Adolygiad Ffilm: Star Wars – The Last Jedi (12)

Adolygiad Star Wars The Last Jedi Review

Rrrrreit te bobol, byddwch yn barod am rant; mae’r Star Wars newydd yn bentwr o pants. Classic ail ffilm mewn trioleg, mae’n LOT rhy hir, a di’r stori ddim yn symud y saga yn ei blaen O GWBL. Tra roedd y ffilm gyntaf yn gynnes, llawn hwyl di-ben-draw  ac yn driw i ysbryd y drioleg wreiddiol, mae’r ail yn llawn filler, ac yn Empire redux. Nes i syrthio i gysgu ar ei chanol, ac ro’n i’n gutted i ddeffro.

Helo?? Sut goblyn nes i syrthio i gysgu i ffilm llawn seiniau ‘piw piw piw!’, mewn cyfres gyfan ohonynt yr ydw i’n dotio atynt ers yn ferch fach? A ffilm , gyda llaw, sy’n ddilyniant i ail-wampiad y dyfarnais BUM cookie iddi ddwy flynedd yn ol???

Ohhh, mor drwm-galon yr ydw i heno, wedi gwylio’r ffilm hon, mod i wir ddim yn gallu bod yn arsed i sgwennu gormod amdano. Ond er tegwch i chwi ddarllenwyr hoff sy’n disgwyl beriniadaeth deg, fe aberthaf awren i fynd i fanylder. A does dim ffordd y galla i osgoi sbwylwyr gyda llaw, felly stopiwch ddarllen o’r eiliad HON os nad ydych chi eisiau i mi ddifetha’ch hwyl…  YR UN HWYL, GYDA LLAW,  A LENWODD FY NGHALON FACH BATHETIG, HOLLYWOOD SUCKER-TASTIG, TRA’N DISGWYL GWELD Y FFILM ANOBEITHIOL HON RHYW BEDAIR AWR YN OL. Gahhhh, am wastraff amser…

Ok, felly ry ni’n pigo i fyny’n syth o’r ffilm ddwethaf, a lo and behold, mae ymerodraeth ddieflig  y First Order ar ganol ymosod ar aelodau’r  gwrthafiad.  O naaaaa, beth ar wyneb y ddaear ma Leia (Carrie Fisher) a’i chriw yn  mynd i wneud? Wel danfon y rebel o beilot Han Solo – sori, Poe Dameron (Oscar Isaac)-  i  arwain cyrch ar long ofod anferthol wrth gwrs, Dafydd a Goleiath-style, yadda, yadda, yadda.  Ydyn nhw’n ennill neu methu… hmmm, gewch chi’r non-sbwyliwr hwnnw  gen i am ddim. Tretiwch eich hun! Ond marciau uwch am gastio Cymro (Mark Lewis Jones) fel control-freak o gadfridog yn  ystod y munudau cyntaf!

Tra bod Poe a Finn (John Boyega) a BB8 (sydd ddim hanner mor ciwt yma ag yng nghwmni Rey yn The Force Awakens) yn herio’r drefn, yna ry ni’n ymuno â Rey (Jedi ifanc addawol) ar ynys bellenig Ahch-to. Chi’n cofio’r olygfa olaf ar ddiwedd y ffilm ddiwethaf, pan ddaeth hi wyneb yn wyneb â (gasp!) Luke Skywalker? Wel dwi’n falch i ddweud fod yr aduniad go iawn yn y ffilm hon, yn bendant werth ei sawru. Dyma pryd y cyflwyna’r sgwennwr-gyfarwyddwr Rian Johnson elfen gref y sgript o hiwmor gwynepsyth, gyda Mark Hamill – o bawb! –  yn arbennig yn disgleirio.

Ohh am ragor o’r hiwmor yma… ond diflannu a wnaiff ar amrantiad wrth geisio pentyrru cymaint o gyrchoedd identikit ar ben ei gilydd. Och, beth yw hyn? Mae’r First Order wedi llwyddo i ddarganfod ffordd o gyrchu’r gwrthsafiad ar ‘light speed’? A dim ond un ffordd  sydd o ddileu y gallu hwnnw? Canfod rhywun tebyg iawn i Lando Calrissian i ddifetha’r gubbins technegol mewn cwpwrdd ar long ofod tebyg i’r Death Starrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr… sori, beth oedd hynny? Dwi newydd  SYRTHIO I GYSGU TRA’N SGWENNU.  Ac oes wir angen eich atgoffa o droad stori Lando Calrissian??? Na? Good, ’na sbario paragraff arall i  mi.

Nes i acshyli ail-ddarllen fy adolygiad dwethaf toc cyn gwylio’r dilyniant hwn. Allai’m credu cymaint o gynnwrf a bwrlwm diniwed oedd yn rhan o’r profiad diwethaf hwnnw, i gymharu â’r diflastod join-the-dots-aidd y tro ma. Dy’ nhw ddim hyd yn oed yn gadael i gymeriad Beyonce-aidd o ffyrnig Gwendoline Christie (Game of Thrones) gael mwy na llond llaw o eiriau cyn ei blastio hi i ebargofiant.

Dwi’n derbyn, yn bendant, y rhannau mwyaf teimladwy, yw golygfeydd Carrie Fisher. Does dim dwywaith amdani, mae clywed geiriau adlewyrchol Leia ganddi hi fel derbyn dwrn aruthrol o nerthol i’r galon. Ond roedd hynny i’w ddisgwyl  (ond oedd?), a bron fod y dagrau’n cael eu gorfodi i ddisgyn; does dim byd newydd gwaetha’r modd am y ffilm hon. Ok, so ma Rian Johnson yn cyflwyno deimensiwn Trancendental Meditation i rym y Jedi…  a dwi yn DWLU ar Adam Driver fel Kylo Ren. Mae’r tensiwn rhyngtho ef â Rey yn amwys ac annelwig,  ac mae hynny yn bendant i’w groesawu. Ond p’run ai tensiwn rhywiol yw hwnnw, neu ddolen gyswllt gudd rhwng ‘brawd’ a ‘chwaer’ (god, ddim eto, siawns???), rhaid i’r esboniad am hynny yn y ffilm olaf fod oddi ar y raddfa. Wna i ddim derbyn perthynas carbon-copy arall yn achos y ddau gymeriad cryf yma.

Mae’n bosib mai absenoldeb JJ Abrams sydd ar fai… er,  i mi fwynhau rhagflaenydd ‘answyddogol’ Rogue One gan Gareth Edwards yn fawr. Neu bosib mai canolbwyntio ar orffen mewn steil da penod 9 yn 2019 y mae cwmni Disney…

Y pethe nes i fwynhau fwyaf oedd yr elfennau bach chwareus, a gafodd – yn rhyfedd ddigon – eu lambastio yn The Return of the Jedi, sef anifeiliaid yr ynys bellenig, fel y brogaod mewn bratiau a minions bach fflwffi, o’r enw Porgs! (C’mon… give a girl a break! Fel ffan mawr o bopeth o stabal Jim Henson dros y blynyddoedd, dwi wastad wedi dwlu ar Chewie a Yoda a’r Ewoks!)

Nai ddweud wrthoch chi beth wnaeth rili fy nharo i’n llafurus y tro ma, ar ôl wyth ffilm o’r un ‘propaganda’, oedd yr holl balihŵan am bwer trosgynnol y gwrthsafiad. Efallai mai’r flwyddyn wleidyddol  giachu a fu sydd wrth sail fy rant, ond wela i ddim llawer o arwyddion o obaith yn erbyn pwerau gormesol y byd. Mewn blwyddyn frawychus o Brexit  a datguddiadau #metoo, ma na deimlad arswydus o arwynebol o ‘ddeffroad’ yn yr aer. Ond bydd y cyfryngau i gyd di  hen symud mlaen erbyn i ni orffen sbarion y twrci, yn enwedig gyda Biff Tannen,  sori,  Darth Vader, sori Donald Trump, yn dal ei afael – yn erbyn pob synnwyr cyffredin – yn Arlywyddiaeth yr UDA, heb sôn am y Ceidwadwyr a’r DUP ym Mhrydain.

I mi gael rhoi platfform i fy sinig mewnol, ma’r ffilm hon jyst yn esgus i fan-boys r us gael rebal wicend go iawn. Sori ynde am roi downder ar yr heip (y gwnes i ei lyncu’n llwyr gyda llaw), ond dwi’n tybio y bydd y ffilm hon wedi’i hanghofio  cyn i’r Last Jedi Happy Meal gael ei dreulio. Lap it up pawb, wedi’r cyfan, pwy sydd eisiau gwynebu problemau’r byd go iawn pan mae rhyfeloedd ffug y sêr dal i’w brwydro?

Gyda’r ffilm wych ddiwethaf, ddes i allan yn teimlo’n obeithiol am y byd… ond wedyn roedd hynny nol yn 2015 (sob!). Ond mae na rywbeth wir ar goll yn y ffilm wyddonias  hon; dyle pawb fod yn gadael y sinema wedi cael dihangfa dros dro, cyn dychwelyd i’r byd go iawn yn barod i frwydro. Yn anffodus, yn groes i rhyw brofiad trosgynnol a la  Wythnos yng Nghymru Fydd, yr unig beth ges i fy ysbrydoli i wneud oedd mwydro.  Ymddiheuriadau mawr, a diolch am eich amser!

Os nad y chi felly wedi derbyn y neges yn glir; ‘Bah Humbug!’, ac osgowch The Last Jedi fel y pla!

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eu

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s