Adolygiad Theatr: 10 Minute Musicals (Leeway Productions)

photo (8)

 minnau wedi cael blas ar sioeau cerdd Cymreig diweddar gan Dafydd James a Ben Lewis, Llinos Mai, a chriw Gagglebabble, difyr iawn oedd mynychu sesiwn 10 Minute Musicals dan ofal Angharad Lee (Leeway Productions). Y bwriad, hyd y gwelwn i, oedd i herio artistiaid heb fawr o  brofiad yn y maes, i chwarae â syniadau, a ffurfiau o fewn y genre, i ystyried cyfrannu i’r cysyniad o theatr gerddorol Gymreig – ac ar y cyfan, bu’r fenter yn llwddiant.

O’r pedwar ‘cynhyrchiad’ a brofias i, llwyddodd pawb i greu naws ac awyrgylch, ac i ddatgan ‘lleisiau’ newydd, unigryw. Yn achos y cyntaf, heriwyd y syniad mai rhywbeth ‘fflyffi’ yw sioe gerdd, wrth gyfosod cerddoriaeth epig â thema am drais emosiynol. O gofio llwyddiant aruthrol taith sioe fawr fel Legally Blonde yma yng Nghymru a thu hwnt, a’i negeseuon o hunan-hyder a hunan-feddiant, difyr iawn fyddai gweld cynulleidfaoedd o’r fath yn cael eu hudo gan sioe bur wahanol. Yn achos yr un sioe, llwyddwyd i lunio seinlun hudolus, a uwch-oleuodd nifer o fotiffau, a roddodd lwyfan gadarn i negeseuon y darn.

Synhwyrais ddylanwad abswrd, a hwyliog dros ben, Llinos Mai ar thema’r ail soe; rhamant a leolwyd yn oriau mân shifft hwyr yn Tesco Extra. Slice-of-life bur gredadwy, sy’n dyrchafu profiadau pob-dydd pobol ‘gyffredin’, go-iawn, i uchelfannau celfyddyd.

Gyda’r trydydd gynhyrchiad, archwiliwyd ymhellach i’r thema cariad cyfoes – gan ganolbwyntio ar ferch o Rwsia, a fedrai’r Gymraeg, o’r enw Dasha. Trwy ddefnydd dyfeisgar o offerynnau amrywiol gan Branwen Davies ac Angharad Jenkins, fe’n trawsblannwyd i fyd o ansicrwydd; ac er mai stori ‘Russian Bride’ a geir ar yr arwyneb, stori am ddeffroad merch, a’i hunan-hyder cynyddol sy’n ffrwtian islaw, ynghyd â chariad cynyddol at ei hunan.

Er y ngadawyd i yn y tywyllwch, yn llythrennol, ynglyn a stori’r cynhyrchiad olaf,  dyma sioe synhwyrus a ddenodd fy chwilfrydedd. Ai dirgelwch oedd ar waith, ynglyn â merch a gaethiwyd mewn ystafell, fel cynifer o straeon newyddion erchyll diweddar? Ynteu archwiliad o psyche gwraig briod, wedi hen syrffedu â’i bywyd allanol berffaith? Fe’m cynhyrfwyd gan y sefyllfa – a dewis yr artistiaid i ddiffodd y goleuadau –  ac fe’m cyfareddwyd gan lais grymus, hudolus y gantores, Joanne Thomas.

Fe’m cludwyd dros dro, gan y pedwar cynhyrchiad, i fydoedd tra gwahanol. Yr hyn a sefydlwyd yn bendant oedd yr ysfa gynyddol ymysg nifer am theatr gerddorol ymylol yng Nghaerdydd – a thu hwnt- mewn ymateb i’r ‘brain drain’ syrffedus i’r West End yn Llundain gan dalentau Cymreig. Gyda lleoliad berffaith ar ein cyfer, bar Porters yng nghanol y ddinas, ymddengys fod yma hadau gwirioneddol o gynnwrf, a thalent eithriadol ar waith.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r prosiect hwn, ewch i wefan Leeway Productions.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Theatr: 10 Minute Musicals (Leeway Productions)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Dau (Theatrau Rhondda Cynon Taf) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s