Adolygiad Ffilm: The Revenant (15)

The Revenant Movie

Y Sêr: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domnhall Gleeson

Y Cyfarwyddo: Alejandro González Iñárritu

Y Sgrifennu: Sgript gan Alejandro González Iñárritu a Mark L. Smith, yn rhannol seiliedig ar y nofel The Revenant: A Story of Revenge (2002) gan Michael Punke.

Hyd:156 mun

Bydda i’n adolygu ffilm The Revenant ar raglen Prynhawn Da ar S4C a  Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru ar ddydd Gwener, Ionawr 15ed, 2016.

Mae na rai ffilmiau’n gafael yn gadarn yn eich gwâr, gan eich ysgwyd a gwrthod gadael fynd; mae The Revenant yn sicr yn un o’r rheiny. Hawliodd y Western di-gyfaddawd hwn ddwsin o enwebiadau Oscar, ac fel ffilm mae’n taro deuddeg.

Mae’n seiliedig ar hanes rhyfeddol Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) – fforiwr ffwr yn Ne Dakota y 1820au. Tra’n amddiffyn criw o helwyr o saethau’r Sioux, bu bron i arth fawr ei larpio’n fyw. Wedi dyddiau o ddioddefaint, fe’i adawyd yng nghofal heliwr – y dihiryn di-enaid, Fitzgerald (Tom Hardy). Fe’i fradychwyd ganddo ef, a’i adael i farw, ar ôl tystio i lofruddiaeth ei fab. Ond nid trengi wnaeth Glass ond atgyfodi, a thyngu llw i ddial ar Fitzgerald.

Mae’r ffilm yn dilyn antur anfarwol y claf, taith 120 miltir ar droed; trwy’r Rockies, ei hafonnydd, a’r eira trwm, yn wyneb natur a’r brodorion ffyrnig. Mae’r canlyniad yn rhyfeddol, yn nwylo auteur o fri, y cyfarwyddwr Alejandro González Iñárritu  o Fecsico. Bu’n gyfrifol am gyflwyno’r nesaf peth at theatr byw yn Birdman, a gipiodd Oscar y Ffilm Orau y llynedd. Yma, aeth ar bererindod arteithiol i’r gorllewin gwyllt yng nghwmni’r seren Leonardo DiCaprio.

Ers ei ddyddiau cynnar yn This Boy’s Life a What’s Eating Gilbert Grape?, daeth i’r amlwg fel actor ‘dwys’. Bu llwyddiant Titanic yn faen tramgwydd am hir, gan adael argraff ohono fel arwr bachgenaidd.

Ond yn raddol, dros y blynyddoedd, aeddfedodd ac archwiliodd ochor dywyll y profiad dynol; tor-calon, islder, gorffwylledd a brâd mewn cyfres o ffilmiau sylweddol, gan gyfarwyddwyr o fri; Shutter Island  a The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese), Inception (Christopher Nolan), Revolutionary Road (Clint Eastwood), The Great Gatsby (Baz Luhrmann) a Django Unchained (Quentin Tarantino).

Yma, caiff gyfuno popeth un mewn un rhan, ac mae e wir yn haeddu ennill Oscar, o’r diwedd.

Mae’n hysbys ers tro i’r broses ffilmio brofi’n her; naw mis yng ngwylltidiroedd Calgary, dan amodau eithafol – a dweud y lleiaf. Ond un a fu’n gwmni i Leo ar hyd y daith yw Gymraes o Gaerdydd, Siân Grigg. Ers pymtheng mlynedd a mwy – ar ôl cyd-weithio ar ffilm Titanic– hi yw ei artist colur personol ef; fe weithiodd hi’n ddygn ar un ar bymtheg o’i ffilmiau, ac mae’n ei hystyried hi’n ‘athrylith’.

J. EDGAR

(Siân Grigg a Leonardo DiCaprio ar y ffilm J. Edgar yn 2011)

Cyfaddefodd y Gymraes ei hun na weithiodd hi erioed mor galed ar brosiect â chynhyrchiad ymdrochol  The Revenant, ac mae’r canlyniadau yn codi croen gwydd. Mae sgil-effeithiau’r ymosodiad gan arth ar Hugh Glass yn ddigon i droi eich stumog; ychwanegwch at hynny effaith cynrhon a rhew, ac ry’ chi’n rhegi dan eich gwynt wrth wylio.

Sicrhau wnaeth Siân Grigg, a Leo Di Caprio – eich bod yn cerdded pob cam â Hugh Glass, ac fel gwyliwr, mae’n brofiad dirdynnol.

Os oes gwendid yn perthyn i’r gampwaith aruthrol hon, mae gen i ofn mai acen Tom Hardy (Mad Max: Fury Road, Legend, The Dark Knight Rises, Bronson) yw hwnnw; mae’n actor ardderchog, ond yn enw dilysrwydd mynnodd siarad mewn arddull anealladwy. Mae ei gymeriad, Fitzpatrick, yn ddihiryn o fri; dyna biti na allwn glywed ei resymeg.

Serch hynny, mae The Revenant yn enghraifft prin o ffilm Hollywood sy’n dangos parch mawr i bortread y Brodorion. Mae’u presenoldeb, a’u brwydro, yn wyneb hil-laddiad, yn rhan annatod o’r ffilm, gan ffurfio’r troad hynod glyfar tua’r diwedd.

Bydd ffans Last of The Mohicans, Dancing With Wolves a The Searchers wrth eu bodd â’r Western hwn, ond bydd hefyd at ddant unrhywun sy’n dwlu ar ddameg dda.

Er yn antur go gignoeth a threisgar mewn mannau, mae The Revenant yn cynnig myfyrdod hardd; ar y frwydr i oroesi, ac i oresgyn yr ysfa i ddial ar eich gelyn pennaf.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s