Oscars 2020

Cyfranais ragolwg o wobrau’r Oscars ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 9ed o Chwefror 2020: cliciwch yma i wrando eto.

Y Gaeaf yw’r tymor gorau i brofi ffilmiau o fri; mae’r hufen o gynyrchiadau i’w gweld, i’w sawru a’u cymharu ynghyd. Fel y gwyddoch, dwi eisies wedi dethol fy ‘Unarddeg Uchaf’ o ffilmiau 2019 ar y blog. Dwi’n falch i weld bod fy 5 uchaf i yn asio â dewis ‘Gwobrau’r Academi’ – neu’r ‘Oscars’ i chi a fi.

Hawdd yw deall atyniad y cyfryngau tuag at hawlio mai ‘un ffilm sy’n taro’r brig’. Ond mae na amrediad eang iawn o ffilmiau eleni sy’n creu argraff mewn sawl categori. O Once Upon a Time in Hollywood, i 1917, Judy, Bombshell a Parasite… mae nhw i gyd yn hawlio’u lle yn y seremoni. Yn sylfaenol, dyma’r ‘tally’ cyffredinol; Joker gan Todd Phillips sy di cipio’r nifer mwyaf o enwebiadau (11), ond dyw hynny ddim i ddweud mai’r Joker ‘aiff â hi’…

Joker (11 enwebiad)

Joaquin Phoenix yw’r ffefryn i ennill y wobr Actor Gorau – dyma’r drydedd waith iddo gael ei enwebu (yn sgil Walk The Line a The Master, a chyn hynny am Gladiator yng nghategori’r Actor Cynorthwyol), ac yn fy marn i mae e’n llawn haeddu’r wobr eleni. Mae e’n chwarae Arthur Fleck, dyn bregus dan bwysau mawr; mae’n byw ar gyrion cymdeithas di-dostur sy’n malio dim am y wladwriaeth les (helo, polisîau Bo-Jo y clown a’i ffrind Trump). Mae’r ffilm yn cynnig ‘rhagflaenydd’ o fath i gyfres Batman gan Christopher Nolan, gan egluro sut ddatblygodd glown anarchaidd y Joker yn elyn pennaf Batman / Bruce Wayne. Os gofiwch chi, enillodd y diweddar Heath Oscar yn 2010 (yn sgil ei farwolaeth) am chwarae Joker yn y ffilm The Dark Knight (2009). Mae Joaquin Phoenix yn tyrchu’n ddyfnach i psyche’r cymeriad tu ol i’r wên orffwyll, ac mae ei berfformiad – sy’n cynnwys elfennau cryfion o ddawns greadigol – yn hypnotig ar hyd y ffilm.

1917 (10 enwebiad)

Sam Mendes yw’r ffefryn mawr i ennill gwobr y Cyfarwyddwr Gorau, ac yn un o’r ffefrynnau i ennill gwobr fwya’r noson, am y Ffilm Orau. Mae 1917 hefyd yn bur debygol o gipio sawl gwobr yng nghategoriau’r effeithiau arbennig, ac am waith camera ysgubol Roger Deakins. Ffilm ryfel ragorol, wedi’i gosod yn Ebrill 1917, sy’n dilyn dau is-gorporal ifanc wrth iddynt ddilyn cyrch cyfrinachol i gyrraedd catrawd Prydeinig mewn ras yn erbyn amser cyn i’r catrawd syrthio i drap gan yr Almaenwyr. Ffilmiwyd y cyfan fel petai mewn ‘amser go iawn’, a ceir yr argraff mai un olygfa faith yw’r cyfan (hynny yw, heb doriadau ‘amlwg’), ac yn wir, ceir naws cynhyrchiad theatr ymdrochol i’r ffilm hon. Mae’n troedio’r ffin denau rhwng mawrygu gwrhydri a thanlinellu oferedd rhyfel, ac mae’n bendant yn hawlio’i le fel ffefryn… ond mae na sawl cystadleuydd arall!

The Irishman (10 enwebiad)

Gangster movie diweddaraf Martin Scorsese (Goodfellas, The Departed) yw’r ffilm hon, a ryddhwyd ar wasanaeth ffrydio Netflix. Mae’n serennu neb llai na Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel a Joe Pesci ymysg eraill – yn wir, mae Pesci a Pacino yn mynd benben â’i gilydd yng nghategori’r Actor Cynorthwyol. Campwaith yn wir, yn dilyn ‘fixer’ Gwyddelig sy’n cynorthwyo Mafiosi Philadelphia, ynghŷd â’r undebwr Jimmy Hoffa. Ond serch yr enwebiadau lu, dydy’r ffilm prin wedi ennill dim ar hyd y tymor gwobrau hyd yma. Daeth y ffilm hon (fel eraill ar y restr) yn gynyddol o dan y lach yn ddiweddar am beidio a chynnig mwy o ‘amrywiaeth’ (actorion a thalentau o gefndiroedd ethnig, a merched)… yn hytrach, mae’n ffilm sy’n orlawn o ddynion gwynion.

Once Upon a Time in Hollywood (10 enwebiad).

Nawfed ffilm y sgwennwr-gyfarwyddwr Quentin Tarantino, a ffilm yr ydw i eisioes wedi ei chanmol i’r cymylau. Llythyr serch Tarantino i Hollywood y 60au, a ffantasi dialgar yn un, sy’n cyffwrdd â llofruddiaethau ‘Teulu’ Charles Manson. Ffefryn mawr i ennill y wobr am Actor Cynorthwyol yn achos Brad Pitt, sy’n chwarae Cliff Booth- stynt man hynod cŵl, a ffrind pennaf yr actor b-list Rick Dalton (Leonardi DiCaprio). Diolch i ddehongliad llawn hiwmor, mae Leo yn llawn yn haeddu ei enwebiad ef am Actor Gorau, a Margot Robbie yn ogystal am ei pherfformiad hyfryd fel yr actores llawn potensial, Sharon Tate.

Marriage Story (6 enwebiad)

Fel yn achos The Irishman, dyma ffilm wedi’i chynhyrchu gan wasanaeth ffrydio Netflix. Serch y teitl, dilyn ysgariad a wnawn, yn achos cymeriad Charlie (Adam Driver) a Nicole (Scarlett Johansson). Drama gomig chwerwfelys – nid anhebyg i ffilmiau Woody Allen – a pherfformiadau trawiadol iawn gan gast ardderchog. Mae Laura Dern yn ffefryn i gipio gwobr yr Actores Gynorthwyol – mae hi’n chwarae cyfreithwraig Nicole. Enwebwyd Adam Driver a Scarlett Johanssen yng nghategoriau’r Actores / Actor Gorau, a hynny yn gwbl haeddiannol. Er yn adlais o Kramer v Kramer o 1979, mae’n cynnig cydbwysedd gwell rhwng dehongliad y gŵr a’r wraig, gan olygu ein bod ni’n cydymdeimlo’n llwyr gyda’r ddau.

Little Women (6 enwebiad)

Addasiad afieithus o’r clasur llenyddol gan Louisa May Alcott, sy’n dilyn hanes y teulu March adeg Rhyfel Cartre’r UDA. Ffilm ragorol, llawn egni cyfoes, wedi’i chyfarwyddo’n llawn cariad gan Greta Gerwig. Ceir perfformiadau hyfryd gan yr holl actoresau, yn arbennig Saoirse Ronan, sydd fel arian byw. Crewyd tipyn o stŵr am na enwebwyd y ffilm yng nghategori Cyfarwyddo. Mae’n bur debygol o ennill yng nghategori’r dillad, ond yn haeddu CYMAINT mwy.

JoJo Rabbit (6 enwebiad)

Ffilm ryfel ragorol arall, wedi’i gosod yn Awstria tua diwedd yr Ail Ryfel Byd tro ma. Comedi tywyll hynod ddyfeisgar am blentyn (JoJo) sy’n eilun addoli y Führer i’r pwynt fod Hitler hefyd yn ffrind dychmygol iddo. Ond mae’r elfen cwyrci, chwareus, yn arwain at ddeffroad JoJo i erchyllderau’r Trydydd Reich, pan mae’n darganfod fod ei fam yn cuddio Iddewes ifanc. Mae’r sgwennwr-gyfarwyddwr Taika Waititi (o dras Maori ac Iddewig) yn ffefryn yng nghategori’r Sgript wedi’i Addasu. Enwebwyd Scarlett Johanssen, am yr eilwaith eleni, yng nghategori’r Actores Gynorthwyol yma (fel mam Jojo).

Parasite (6 enwebiad)

Dyma’r ffilm sy’n bygwth tanseilio’r holl ragolygon! Thriller comig tywyll o Dde Corea yw Parasite, sy’n difyrru ac anesmwytho bob yn ail. Byddai llwyddiant lluosog i’r ffilm hon yn bendant yn ateb y feirniadaeth gyffredinol bod y prif enwebiadau yn llawn ffilmiau am ddynion gwyn. Fe agorodd y ffilm yn genedlaethol ar ddydd Gwener, a bois bach, mae’n werth ei gweld. Mae’n cychwyn fel comedi dychanol am deulu dosbarth gweithiol (y Kims) sy’n ymdreiddio i gartref teulu cyfoethog (y Parks), cyn i’r ffilm ddatblygu troad pur annisgwyl yn y gynffon. Mae’n troi’n thriller lawn tensiwn, ac mae’r ensemble yma ymysg y cryfaf mewn blwyddyn llawn perfformiadau cryfion. Mae’n debygol iawn o ennill yng nghategori’r ‘Ffilm Dramor Orau’ ond yn bur annisgwyl, cipiodd Bong Joon Ho y wobr BAFTA am y Sgript Gwreiddiol Gorau hefyd, dan drwynau Quentin Tarantino a Noah Baumbach. Dyma’r ffilm felly sy’n cynnig y bygythiad mwyaf ar y noson… cynnyrchiad peryglus iawn!

Enwebiadau eraill amlwg…

Renee Zellweger yw’r ffefryn i ennill y wobr Actores Orau am ‘atgyfodi’ Judy Garland yn ei pherfformiad ragorol yn Judy. Ond eto, mae Charlize Theron hefyd yn wych fel Megyn Kelly yn yr expose trydanol Bombshell. A Scar-Jo, Cynthia Erivo a Saoirse Ronan… Hmmm. Penbleth…

Pob hwyl i’r ddau Gymro Anthony Hopkins a Jonathan Pryce, sydd wedi’u henwebu (yng nghategoriau’r Actor, ac Actor Cynorthwyol Gorau) am gyd-serennu yn The Two Popes ar Netflix. Mae’r ffilm yn dilyn ‘bramant’ anhebygol iawn rhwng dau bersonoliaeth cwbl wahanol; y Pab Benedict o Awstria a’r Pab Francis o’r Ariannin, wrth iddynt gynhesu yn raddol bach at ei gilydd.

Y prif ffilmiau felly i edrych allan amdanynt ar fore Llun; 1917, Joker a Parasite

Mae’r ffilmiau hyn i gyd dal yn y sinemau (neu ar Netflix) ar hyn o bryd – cerwch, da chi; dyma dymor perffaith y flwyddyn i sawru hufen y byd ffilm!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s