Star Wars: The Force Awakens (12)

Star Wars The Force Awakens.jpg

Y Sêr: John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Max von Sydow, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Kenny Baker

Y Cyfarwyddo: J. J. Abrams

Y Sgrifennu: Lawrence Kasdan

Hyd: 135 mun

Byddaf yn adolygu Star Wars: The Force Awakens ar raglen Heno ar S4C ar nos Wener, Rhagfyr 18ed, 2015. 

Wel, sôn am anrheg Nadolig i gynhyrfu’r galon a chodi gwên; mae’r dilyniant Star Wars hirddisgwyliedig, yn gampwaith. Wedi pasio’r awennau o’r pensaer gwreiddiol,  George Lucas, i’r mab darogan J. J. Abrams, mae The Force Awakens yma o’r diwedd, ac mae e’n rhodd i’r ffans ffyddlon – a gwylwyr newydd.

Serch anfodlonrwydd diweddar George Lucas wrth geisio gadael fynd, rwy’n tybio y bydd yntau wedi’i gyffwrdd i’r byw gan deyrnged J. J. Abrams i’w weledigaeth wreiddiol ef. Dyma reboot parchus, llawn hwyl a direidi, gan ddyn sy’n geidwad ar allwedd y drws i lu o atgofion plentyndod.

Fel nifer, fe fwynheais i’r drioleg wreiddiol fel merch dan ddeg mlwydd oed, gan ddwlu ar droad galaethol George Lucas o straeon y ‘Gorllewin Gwyllt’. Nes i ddim casau’r rhagflaenwyr, fel eraill o’m cwmpas, ond roedd na rywbeth sylfaenol ar goll yn y prequels; trwy ryfedd wyrth,  mae’r cynhwysion hud i gyd i’w gweld yn fan hyn.

Dim ond un ffilm arall eleni sy gystal â hon, sef Inside Out gan Disney Pixar; mae’r ddwy ffilm fawr yn cyflawni’r un peth, sef deffor’r ferch fach o’m isymwybod, â golygfeydd llawn rhith a rhyfeddod. Nid gormodiaith yw dweud yr o’n i’n wên o glust i glust wrth wylio The Force Awakens; yn fwy na hynny,  gadewais  i’r sinema yn arnofio ar gwmwl  ewfforig rhif naw!

Mae’r ffilm wedi’i gosod ddeng mlynedd ar hugain wedi digwyddiadau Return of The Jedi (1983), pan drechwyd ymerodraeth filain Darth Vader gan wrthsafiad Luke Skywalker (Mark Hamill) a’i griw. Yn eu plith roedd Princess Leia (Carrie Fisher),  a’r smyglwr Han Solo (Harison Ford), ei lefftenant blewog yntau Chewbacca (Peter Mayhew), a’r robotiaid (neu ‘droids’) R2D2 a C3PO (Anthony Daniels).

Ymddengys, ar ddechrau The Force Awakens, fod drygioni ‘di dychwelyd i’r bydysawd, ar ffurf byddin brawychus The First Order, dan arweiniad sinistr Kylo Ren (Adam Driver). Mewn helmed a chlogyn du, mae’n feistr ar ei grefft fyth ers troi at yr ‘och dywyll’, ac yn hoff o daflu tantrym neu dri.

Yr hyn ddaw i darfu ar ei ddedwyddwch dudew ef, a’i uchelgais i oresgyn y bydysawd, yw grym  goruwch gan ffigwr annisgwyl; merch o’r enw Rey (Daisy Ridley) o’r blaned Jakku, sydd yn adlais anghysurus o’i orffennol. Does gan Rey ddim syniad fod y gallu ganddi hi, tan iddi ymuno â byddin y Gwrthsafiad, i ganfod chwedl o ddyn, sydd wedi encilio’n llwyr o  dwrw rhyfeloedd y sêr.

Yn gymorth iddi hi mae droid bach annwyl BB8 – sy’n groes rhwng Wall-E, a chi bach ffyddlon – a stormtrooper edifarhaus o’r enw Fin (John Boyega), a pheilot gorau’r Wrthsafiad, Poe Dameron (Oscar Isaac) – heb anghofio  enwau adnabyddus o’r gorffennol.

Wnai ddim datgelu rhagor, dim ond canmol y modd y mae’r antur yn cychwyn ar unwaith, diolch i sgript fyrlymus gan awdur gwreiddiol y gyfres, sy’n sicrhau ffilm ag iddi ddigon  o fynd!

Mae na hwyl fawr i gael gyda’r golygfeydd hunan-gyfeiriadol sydd i’w sawru ar hyd y ffilm (fel a gafwyd, yn wir,  gan J. J. Abrams yn  Star Trek yn 2009).  Mae na deimlad trosgynnol fod ysbryd y ffilm gyntaf yn llechu yn fodlon islaw. Yn achos lleoliadau’r anialdir, a choedwigoedd ir, mae sgerbydau i’w gweld ym mhob man.

Yn gerddorol, yn ogystal, ceir adleisio o’r gorffennol yn achos sgôr arglwyddiaethus John Williams, ond mae na le i seiniau newydd hefyd; wrth i’r criw fyned bar, nid jazz a glywir ond reggae’n cael ei chwarae gan y band. Mae hefyd yn hawdd gweld ‘pwy yw pwy’ o genhedlaeth newydd y ffilm; yn achos Ray, mae hi’n ailymgnawdoliad o eicon mawr, sy’n ein harwain at sioc annisgwyl iawn.

Ar ei gorau mae’r ffilm yn teimlo fel y ffilm gyntaf un, ond gyda mwy o bersonoliaeth. Ac yn achos yr arwres eofn ac anibynnol dros ben, does dim bicini aur – na byns gwallt – ar gyfer y ffilm!

Yn wir, mae gwylio’r ffilm hon fel derbyn coflaid fawr gynnes, llawn eiliadau o emosiynau grymus; doedd gen i ddim syniad y cawn fy nghyffwrdd i’r byw gan groesawu cymaint o wynebau o’r gorffennol. Mae J.J. Abrams yn ddewin o ddyn, sy’n deall mai cariad yw prif gynhwysyn ‘nostalgia’. Ond mae hefyd wedi llunio’r llwyfan gorau oll i’n llywio i’r dyfodol.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Star Wars: The Force Awakens (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015 | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s