Cegin Lowri: Machlud Pinc

A hithe eto’n gaddo haul ar gyfer penwythnos gŵyl y banc, ffansiais flas gwahanol ar gyfer fy Nghwarantini wythnosol ar nos Wener. Ydy, mae’r Machlud Pinc yn mynnu cam ychwanegol (24 awr o flaen llaw) o ran paratoi, ond coeliwch chi fi, mae werth bob tamed o chwys, a gallwch ei fwynhau gyda’r ddiod gadarn neu ar ffurf ‘ffug’-goctel di-alcohol.

Mae’n rhaid i chi, fel fi, fodd bynnnag, GARU blas grawnffrwyth pinc neu goch i fwynhau hwn yn iawn. Mae’n ffrwyth perffaith dros frecwast, gan ddeffro’r system yn llawn, a chwipio’r dafod gyda’i chwa chwerwfelys gyda’r coctel hwn 12 awr wedi toriad gwawr!

Digon gwir, gallwn fod yn Aberystwyth neu Zanzibar yn llymeitian ar draeth pellennig fy mreuddwydion, ond i mi, mae’r coctel hwn fel sawru un o’r machludoedd pinc perffaith a ddisgynodd yn ddiweddar dros ffurfafen fy ngorwel innau, Parc y Rhath! 💕

Machlud Pinc

Cynhwysion

2 Grawnffrwyth Pinc / Coch

100g Siwgwr

50ml Dŵr

250ml Dŵr Tonic

Blwch Maint Canolig

O’r gorau! Y cam cyntaf yw creu sorbet grawnffrwyth pinc! Na phoener, gyfeillion, mae’n andros o hawdd, anhygoel o flasus, ac – os oes ganddoch rewgell siwpyrsonic – fe allech chi adael y cam hwn tan fore’ch awr goctel ddiwedd y prynhawn. Mae fy rhewgell bach i, fodd bynnag, braidd yn oedrannus ac yn mynnu 24 awr o baratoi o flaen llaw, ac i arbed siom, bydden i’n argymell hyn bethbynnag. Wir i chi, mae werth aros amdano!

I ddechrau felly, gwasgwch sudd 2 grawnffrwyth…

Byddant yn debygol o gynhyrchu digon o sudd i lenwi cwpan.

Yna, estynwch sosban a toddwch y siwgwr yn y dŵr, a dewch â’r gymysgedd i’r berw.

Yna, diffoddwch y gwres, a gadewch i’r gymysgedd oeri. Dyma’ch surop syml – cynhwysyn handi yn yr oergell ar gyfer bob math o goctels.

Estynwch flwch maint canolig, a rhidyllwch y sudd grawnffrwyth, gan ddefnyddio rhidyll (sieve) dros fowlen.

Yna tywalltwch y sudd grawnffrwyth yn y blwch, gyda’r surop syml a 250ml o ddŵr tonic. Gosodwch gaead ar y blwch a gosodwch yn y rhewgell.

Crafwch fforc drwyddo gwpwl o weithie – unwaith cyn amser gwely, ac unwaith ar ôl deffro drannoeth – i greu ‘crisialau’ yn lle bod y sorbet yn ymddangos fel ‘blocyn’ o rew lliw pinc! Drannoeth, pan fydd y cloc yn taro ‘amser Cwarantini’, estynwch y blwch o’r rhewgell, ac wele, grisialau pinc perffaith!

Estynwch hoff wydryn (gwydr Martini os yn bosib), a phentyrrwch â’r sorbet grawnffrwyth pinc.

Os am lwyrymwrthod tro ma, estynwch lwy ac ewch amdani, a’i sglaffio fel hufen iâ. Neu ychwanegwch fesur o jin, ac yfwch y Machlud Pinc fel Daiquiri, a joiwch tan y wawr!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar, Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s