Adolygiad Theatr: Diwrnod Hyfryd Sali Mali (Cwmni Theatr Arad Goch)

Diwrnod Hyfryd Sali Mali

Roedd Canolfan y Mileniwm fel ffair ar fore Sadwrn , ac nid y sioe Billy Elliott oedd wrth wraidd! Nadreddodd rhes o blant cynhyrfus, a’u rhieni, i Stiwdio Weston, ar gyfer uchafbwynt mwya’r flwyddyn i rai. Ond beth oedd achos yr olygfa i gystadlu â pharciau Disney? Un enw eiconig; Sali Mali.

Mae bron yn hanner can mlynedd ers i Mary Vaughan Jones greu’r cymeriad bytholwyrdd ym 1969. Cyhoeddwyd deugain a mwy o straeon i blant, a ysbrydolodd raglenni teledu niferus. Ac yn 2005, i gyd-fynd â chyfres Pentre Bach,  sefydlwyd canolfan wyliau boblogaidd yng Ngheredigion.  Serch annwyldeb y Sali siriol, mae ganddi feddwl busnes graff – a dilyniant mawr ymysg y Cymry Cymraeg!

Cam  digon naturiol felly oedd creu sioe lwyfan  o’i chwmpas, i ddiwallu’r diddordeb di-flino ynddi. A pha well cwmni  i’w lwyfannu felly nag Arad Goch, sy’n arbenigo mewn deffro’r  dychymyg  ers 1990?

A minnau wedi dotio  ar eu cynhyrchiad i blant, Oes Rhaid i Mi Ddeffro? ,  y llynedd, gofynnais i ffrind,  a Tomos ei mab, i brofi Diwrnod Hyfryd Sali Mali gyda mi. Roedd yr ymateb yn orfoleddus, a bu cryn edrych ymlaen, cyn profi’r sioe drostom ni ein tri . Ac er yn fymryn yn iau na theirblwydd oed, ac yn blino yn hawdd, hudwyd Tomos, fel pawb , o’r eiliad gyntaf.

image

Ochenaid o sioc ymysg y rhieni a gyfarchodd y cynhyrchiad yn wreiddiol, wrth iddynt arsylwi mai Ffion Wyn Bowen oedd yma’n chwarae’r arwres, ac nid Rebecca Harries o’r cyfresi teledu. Ni hidiodd y plant, ’mond ymateb yn reddfol i gyfarch dymunol  Sali Mali.

Gyda set tra apelgar, yn cynnwys lliwiau uwch-real,  a’r siapau syml sy’n brithio llyfrau, fe’m hatgoffwyd o gryfder gweledigaeth yr awdures, a’r dylunydd gwreiddiol, Rowena Wyn Jones.

image.jpg

Adlewyrchwyd symylrwydd y set gan gynnwys y stori, oedd yn dilyn diwrnod pen-blwydd Sali Mali; roedd ei  ffrindiau’n awyddus i drefnu parti syrpreis, gan geisio cadw Sali Mali yn y tywyllwch.  Ond fel y gŵyr pawb â’i nain, mae ceisio cadw cyfrinach bron yn gwbl amhosib ar brydiau.

Fel rhan o’r sioe hon, cyflwynwyd pedwar ffrind pennaf, gan gynnwys Tomos Caradog y lygoden; un braidd yn betrusgar, ac ofnus ar brydiau oedd Tomos, a gyflewyd yn annwyl iawn gan Gareth Elis. Mewn cymhariaeth, roedd Sian Flewog yn haden a hanner, yn ‘Glenys ap Rhisiart’ o gymeriad; yn wir, roedd un cyfarfyddiad rhwng Siani a Sali, fel gwylio dwy feirniad ’steddfod ar y Maes.

Gwyrodd Owain Llŷr Edwards rhwng dau gymeriad hoffus, a danlinellodd ei afael ar acenion. Efelychai Jaci Soch ffarmwr bodlon o Benllyn, tra trigai Siencyn Siop yn nyfnderoedd Dyffryn Teifi. Deilliodd gomedi naturiol o olygfa yn y siop, a ddygodd sgets ‘Four Candles’ y ddau Ronnie i gof. Brithiwyd sgript Jeremy Turner gan elfennau difyr o ‘text-speak’ cyfoes Cymraeg, a  ddiweddarodd destun oesol y sioe.

image

Yn weledol, cyfoethogwyd y sioe gan oleuo  Gavin Hales, i gynnal y momentwm, a sylw’r dorf. Roedd gwisgoedd apelgar Edwina Jones Williams hefyd yn llwyddiant ar y cyfan. Mae na rywbeth hypnotig am ffrog oren ‘trapeze-line’ Sali Mali, a’i bynsen drawiadol – a fabwysiadwyd gan Gareth Bale –  a uwch-oleuwyd ar bob achlysur. Roedd yr un peth yn wir am got ffwr linellog  Siani Flewog, a hudodd y dorf drwyddi draw. Ond sylwais, na chafwyd yr un sylw magnetaidd i ddillad llwydaidd Tomos Caradog a Jaci Soch, ar adegau o ddeialog rhwng y ddau.  Pallodd sylw y plant ar adegau o’r fath, wrth i’r sioe 50 munud neshau at ei therfyn. Ond llwyddiant aruthrol oedd cynnwys pwped, Jac Do, i ail-gynnau fflam y dychymyg.

Yn goron ar y cyfan i Tomos a’i fam? Cael llun gyda Sali Mali ar ddiwedd y sioe, a ffoto-fomiwyd gan Jaci Soch! Y cwestiwn naturiol yn dilyn y sbloets oedd ble roedd Jac y Jwc, a ffrindiau eraill? Ni theimlwyd eu habsenoldeb yn ystod y sioe, o’n trawyd pawb gan y syniad  apelgar mai dyma’r cyntaf o nifer o sioeau llwyfan Sali Mali, gan griw dawnus, a disglair tu hwnt.

E-Flyer Diwrnod Hyfryd Sali Mali

 

 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Theatr: Diwrnod Hyfryd Sali Mali (Cwmni Theatr Arad Goch)

  1. Dywedodd Margaret wilson :

    Sioe arbennig a wnaeth gadw sylw bachgen bach tair oed a’i chwaer fach blwydd oed bron drwy gydol y 50 munud. Mi fyddai’n wych pe byddai’r sioe yn cael ei pherfformio drwy gydol wythnos yr eisteddfod genedlaethol ym mis awst er mwyn i bawb cael cyfle i’w gweld. Diolch a llongyfarchiadau ar sioe fywiog a diddorol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s