Adolygiad Ffilm: Spectre (12)

Spectre

Y Ser: Daniel Craig, Lea Sedoux, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris

Y Cyfarwyddo: Sam Mendes

Y Sgrifennu: Sgript John Logan, Neal Purvis, Robert Wade a Jez Butterworth, yn seiliedig ar gymeriad Ian Flemming.

Hyd: 148 mun

Byddaf yn adolygu’r ffilm Spectre ar raglen Prynhawn Da ar S4C.

Mae hanner cyntaf SPECTRE yn cynnig gwledd i’r llygaid; yn llawn cynnwrf, mae’n cyfiawnhhau’r cyhoeddusrwydd di-ri. Ond mae’n syrthio’n fflat yng nghwmni Bond Girl ddi-fflach, ac mae’n difetha datgeliad mawr.

Dyma’r ffilm Bond gyntaf ers degawdau lu i ail-gyflwyno arch-elyn o’r gorffennol, ond wrth wastraffu cyfle euraidd, gwneir smonach o ddilyniant Skyfall.

Yn y ffilm wych honno, aeth Sam Mendes â ni ‘nol i gartref plentyndod yr asiant 007, lle cafodd yr unig fenyw o sylwedd yn ei fywyd ers Vesper Lynd gwrdd â’i thranc. Yn sgil hynny, yn SPECTRE, mae dyfodol gwasanaeth cudd M16, a’i hysbiwyr, yn y fantol; dan fygythiad mae hawliau rhyddfrydol y byd.

Castiwyd yr actor o Awstria, Christoph Waltz, i bortreadu ‘Franz Oberhauser’, sef nemesis ‘newydd’ Bond. Mae’n tyrchu ymhellach i’w gefndir ef, ac yn dod â’r gyfres ers Casino Royale ynghyd.

Efe sy’n benaeth ar sefydliad sinistr SPECTRE – Cenhedlaeth Unedig o gnafon drwg – sy’n ysu i fod yn deyrn yn yr Oes Wybodaeth. Yn ddiarwybod i Bond, mae Franz hefyd yn adlais o’i orffennol.

Gyda’r cynhwysion yn eu lle, ceir rhagflas wych, o gyrch yn Ninas Mecsico; ecstrafagansa gyffrous i’n denu ni’n syth i flaenau’n seddau. Wedi hynny, caiff Bond ei hudo i Rufain, gan neges o’r gorffennol, lle ddaw wyneb yn wyneb â Lucia (Monica Bellucci).

Serch pwyslais y PR ar gastio’r ‘Bond Lady’ hynaf erioed – yn 51, dim ond pedair blynedd yn hŷn na Daniel Craig yw Bellucci mewn gwirionedd – mae SPECTRE yn cymeryd cam gwag. Wedi denu’n chwilfrydedd â’r ‘ddynes â hanes’ hon mae La Bellucci yn diflannu ar amrantiad, gan ffarwelio â James tra’n galaru ar ei gliniau yn y gwely.

Afraid dweud, chlywais i erioed y fath ochenaid o siom mewn sinema erioed.

Penderfynu wna’r ffilm i ffocysu ar ferch iau heb ronnyn o gymeriad; croeso nôl i’r sgrin fawr gyfoes i’r Madonna-Whore-Complex.

Fe sylwch i mi ddefnyddio’r gair ‘ffocysu’ uwchben, mewn perfthynas ag ‘arwres’ gyfnewidiol y gyfres; nid ‘parchu’, ‘datblygu’ na ‘threiddio i’w hunaniaeth hi’.

Yn hytrach, y tro ma, rhaid diodde cwmni di-ddim Madeleine Swann (Lea Sedoux); merch gryn dipyn iau na Lucia, sy’n sbarduno’r cwestiwn, ‘beth yw ei phwynt?’.

Yn ferch, ac yn gariad, i ddau ddienyddwr, mae’r brydferthbeth hon mewn cryn berygl…o fethu’r prawf Bechdel yn llwyr. Afraid dweud, nid Vesper Lynd o vamp – na chwiorydd Frozen chwaith! – mo’r Ffrances bwdlyd hon.

Ei phwrpas, fel cymaint o ferched Bond o’i blaen yw holi’r un cwestiynau blinderus; ‘Dwyt ti ddim yn unig weithiau, James?’; ‘A wnei di fy achub i?’.

Cafodd Pussy Galore well rhan na hon yn Goldfinger nol yn 1964!

Y peth gwaethaf am hyn yw, wedi plannu briwsion blasus, caiff stori Franz o wlad Awstria ei hisraddio, a hynny i lefel gelyn pantomeim. Cyflwynir cynorthwy-ydd iddo,- sy’n croesi Jaws ag Odd-Job – 0nd ni thrafferthir i roi enw iddo ef!Yn fy llyfr i, mae hynny’n dangos dangos traha llwyr i draddodiad hitmen parchus cyfres Bond!

Yr hyn sy’n achub y ffilm hon yw hanner cyntaf y ffilm, a pherthynas gynnes Bond â’i dîm yn M16, sy’n cynnwys Q (Ben Whishaw) ac M (Ralph Fienhes) a Moneypenny (Naomie Harris) . Ceir chwip o linell dda sy’n cwestiynnu ystyr y prif lythyrennau M, a’r bos newydd C. Ar ben hynny, ceir olygfa wych yn yr Aston Martin yn Rhufain, sy’n plethu cynnwrf a chomedi.

I fod yn deg â’r ffilm, dihangfa lwyr yw hi, ac fe’i mwynheais hi ar y cyfan. Gallwn i wylio Daniel Craig mewn siwt a Ray-Bans trwy’r dydd, a does gen i ddim gwrthwynebiad i edmygu gwisgoedd hardd ar ferch; ond neilltuir y rhan helaeth o’r ffilm ddwyawr a hanner hon i ferch â Daddy issues.

Fel Quantum of Solace gynt, mae SPECTRE yn dilyniant tila i ragflaenydd llawer gwell.

Mae’n bryd am Bond newydd sbon. Beth am un o’r enw Jane?

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s