Adolygiad Ffilm: Always Be My Maybe (12)

Bydda i’n adolygu Always be My Maybe ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 7ed, 2019. Cliciwch yma i wylio ar S4C Clic.

Mae’n teimlo fel OES ers i mi sgwennu adolygiad ffilm, er mod i’n mynychu’r sinema o hyd, ac yn adolygu’n gyson ar S4C. Gan bod y teithio a sgwennu bwyd di cymryd drosodd braidd, mae’r sinema yn cynnig hafan, a chydbwysedd.  Ond os dwi’n meddwl o ddifrif am ffilmiau diweddar i mi wir eu mwynhau, wel, gallen i eu cyfri ar un law yn unig.

Aladdin? Meh². Avengers: Endgame? Syndod o dda. Captain Marvel? Ok, nath hwnna’n bendant hawlio 4 cookie. Oedd Vice a The Favourite hefyd yn arbennig o dda, ond daeth y rheiny allan ‘nol ym mis Ionawr. Mae nawr yn Fehefin (SUT ddigwyddodd hynny?), a da ni reit ar drothwy tymor sinema yr Haf. Ac o’r diwedd, diolch i’r drefn, daeth sleeper-hit i’m deffro, ac i’m sbarduno i sgwennu llith llawn ‘gushio’.

Nid blocbyster mohono am uwch-arwr Marvel – a does dim modd ei weld ar y sgrîn fawr. Woah, Lowri; hold-up. Dydy o ddim yn y sinema? Ydy o hyd yn oed yn haeddu cael ei ystyried yn ffilm? Yr ateb syml yw, ydy, achos mae Always Be My Maybe (Netflix) gystal ag unrhyw rom-com gwych o’r 90au.

Dyna’r ddegawd olaf mewn ffordd i ‘ddathlu’r’ comedi rhamantus, cyn i genre y Bramant a Marvel/DC gymryd drosodd. Peidiwch, plis, sônam ffilmiau troad y mileniwm J-Lo a Kate Hudson; doedden nhw ddim patsh ar ffilmie Julia Roberts, Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer a Meg Ryan. Girl, don’t even @ me!

Digon teg, da ni di gweld arwyddion o adfywiad bach eleni, yn sgil daeargryn gymdeithasol #MeToo. Ond er cystal oedd What Men Want (efo Taraji P Henson), a Second Act (atgyfodiad J-Lo 2.0)  – 3 cookie a hanner yr un gyda llaw – roedden nhw’n ffilmiau i ysbrydoli merched i hawlio cydraddoldeb, ac i ddynion weld bod hynny’n no-brainer llwyr. Efallai mai’r rom-com mwyaf diweddar i oresgyn fy nisgwyliadau oedd Long  Shot efo Charlize Theron a Seth Rogen.

Trac sain da? Check. Perfformiadau? Yep. Cemeg credadwy? Hmmmm…. Rhowch hi fel hyn; da ni mewn cyfnod o newid mawr, sy’n hawlio cydraddoldeb i bawb, a dwi wedi hen dderbyn tranc y rom-com ‘traddodiadol’. Ond tra y byddai Hollywood yn hoffi meddwl bod pob ffilm bellach i ‘bawb’, y gwir amdani ydy fod y ffin anweledig yn bodoli o hyd rhwng ‘ffilmiau dynion’ (John Wick, Godzilla) a ‘ffilmiau merched’ (Wonderwoman, Captain Marvel, Girls Trip,  Bad Moms ac ati). Mae na angen o hyd am ffilmiau poblogaidd mwy blaengar, ond hefyd, yn fy marn i, bach o hud – ac emosiwn – nostalgaidd, sy’n cyfeirio nol at glasur (cyfoes) fel When Harry Met Sally.

Croeso cynnes iawn felly i ffilm fel Always Be My Maybe; stori gyfarwydd, ond gyda thriniaeth ‘chwyldroadol’. Mae’r gair na’n gywilyddus  a dweud y gwir, oherwydd dydan ni ddim yn sôn am ffilm sy’n ail-ddyfeisio’r olwyn.

Mae’r ffilm yn dilyn Sasha (Ali Wong, diddanwraig stand-yp Baby Cobra a Hard Knock Wife), cogydd uchelgeisiol yn LA sydd ar fin agor bwyty newydd sbon yn San Francisco. Mae ganddi ddyweddi golygus sydd â chynnig annisgwyl iddi; beth am gael brêc o’r berthynas, chwe mis o hyd, i fwynhau eu rhyddid cyn iddynt briodi? Aaaarghhhh!!! Yn San Francisco (ei dinas genedigol) mae Sasha’n taro ar Marcus (Randall Park), ffrind bore oes  sy’n styc mewn stasis, mewn cwmwl o spliff, ers colli ei fam. Wrth iddynt dreulio amser â’i gilydd, mae’r ddau hen gyfaill yn ail-gysylltu, a … dyna ddigon am hynny (dim spoilers!). Digon yw dweud bod na ran gwych gan neb llai na Keanu Reeves, brenin y 90au, sy’n heneiddio gystal â Cab Sauv o Napa.

Be sy’n gwneud y ffilm hon mor blincin grêt, yw cast amheuthun llawn actorion comig o dras Asiaidd. Mae’r sgript hilêr, gan ddau o’r y prif ser yn llawn cyfeiriadau cyfoes, ac aml-ddiwylliannol. Mae’r trac sain yn nodweddiadol, a’r cemeg rhyngddynt yn eithriadol… be arall da chi isio mewn rom-com? (Mae hefyd jyst dros awr a hanner o hyd – felly, win win!)

Mae’n dilyn dau lwyddiant anferthol, am resymau gwahanol, ar y sgrîn fawr ryngwladol y llynedd. Saethodd Black Panther i’r brig, a Crazy Rich Asians, am apelio at farchnadoedd oedd wedi eu tan-gynrhychioli ers blynyddoedd.  Ond beth ddarganfuwyd oedd bod natur ‘wahanol’ y llwyddiannau hyn yn apelio hefyd at gynulleidfa’r ‘brif ffrwd’. Ac oherwydd eu statws fel ffilmiau (chwethinllyd o) ‘arloesol’, cawson nhw eu creu gan dimau cynhyrchu llawn angerdd.

Ond hefyd, mae Always Be My Maybe yn gynhyrchiad a gomisiynwyd gan Netflix, mewn cyfnod lle mae ffrydio ‘di hen gydio mewn cynulleidfaoedd ffilm. Dydy hynny ddim i ddweud fod pob menter ganddynt yn wych – siomedig oedd sgript Wine Country  er enghraifft,  gyda chriw Amy Poehler a Tina Fey yn ddiweddar. Ond mae’n gyfrwng sy’n herio grym haearnaidd Hollywood, ac yn cynnig cyfleoedd i driniaethau gwahanol. Ac mewn cyfnod o oes aur y box-sets teledu, mae na rywbeth braf am gynildeb ffilm efo dechrau, canol a diwedd.

Yn achos y ffilm hon, mae’r stori’n parchu dau brif gymeriad crwn, sy’n gwneud eu ‘taith’ mor atyniadol. O sgil-effeithiau galar i wacter ‘cymdeithas’ y cyfryngau cymdeithasol, mae’n cyffwrdd ar themau oesol, a hynod amserol. Hefyd mae’n trafod boncyrs-rwydd y byd bwyd mewn ffordd ffraeth a soffistigiedig.  Am ffilm reit slic a fformiwlaic (mewn ffordd), mae’r cynhwysion i gyd yn eu lle, gan gyfuno i gynnig profiad hynod ddidwyll i’r gwyliwr, sy’n annog ochenaid o ryddhad.

Mae’n ffilm yn y bôn â chanddi galon fawr,  sy’n diffinio’n cyfnod Netflix and Chill i’r dim. Ond gallai hon weithio gystal, os nad gwell, yn y sinema, am brofiad torfol, a hyd yn oed mwy twymgalon.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

 

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s