Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015

Inside Out

Rhannais fy hoff ffilm 2015 gyda Geth a Ger ar BBC Radio Cymru, sy’n darlledu am 7pm ar Nos Calan. Cliciwch yma i wrando eto. 

Mae na sawl ffilm eleni ’di hawlio pum seren gen i – fel y rhamant gyfnod Carol gyda Cate Blanchett, yr adrenalin rush o gynhyrchiad  Mad Max Fury Road, ac antur  wyddonias The Martian  gan Ridley Scott.

Ges i hefyd wefr wrth wylio’r ffilmiau Cymreig, Dark Horse , Mr Calzaghe ac Yr Ymadawiad, a’r eisin ar gacen y flwyddyn o ffilm oedd y Star Wars newydd, The Force Awakens,  oedd yn bleser pur i’w gwylio o’r dechre i’r diwedd.

Be sy’n gyffredin am y ffilmiau hyn i gyd, ydy’r cyfuniad euraidd hwnnw, o ddihangfa lwyr, sy’n gadael lwmp yn fy ngwddf, a deigryn chwerwfelys yn fy llygaid. Ond yr un ffilm eleni wnaeth gyfuno’r dwys a’r digri gyda llwyth o ddyfeisgarwch, oedd cynhyrchiad llawn dychymyg Inside Out gan stiwdios Disney Pixar.

Wedi llwyddo’n rhyfeddol i greu bydoedd Toy Story, Ratatouille, Finding Nemo ac Up!, mae’r ffilm ysblennydd hon wedi’i gosod yn ymennydd merch unarddeg oed o’r enw Riley. Y ddrama dan sylw ydy’r strach o symud tŷ, a’r helynt a’r anhrefn hynny; ond nid Riley, na’i rhieni, mo sêr y ffilm hon, ond y tîm o deimladau cymysg yn ei phen.

Wrth i ‘Dristwch’, ‘Hapusrwydd’, ‘Cywilydd’, ‘Dicter’ ac ‘Ofn’ gecru â’i gilydd, aiff popeth ar chwâl ym mhenglog  Riley.  Mae’r canlyniad yn rhyfeddol, ac yn archwilio tirlun maith o fydoedd amryliw ei meddwl .

O barc antur ei dychymyg, stiwdio sinema ei breuddwydion, trên ei meddwl a’i chyfaill dychmygol bore-oes. Ond ceir mannau tywyll hefyd, fel ffobias ei his-ymwybod a phydew di-waelod ei hangof.

Mae’r ffaith fod y termau astrus hyn yn cael eu cyflwyno mewn ffordd mor hwyliog yn dweud y cyfan am lwyddiant, ac uchelgais,  Inside Out. Y ddiddanwraig Amy Poehler sy’n lleisio cymeriad  Joy, prif seren annwyl iawn, ond eto, hi sy’n bennaf gyfrifol am y strach. Tra’n brwydro’n fythol bositif i reoli pawb a phopeth, mae’n gwbwl ddall i’r ffaith fod angen cadw cydbwysedd.

Un o sylweddoliadau mwyaf  grymus y ffilm yw natur chwerwfelys bywyd, a phwysigrwydd tristwch a hapusrwydd wrth ganfod dedwyddwch.

Mae’r ffilm yn herio celfyddyd animeiddio, ac yn orlawn o in-jokes gwych, ac mae bellach allan i brynu ar DVD. Os da chi’n chwilio am ffilm o sylwedd, llawn hwyl, ar ddechre 2016, yna trowch yn syth at gartŵn Inside Out.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: Goreuon 2015

  1. Dywedodd Cymro_Cymraeg :

    Cytuno’n llwyr a’th farn! Star Wars The Force Awakens yn agos serch hynny; dwy ffilm arbennig!

    • Dywedodd lowrihafcooke :

      Falch i weld bo fy ngeirie’n taro deuddeg ag un o feirniaid mwyaf llawdrwm y Bala! Gan ddymuno digideiddiad buan i’r hen Buddug – a’i neuadd – eleni x

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s