Adolygiad Ffilm: The Martian (12)

The Martian

Y Ser: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Kirsten Wiig a Chiwetel Ejiofor

Y Cyfarwyddo: Ridley Scott

Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Drew Goddard o nofel The Martian gan Andy Weir.

Hyd: 142 mun

Bydda i’n adolygu The Martian ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Hydref 9ed, 2015.

Wedi naw mis o aros, dyma flocbyster gwerth chweil; ganed ffilm orau 2015, The Martian.

Cyfunwch gynnwrf gweledol galaethol Gravity a hiwmor trasig Castaway, ac fe gewch chi antur ddirdynnol dros ben.  Trwy stori un dyn, daw’r ddynoliaeth ynghyd, gan greu profiad gwirioneddol sinematig.

Mae’n gynhyrchiad i’w sawru trwy sbectolau 3D, a’i arwr mwyaf, yn ddi-os, yw Gwyddoniaeth. Ond ei seren ddisgleiriaf yw’r actor Matt Damon, sy’n gydymaith gwych ar hyd y daith.

Efe sy’n portreadu’r gofodwr Mark Watney, aelod o dîm sy’n archwilio’r blaned Mawrth.  Ar gychwyn y ffilm, daw storom fawr i darfu ar yr ymchwil, a rhaid i’r criw droi am adre yn fyr-rybudd. Ond yn nryswch yr ehediad, gadewir Watney ar ôl, dan yr argraff ei fod wedi marw.

Cyflwynir deffroad y gofodwr i’r sylweddoliad hwn yn bur annisgwyl, dan gyfarwyddyd Ridley Scott.  Yn hytrach na phanicio’n llwyr, a chanolbwyntio ar ei ing, aiff Watney – sy’n wyddonydd – yn syth i’w waith.  Diolch i ddyddiadur fideo  – ei bêl foli ‘Wilson’ ef – cawn weld pob cam o’i ymgyrch faith i oroesi.

Trwy drugaredd, botanegydd yw Watney wrth ei waith – a hwnnw yn un llawn hiwmor. Gwynebai’r ffeithiau mwyaf moel â phenderfynoldeb mawr, a’u tanseilio i wyro’i ffawd ‘anochel’. Y newyddion cadarnhaol  yw fod gan Mark ddigon o ocsigen a bwyd i bara am dri mis. Y newyddion drwg yw nad yw NASA yn bwriadu teithio i’r blaned Mawrth am bedair mlynedd arall.

Ond yn ddiarwybod iddo ef,  caiff ei symudiadau eu nodi trwy gyfrwng lluniau lloeren, 140 miliwn milltir i ffwrdd ar y ddaear. Yn y ras yn erbyn amser daw’r doethion ynghyd, i achub un dyn, a thanio ffydd y ddynoliaeth.

Mewn ffilm sy’n gyforiog o hafaliadau dwys, mae addasiad Drew Goddard o nofel Andy Ings yn andros o hawdd iawn i’w ddilyn. Ynghyd â’r biopic Steve Jobs, fydd allan cyn hir, mae hon yn flwyddyn fawr i ysbrydoli cyw-wyddonwyr.

Wedi siomiant Prometheus, braf  yw gweld Ridley Scott yn hepgor aliens er mwyn syllu mewn rhyfeddod ar y sêr. Mae cymariaethau â’r ffilmiau  Moon a Gravity yn gwbl anochel, ond ceir hiwmor pur wahanol yn The Martian. Ni cheir troad mor arswydus â champwaith cynnil Duncan Jones,  na chwaith dameg ddirfodaethol fel ffilm Alfonso Cuaron.

Ond yr un mor bwerus yw eiliadau bach The Martian, sy’n dathlu mawredd bywyd.

Hawdd iawn yw dychymygu mai effeithiau haniaethol sy’n gyfrifol am harddwch ‘planed Mawrth’ y ffilm. Pleser mawr yw darganfod nad ffrwyth dychymyg mohono, ond anialwch yr Iorddonnen.

Yn gefnlen gerddorol, hollol swreal ar hyd y ffilm, y mae cyfres o glasuron disco. A heb sbwylio’r syrpreis, daw’r cynhyrchiad i ben â chip o’r newydd ar anthem gyfarwydd.

Os oes gwendid yn perthyn iddi, yna presenoldeb Kristen Wiig yw hynny, mewn gwastraff o ran fel swyddog NASA. Ceir awgrym mai dymuniad i gydbwyso’r merched a’r dynion yw hyn, fel yn achos castio cryfach Kate Mara a Jessica  Chastain. Ond i fod yn deg â The Martian, ffilm Matt Damon yw hon, ac mae’n rhagori yn rhan ei yrfa hyd yn hyn.

Tua diwedd y ffilm, try’r amhosib  yn bosib, a gwelwn fwgwd y gwyddonydd yn llithro. Dan groen y dyn difyr, hunan-feddiannol hwn, gwelwn fachgen  llawn ofn, wrth iddo orfod ymddiried yn eraill.

Daw rheswm a ffydd ynghyd  mewn un gair, i’n llorio, a ‘Diolch’, yw hwnnw.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Martian (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015 | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s