Adolygiad Comedi: Tudur Owen – The Ll Factor (Gŵyl Caeredin, 2016)

Tudur Owen - The Ll Factor

Adolygais sioe gomedi Tudur Owen, The Ll Factor ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar yr 28ain o Awst, 2016, ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wrando eto.

Profiad digon swreal ydy gwylio Tudur Owen yn perfformio yn yr iaith fain. Yn gyflwynydd amlwg ar Radio Cymru, ac wedi blynyddoedd ar S4C  ef yw seren fawr y sîn gomedi stand-yp Cymraeg. Ond ag yntau wedi arfer a gigio yng nghlybiau Gogledd Lloegr, mae ei arddull yr un mor naturiol hyderus ag yn y Gymraeg.  Bu mor serchog ag estyn croeso personol i aelodau torf The Mash House yn ystod Gwyl ‘Ffrinj’ Caeredin ym mis Awst, wrth i seiniau’r Super Furries ein cofleidio o’r uchel seinydd.

Sioe Gymreig yn y Saesneg oedd cynhyrchiad ‘The Ll Factor’, a gyflwynwyd yn llawn direidi. Archwiliodd Tudur Owen labeli di-ri, o’r term ‘Cymro’ i’w enw ei hun, gan ddatguddio yn raddol gynhwysion yr ‘Ll Ffactor’, a  herio cysyniadau’r dorf o genedlaetholdeb Cymreig.

Fel diddanwr, mae e’n giamstar ar gybwyso’i falchder am ei filltir sgwâr, a sylwadau deifiol amdano’i hun a’i gyd-Gymry. Un o atyniadau mawr ei raglen radio yw ei ffraethineb chwim wrth ymateb i bob pwnc dan haul; yng Nghaeredin, diolch i sicrwydd trefn ‘sgript’ a baratowyd o flaen llaw, gwlewyd fflachiadau niferus o’i allu byrfyfyr – gan amlaf wrth feithrin a chynnal perthynas wresog â’r dorf.

Tudur Owen

Mewn corwynt o berfformiad, llwyddodd i ddychan ei deulu ei hun, gan gynnwys Richard ei frawd – oedd yn bresennol yn y dorf – a dawnsio erotig ei ‘Anti Margaret’. Llwyddodd hefyd i osod pin yn swigen hunan-fodlon ambell un, gan gynnwys cigyddion ger gorsaf niwclear Sir Fôn. Ymestynnodd y thema wleidyddol – a gwleidyddiaeth y teulu yn arbennig –  wrth gymharu sefydllfa’r Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd i un o deuluoedd ‘dysfunctional’ Jeremy Kyle.

Ond llwyddodd hefyd i’n denu i’w fyd o rwystredigaethau bob dydd, o wetsuits, Cefn Gwlad a Pingu – a arweiniodd, yn anochel,  at fonllefau o chwerthin o’r dorf.  Mae ar ei orau yn ‘tampan’ fel  ffigwr y Celt Crac – un o destunau mawr y sioe; ond mae e ar ei annwylaf fel  ‘Trevor/ Trudy’; y plentyn ysgol â’r enw rhyfedd, a hepgorwyd gan siopau cofroddion Caerliwelydd a Sŵ Caer.

Daw ei hyder  o’i  ‘gigs’ cyson –  bob p’nawn Gwener a bore Sadwrn ar BBC Radio Cymru –  sy’n ffordd wych o ymarfer ei gomedi arsylwgar, cyn perffeithio’r defnydd ar gyfer y llwyfan. Ond teg dweud mai’r fersiwn 12-yn-ymylu-ar-15 a glywn ar y tonfeddi; yn y cnawd, caiff archwilio stwff sy’ bach mwy ‘rated R’, sy’n rhyddhau ei hun, a’r dorf, i ymlacio’n llwyr. Un pwnc anarlledadwy, yn anffodus, yw ymateb amhrisiadwy ei wraig i arferion rhywiol yr ystlum ffrwyth .

O gofio i’w sioe ddiwethaf yng Ngŵyl Caeredin 2008 arwain at nofel lwyddiannus Y Sŵ, synnwn i ddim na glywn ni ragor am  yr ‘Ll Factor’ cyn bo hir.  Mae profi comedi Tudur Owen ar lwyfan yng Nghaeredin yn ein hatgoffa o’i athrylith, ac i fachu pob cyfle i’w weld o ’nol yng Nghymru.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Comedi, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Comedi: Tudur Owen – The Ll Factor (Gŵyl Caeredin, 2016)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Comedi: Elis James, 2017 | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s