Adolygiad Teledu: Bloodline (Netflix)

image

Tywydd trymaidd, teulu ar chwâl, tensiwn gormesol a bygythiadau parhaus; na, nid crynodeb o’ch gwyliau ar ffurf cynnwys cerdyn post, ond cynhwysion un o’r cyfresi teledu gorau ers sbel.

Siawns eich bod chi, fel fi, wedi gwylio pob ‘box-set’ gwerth ei halen, ac yn ysu am rywbeth amgenach. Wel, os am gyfres sy’n ymffrostio cast cystal â Deadwood, ag ymdeimlad o gynefin i gystadlu â chyfres gyntaf True Detective, sydd hefyd â phrif gymeriad nid anhebyg i Breaking Bad, a gwleidyddiaeth teuluol i gystadlu â Game of Thrones… trowch eich trem at gyfres afaelgar Bloodline ar Netflix.

Fel yn achos House of Cards, ac Orange Is The New Black, dyma gyfres a gomisiynwyd gan y wasanaeth gwylio ar lein, ond yn wahanol i’r lleill, mae’n cynnig chwip o stori dditectif. Fe’i lleolwyd ym mharadwys arwynebol hardd y Florida Keys, ond mae cyfrinachau mawr yn llechu islaw. Fe ddilynwn saga teulu cefnog y Rayburns, sy’n berchen ar westy lleol swanc, ar achlysur dychweliad Danny, eu dafad ddu i’w corlan.

image

Chwareir Danny, y mab afradlon, gan actor hollol wefreiddiol; Ben Mendelsohn, yn wreiddiol o Melbourne, Awstralia. Mae ganddo garisma magnetig, fel a brofwyd yn Animal Kingdom (2010) – ffilm gangster wych o ddinas Melbourne, a adnewyddwyd yn ddiweddar ar gyfer y farchnad Americanaidd. Creodd argraff hefyd fel cyfaill i’r Joker (Heath Ledger) yn nilyniant Batman, The Dark Knight Rises (2012), a gyferbyn â Michael Fassbender yn y ffilm gowboi Slow West (2015). Ond er yn wyneb adnabyddus yn ei famwlad (ers dyddiau Neighbours a The Henderson Kids) mae e’n actor sy ddigon o ran y radar i ddarbwyllo’n llwyr fel Danny Rayburn – cymeriad twyllodrus, deniadol, â llygaid pruddglwyfus, sy’n datgelu hanes trasig dros ben.

image

Darganfuwn o’r cychwyn, heb sbwylio’r syrpreis, mai ffawd truenus sy’n disgwyl Danny, wrth i’r gyfres fflachio mlaen i’w ddangos yn gorwedd yn gelain mewn cors. Ond sut goblyn y glaniodd Danny mewn picil o’r fath , yng nghwmni John, ei frawd iau – ditectif lleol? Dyna hanfod y ddrama, sy’n archwilio effaith cyfrinachau, ddegawdau yn ddiweddarach.

image

Mae’r cast cyfan yn wych, gan ddechrau â’r ffaith y chwareir y rheini gan Sam Shepard a Sissy Spacek – dau actor ymennyddol a ddaeth i’r amlwg mewn dau o ffilmiau mawrion Terence Malick, sef Badlands (1973) a Days of Heaven (1978).

image

Er mai Ben Mendelshon sy’n dwyn Bloodline dan drwynau pawb, mae Kyle Chandler (Friday Night Lights) yn wych gyferbyn ag ef fel John, y brawd iau, a dreuliodd ei oes yn chwarae rhan y bachgen da.

image

Ac fel yn achos yr actor, sy’n chwarae arwyr bob tro, mae’n ddifyr ei weld yn archwilio cymeriad mwy amwys. Mae’r ail gyfres, a ryddhawyd yn ddiweddar, yn cynnig llwyfan pellach i’r cymeriad hwn, wrth archwilio gymhlethdodau pellach.

image

Cynorthwyir yr enwau mawrion gan Linda Cardinelli, fel Meg y chwaer fach – cyfreithwraig lwyddiannus, â dyweddi golygus iawn, sy’n dditectif gyda John. Ond paham ei bod hithau yn cynnal affêr, ac yn troi at y Tequila bob nos? A beth am Kevin (Norbert Leo Butz) , y brawd bach, sy’n gaeth i cocaine, a’i briodas â Belle, sydd ar chwâl?

image

Cynigai’r actores Chloë Sevigny hefyd gyfraniad werth chweil fel Chelsea,  merch o deulu difreintiedig; yr unig un, fe ymddengys, o’r cast cyfan â chalon bur…

image

Fel yn achos cyfresi o’r stabal Nordic Noir, a llu o straeon ditectif  eraill, mae’r naws yn bollbwysig, a’r lleoliad yn hanfodol i lwyddiant y stori ganolog. Fe’i hadroddir, yn wahanol i gyfresi teledu rhwydwaith, mewn ffordd hamddenol sy’n eich rhwydo’n raddol. Wrth i wres y dirgelwch dasgu o’r sgrin yn gynyddol ar hyd y gyfres, fe’ch sbardunir i estyn am eich Mezcal Margarita eich hun.

Gyda chyfres rhif 2, rhaid dweud i mi anobeithio braidd na fyddai modd i’r cynhyrchwyr  gyflawni’r un gamp eilwaith; ond dwyshau wna’r dirgelwch, a datguddiadau lu, mewn ffodd aml-ddeimensiynol. A cyflwynir gymeriadau newydd gan actorion o fri, fel John Leguiziamo, Beau Bridges ac Andrea Riseborough, sy’n dweud cyfrolau am galibr y gyfres.

Yn ogystal, ceir datrysiad ddyfeisgar i’r un broblem â chyfres Parch – sef marwolaeth ffefryn mawr. Er yn gyfres tra gwahnol, bydd yn ddiddorol iawn gweld sut wnaiff y gyfres Gymraeg ymateb i’r un argyfwng, mewn cymhariaeth, yn yr Hydref.

Yn y cyfamser, os nad ydych chi wedi clywed am Bloodline o’r blaen, cofrestrwch ar unwaith i’w wylio ar Netflix. Fel nofel dda, mae’n eich denu chi fewn, ac yn gwrthod gadael fynd. Ceisiais ei hymestyn, gorau y gallwn, wrth beidio â’i llowcio mewn un pryd, ond mae’n anodd iawn osgoi ei hud.

image

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s