffilm, a dylanwad Richard Ayoade (cyfarwyddwr Submarine) yn arbennig.

Drama gomedi go gwyrci sy’n troi’n dywyllach yw Just Jim, sy’n cynnwys perfformiadau clodwiw.

Mae Richard Harrington (Y Gwyll) yn sicr yn werth ei weld fel athro chwaraeon dan bwysau, sy’n codi’r awch i’w weld mewn rhagor o rannau comig. Er mond ar sgrîn am rai munudau, mae e’n taro deuddeg fel ‘Dai Dap’ o deyrn, gan gyfleu rhwystredigaeth John McEnroe ar y naill llaw, a charisma Hollywoodaidd Robert ‘The Kid Stays in The Picture’ Evans ar y llall.

Mae Nia Roberts (Patagonia) mor atyniadol ag erioed mewn cyfres o frogiau retro. Caiff dipyn o hwyl wrth sianelu Betty Draper, gan daflu Margo Leadbetter i’r pair yn ogystal. Daw hiwmor mwyaf cwyrci y cynhyrchiad i’r amlwg yn ei chwmni hi ac Aneirin Hughes (Y Gwyll), wrth i’r ddau fynd amdani fel rhieni sy’n anobeithio am fywyd cymdeithasol eu mab.

A serch hanes personol diweddar y seren Americanaidd Emile Hirsch (cafodd ei garcharu am ymddygiad treisiol am gyfnod ym mis Awst, yn sgil ymosodiad yng Ngŵyl Ffilm Sundance eleni), ef yn sicr sy’n cipio’r ffilm dan drwyn y seren-gyfarwyddwr o Gymru. Mae ei bresenoldeb trydanol ef yn dod â’r ffilm fewnblyg hon yn fyw; mae’n dwyn Johnny Depp a Christian Slater i gof, gyda dôs o berygl a hiwmor du bitsh. Ceir yr awgrym, ar adegau, nad cymeriad arall mohono ond alter-ego Jim, fel yn achos Tyler Durden (Brad Pitt) yn Fight Club.

Byddai’n dda o beth pe bai wedi’i gyflwyno’n gynt yn y ffilm, yn hytrach na chanolbwyntio cymaint ar ennui ein ‘arwr’.

Serch hynny, ma na lawer i ganmol yn y ffilm, sydd yn folawd i Faesycwmmer, a’r ardal ehangach yng Nghwm Rhymni. Mewn cameo bach difyr, gwelwn Mark Lewis Jones yn chwarae cyn-squaddie ar lwybr coffa Gren ar Draphont Hengoed –  rhan tipyn ysgafnach na’i gymeriad diweddar yn Y Gwyll.

A serch y cymariaethau anochel â’r llwyddiant Submarine (heb sôn am weithiau niferus Wes Anderson) mae hi’n sicr yn ffilm sy’n llwyddo yn weledol, diolch i waith camera hyfryd Richard Stoddard, a chynllunio trawiadol Arwel Jones.

Ceir digonedd o shots llydan panoramaidd o hardd o gefn gwlad yr ardal neilltuol hon. Ac fel Trainwreck yn ddiweddar, cynigir ffilm o fewn ffilm, gyda William Thomas yn yn sianelu Philip Marlowe o PI mewn pastiche o ffilm gangster hen-ffasiwn.

Man gwan mwya’r y ffilm yw’r diweddglo aneglur, sydd yn siom ar ôl codi momentwm. Serch hynny, rhaid dweud, am ffilm gyntaf fel cyfarwyddwr, gall mab mwyaf Maesycwmmer gysgu’n dawel.

Fe soniodd Craig Roberts toc cyn dangos y ffilm am ei ddyhead i ddianc yn ystod yn ei arddegau. Ond fyth ers croesi’r Iwerydd, ysai’n daer am ei filltir sgwâr – ‘lle mae pawb yn drist, ond yn edrych yn hapus’.

Mae’r ffilm yn pwysleisio, serch hud Hollywood, nad oes unman yn debyg i adre.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Linda Brown :

    Lowri sgen ti ebost i’r Dinesydd??

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Yr Ymadawiad (The Passing) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Picnic at Hanging Rock yn 40: Gwers i Gymru gan Awstralia | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s