Cegin Lowri: Negroni Eirin

Roedd yr Eidal, yn amlwg, ar fy meddwl gryn dipyn dros y penwythnos gan mai fy nghoctel nos Wener diweddaraf oedd Negroni Eirin.

Mae gen i far bach yn y gegin sy’n llawn gwirodydd o fy nheithiau, cyfnod dathlu’r Nadolig, a hefyd o fod yn casglu ffrwythau ar gyfer creu jins lliw rhuddem adeg y cynhaeaf. Dyma’r ffrwythau a gasglais y llynedd…

Ynghyd â’r jin eirin tagu (sloe gin) dwi’n gwneud ers blynyddoedd, dyma fentro creu jin eirin (damson) ym mis Medi y llynedd hefyd. Dwi’n rhewi’r eirin am ddiwrnod, yna’n eu gosod mewn jar mawr gyda jin, a’i adael tan fis Rhagfyr. Mae eraill yn ychwanegu siwgwr, ond yn bersonol, mae hynny’n rhy felys i mi. Dwi wir yn hoffi’r blas chwerwfelys naturiol y gallaf ei baru yn syml â thonic.

Gyda hanner jar o’r jin eirin yn weddill ers Nadolig, nes i ystyried pa goctel allen i greu ar nos Wener ganol mis Mai, y bydde bach fy cyffrous na’r G&T arferol. Yr ateb; Negroni Eirin!

Mae’r clasur Eidalaidd hwn yn ffasiynol ers rhyw ddegawd bellach – darllenais amdano gyntaf yng ngholofn coctels (!) y San Francisco Chronicle tra’n ymweld â’r ddinas honno yn 2013. Denwyd fy chwilfrydedd gan y cyfuniad o Jin, Vermouth aperitif ‘Bitters’ a chwa o oren, ynghyd â’r rhybudd: mae un yn hen ddigon!

Bu’n rhaid i mi ei flasu, ac felly dyma’r Negroni cyntaf i mi ei yfed ym mar Art Deco gwesty Topof The Mark, San Francisco yn 2013.

Sôn am olygfa! Ac am flas hynod wahanol, nid anhebyg i ffisig neu sinamwn ar y profiad cyntaf, ond a ffeindiais yn ei grefu o bryd i’w gilydd. Darllenwch y blogbost cyfan am hynny yma.

Rai misoedd yn ddiweddarach, es i a fy chwiorydd â Mam am benwythnos i Torino yng Ngogledd yr Eidal, cartref gwirodydd chwerw fel Campari, Aperol, a Cynar. Yn naturiol, cawsom flas ar y Negroni yno hefyd!

Ac ym mis Gorffennaf y flwyddyn honno ges i’r Negroni gorau eto, yng nghwmni’r teulu ym Mwyty Mawddach, Llanelltyd, yn sawru’r machlud dros Gader Idris yn yr awyr agored, Bendigedig!

Ac y llynedd, ar achlysur pen- blwydd fy chwiorydd, es i â nhw i gartref ysbrydol y Negroni yn Llundain, sef Bar Termini yn Soho.

Dyma nhw… yn yfed Espresso Martinis! 😆

Ta waeth… nol at toc ar ôl 6 ar nos Wener, ‘amser Cwarantiti’, a chasglu’r cynhwysion at ei gilydd. Cofiwch, da chi, i bwyllo gyda’r Negroni. Mae un yn hen ddigon ar ddechrau’r noson… onibai bo chi ffansi dau!

Negroni Eirin

Cynhwysion

1 Mesur Jin Eirin (neu Jin Sych, os am Negroni clasurol)

1 Mesur Vermouth/Vermut Coch (Martini yw’r enwocaf ond ceir enwau eraill)

1 Mesur ‘Bitters’ Aperitif (Campari yw’r enwocaf, ond ceir enwau eraill)

Rhew

Cwrlen o Groen Oren

Dull

Estynwch wydr hardd – yn aml, gweinir Negroni mewn ‘tumbler’ gwydr – a gosodwch rew ynddo. Tywalltwch 1 mesur jin, 1 mesur Vermouth, ac 1 mesur Aperitif ‘ Bitters’ a chymysgwch â phren. Sylwer; ‘Stirred, not Shaken’! Yna gosodwch gwrlen croen oren ynddo. Yfwch, a mwynhewch – yn gymhedrol!

O.N. Wrth chwilota hen luniau, sylwais ar ddyddiad y blogbost ‘Merched y Ddinas yn Torino’. Union 7 mlynedd i wythnos dwethaf ❤️

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar, Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s