Adolygiad Theatr: Sieiloc (Miles Productions) – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Sut goblyn mae e’n llwyddo, i gofio pob gair… yn chwys i gyd,  a phob anadl yn ei le? Os da chi’n chwilio am wefr, a pherfformiad tan gamp ar lwyfan yng Nghanolfan y Mileniwm, yna ewch ar eich union i weld ecstrafagansa un-dyn Rhodri Miles yn y ’Steddfod eleni. Mae Sieiloc, ar un wedd yn ‘hard-sell’ i eisteddfotwyr, gan, yn wahanol i Richard Burton a Dylan Thomas (ei destunau sioeau un-dyn diwethaf), nid yw’n gymeriad sydd yn eicon Gymreig.

Ond wrth gamu o Stiwdio Weston, gwynebais lu o wynebau surion, yn sgil llwyfaniad Teilwng i’r Oen yn Neuadd Donald Gordon. Roedd y cynhyrchiad mawr hwnnw wedi derbyn ‘standing ovation’, ond ar lafar yn y cyntedd roedd y Cymry’n gynddeiriog, a nifer yn difaru na aethon nhw i weld Rhodri Miles yn lle.

Dyma’r ddrama a gipiodd wobr Sioe Deithiol Orau Cymru yng Ngwobrau Theatr Cymru yn gynharach eleni. Paham hynny? Yn syml, perfformiad electrig sy’n seiliedig ar sgript ffantastig, sy’n gyhyrog, ac yn gomig, am yn ail.  Dyma’r eilwaith i mi ei brofi – yn sgil taith ledled Cymru– ac es ati a chryn asbri i’w adolygu mewn cryn fanylder, wedi mawredd ei sioe ym Merthyr. Plethir waith William Shakespeare, a sylwadau craff ar fyd actio Cymraeg, gyda gwibdaith ddadlennol i hanes yr Iddew mewn cymdeithas, sy’n dal i ddioddef erledigaeth mawr.

Daw hynny fel sioc wrth wylio’r sioe hon, sy’n cyffwrdd hanes o gyfnod y Rhufeiniaid, i Auschwitz, a thu hwnt. Ond yn dal i hawlio’r penawdau y mae’r cyhuddiadau o wrth-Semitiaeth yn erbyn y Blaid Lafur, dan arweiniad Jeremy Corbyn.

Felly sut mae cyflwyno’r Cymry i destun mor ddwys, mewn sioe sy’n cynnig miri mawr? Teitl y sioe yw Sieiloc – gelyn  Marsiandiwr Fenis, a danseiliwyd am fynnu hawlio ei ‘bwys o gnawd’. Ond seren y ddrama hon yw cymeriad ymylol Tiwbal, sy’n mynd ati i wneud yn iawn am gam mawr. Cawn berspectif bur wahanol ar ffigurau o bob math, o Pontiws Peilat, a’r bwystfil  Barnabas, i Barbra Streisand a Dracula.

Mae’r sgôp yn bur epig, ond diolch i berfformiad empathetig, cawn ei hudo a’n haddysgu gan Rhodri Miles. Ceir gwaith goleuo arbennig, a cherddoriaeth atmosfferig, sy’n ategu at gyfoeth y sioe.

Mae Tiwbal yn rhodd o ran i artist o fri, gan ddatelu cyfrinachau actio lu. Mae’n berfformiad sy’n denu rhyfeddod, a’r cwestiwn anochel i rai; ‘pam nad yw Rhodri Miles yn enw mwy  cyfarwydd i mi?’. Wel, mi a sbotiais sawl cyfarwyddwr yn y dorf ar y noson agoriadol… felly gwyliwch y gofod, da chi. Ond os fyddai’n well ganddoch hawlio ‘mi oeddwn i yno’, yna archebwch docyn  i’w weld yng Nghaerdydd.

Mae sioe Sieiloc ymlaen yn y Babell Lên yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru tan y 7ed o Awst, 2018. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s