Dysgwr y Flwyddyn 2018

Ces i’r fraint aruthrol eleni o fod yn feirniad Dysgwr y Flwyddyn 2018, ar y cyd â Lowri Bunford Jones a Carole Bradley. Roedd yn daith anhygoel, ac mae’r cyfan i’w weld ar raglen ffantastig Dal Ati – a ddarlledwyd yn wreiddiol ar S4C ar y 5ed o Awst, 2018.

Dyma oedd yr araith a rannais wrth gyhoeddi’r enillydd yn y noson wobrwyo ar yr 8ed o Awst, ac ar lwyfan y Pafiliwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn wythnos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ar y 9ed o Awst, 2018.

23 oedd yn y ras ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn eleni, ac roedd y safon yn syfrdanol o uchel. Môr o gariad at iaith oedd yn yr Hen Lyfrgell ym mis Mai, a cawsom ein tair – ar y panel beirniadu – ein hysbrydoli.

Daeth deuddeg o wledydd estron, a cododd dau ohonynt i’r brig, ynghyd â dau Gymro cynhenid o Gymoedd y De. Mae gan y pedwar a gyrhaeddodd y rownd derfynol eu taith iaith bersonol, hynod ddiddorol, eu hun.

Daeth Yankier o Giwba, wedi’i ddenu gan gariad, ac mae’n gwneud cyfraniad aruthrol yn yr iaith wrth ei waith yn Ysbyty Gwynedd. Roedd Nicky yn Ffrainc, ym mhencampwriaethau Ewro 2016 pan gafodd ei daro gan yr ysfa i ddysgu’r Gymraeg, a thrawsnewid ei fywyd yn gyfangwbl. Mae Steve yn codi proffil y Gymraeg ym myd busnes a’r cyfryngau cymdeithasol, ac yn ei defnyddio o ddydd i ddydd gyda’i deulu a’i ffrindiau. A ffeindiodd Matt harbwr diogel wrth ddysgu a rhannu’r iaith Gymraeg ymysg ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn y Briddinas.

Mae gan y pedwar stori afaelgar, ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr mewn ffyrdd gwahanol: mawr yw ein diolch am eu hangerdd a’u hymroddiad. Mae’r pedwar eisioes yn enillwyr fel siaradwyr huawdl a chwbl rugl, ond un gwobr sydd, a her a hanner oedd ceisio penderfynu.

Mae’r enillydd yn genhadwr o’i gorun i’w sawdl, ac mae ei stori yn adlewyrchu naws agored a chynhwysol yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mae e eisioes yn dysgu, ac yn creu siaradwyr Cymraeg – does dim amheuaeth y bydd hynny’n parhau. Ar ran y dair ohonom ni, cyflwynaf wobr Dysgwr y Flwyddyn eleni, i Matt Spry.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s