Cegin Lowri: Enchiladas

Gyfeillion, mae gen i gyfrinach… rysait dwi di’i guddio i mi fy hun. Ond dros y misoedd diwethaf, dwi wedi troi ato fwy nag unwaith am ginio sy’n berffaith ar benwythnos. Mae’n bryd bwyd lliwgar, llawn hwyl, ac mae’r blas oddi ar y raddfa – ac mae’n llawer rhy dda i’w wastraffu ar swper ganol wythnos! Am ryw reswm dwi hefyd yn ei ystyried yn ‘treat’ reit arbennig, er bod rhan fwyaf o’r cynhwysion yn hynod iachus!

Dwi’n synhwyro y bydd yn saig poblogaidd â theuluoedd, felly da chi cysylltwch gyda’ch adborth, neu i rannu eich barn. Fy nghoctel Margarita wnaeth fy sbarduno i fynd amdani, gan fod hwn hefyd yn glasur o Fecsico. Mae’n fy rysait i yn cynnwys chilli a phupurau Jalapeno, ond croeso i chi hepgor y rheiny. Mae’n cymryd bach yn hirach i’w baratoi na fy ryseitiau arferol, ond wir i chi, mae’r werth dilyn pob cam, oherwydd mae’r blasau ffres yn hollol wefreiddiol. A gyda’r haul ar fin dychwelyd am gyfnod wythnos nesa, bydd hwn yn fyrbryd gwych i’w fwynhau yn yr ardd – gyda Margarita, neu lemwnêd leim!

Enchiladas

Cynhwysion:

250g Briwgig Eidion

2 Llwy Fwrdd o Olew Olewydd

3 Gewin Garlleg

1 Nionyn Coch

1 Llwy Fwydd o Goesynnau Coriander

Llond llaw o Ddail Coriander

1 Tsili Coch (opsiynol)

1 Tun Tomatos wedi’u torri

1 Tun Ffa Coch

Hanner Llwy De o Cumin sych

Hanner Llwy De o Paprica sych

Halen a Phupur

8 Tortilla (1-2 tortilla i bob person)

Caws Cheddar wedi’i Gratio

Caws Mozzarella wedi’i sleisio

1 Jar o Bupurau Jalapeno (opsiynol)

1 Potyn Bach o Hufen Sur

Salsa

3 Tomato Mawr

1 Nionyn Coch

1 Gewin Garlleg

Llond Llaw o Ddail Coriander

Chwarter Llwy De o Cumin sych

Chwarter Llwy De o Oregano sych

Sudd 1 Leim

Halen a Phupur

Guacamole

1 Afocado

1 Tomato

1 Nionyn Gwyn

Llond Llaw o Ddail Coriander

Sudd Hanner Leim

Halen a Phupur

Estynnwch ddesgyl caserôl a dechreuwch ffrïo’r briwgig eidion ar wres cymhedrol mewn olew olewydd, gan droi yn achlysurol. Yn y cyfamser, torrwch y nionyn coch, garlleg, tsili coch (opsiynol) a choesynau coriander yn fân. Pan fydd y briwgig wedi dechrau brownio’n dda, ychwanegwch y rhain gan dro-ffrïo am bum mund arall.

Arllwyswch gynnwys y tun tomatos i’r gymysgedd, cyn ychwanegu’r halen a phupur, dail coriander wedi’u torri’n fân a’r perlysiau sych. Ffrïwch y gymysgedd am bum munud arall, cyn ychwanegu cynnwys y tun ffa coch.

Gostyngwch y gwres, a gadewch ar wres isel am hanner awr gyda chaead y ddesgyl ymlaen, yna trowch y gwres i ffwrdd gan adael i’r gymysgedd oeri. Yn y cyfamser, paratowch eich salsa a guacamole ffres.

I baratoi’r guacamole, torrwch yr afocado yn ei hanner. Gwaredwch y croen a’r gneuen gan stwnshio’r ‘cnawd’ gwyrdd mewn powlen gyda fforc. Torrwch y tomato, y nionyn gwyn a’r dail coriander yn fân a chymysgwch â’r cnawd afocado a sudd lemwn, cyn ychwanegu halen a phupur, at eich dant.

I baratoi’r salsa; torrwch y tomatos, y gewin garlleg, y nionyn coch a’r dail coriander yn fân cyn eu cymysgu’n dda mewn powlen. Ychwanegwch y perlysiau, sudd leim a halen a phupur, a chymysgwch y cyfan unwaith eto. Fe ddylai’r salsa a’r guacamole bara am ddiwrnod yn yr oergell, ond gwell bwyta’r cynhwysion yn ffres ar y diwrnod.

Trowch y popty ymlaen ar wres 180 gradd Selsiws, a gorchuddiwch silff bobi (baking tray) â haenen ffoil. Estynwch 2 tortilla, a taenwch olew ar ddwy ochr y tortillas, gan eu gorwedd yn wastad nesaf at ei gilydd ar y silff bobi. Fe ddylai 2 tortilla greu 4 enchilada. Am ginio ysgafn mae 2 enchilada yn ddigon i un person, ond os am fwydo teulu o bedwar, estynwch silff bobi arall, gan ailadrodd y cyfarwyddiadau – lluoswch hynny ar gyfer mwy bobol (neu fwy o enchiladas fesul person).

I bob tortilla, byddwch am ychwanegu’r cynhwysion canlynol ar ffurf ‘hanner lleuad’ er mwyn plygu a chau’r tortilla yn ei hanner cyn ei osod yn y popty. Dechreuwch â gwerth llwy fwrdd o gaws Cheddar wedi’i gratio, yna sleisen neu ddwy o gaws Mozzarella.

Yna taenwch dau lond llwy o’r tsili briwgig eidion yna 6 tsili Jalapeno (opsiynol).

Taenwch ragor o’r caws cyn plygu a chau’r tortilla yn ei hanner – dylai’r olew olewydd ar arwyneb y tortilla helpu i’w lynnu.

Wedi i chi wneud hyn gyda phob tortilla, gosodwch y silff/oedd pobi yn y poty am ugain munud, nes y bydd y tortilla wedi brownio’n ysgafn a throi’n grisb. Byddwch yn ofalus wrth eu cyffwrdd, gan y byddant yn boeth!

Estynwch blât a gosodwch un tortilla arno, cyn torri’r tortilla’n hanner gyda chyllell siarp. Ychwanegwch ddail salad, y salsa, guacamole a llond llwy hufen sur at bob plât. Os oes briwgig tsili yn weddill, gosodwch mewn blwch yn yr oergell, ac fel ddylai gadw’n iawn am ddiwrnod arall. Mwynhech!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s