Cegin Lowri: Rhosliw Rhewllyd

Gorffennaf! Mis mabolgampau, gwylie haf, a phencampwriaeth tenis Wimbledon!

Mae’n flin gen i, gyfeillion. Maddeuwch fy ansensitifrwydd – ymddengys fy mod i’n sownd mewn capsiwl amser o 1988.

Wel os na cha i gystadlu mewn ras ŵy ar lwy, na chefnogi John McEnroe, Boris Becker neu Steffi Graf ar gwrt rhif un, mae’r stondin ffrwythau lleol yn orlawn o fefus ar hyn o bryd, gan olygu fod gen i bencampwr o bwdin a giamstar o goctel ar eich cyfer chi gyd!

Dwi’n hwyr iawn i’r parti Frozé, mi wn – mae Lleucu fy chwaer ymhell ar y blaen, gyda’i gifs hynod cŵl No Wê Frozé. Ond gydag Awr Coctel / Amser Cwarantini ar y gweill ar ôl 6 heno ma, ges i fy ysbrydoli ganddi i fynd ati i greu fy fersiwn i; y coctel rhagorol Rhosliw Rhewllyd!

Wel AM ddarganfyddiad… blas gorau eto’r haf; yn gyfuniad o bwdin a diod amheuthun, mae’n beryg bywyd ar ddiwrnod braf. Felly cofiwch mai gwin yw prif gynwysyn y diod, a’i fod yn gwbl amhosib dweud ‘Rhosliw Rhewllyd’ ar ôl un yn ormod!

Rhosliw Rhewllyd

Cynhwysion

Potel o Win Rhosliw (Rosé)

300g Mefus

50g Siwgwr

Sudd 1 Lemwn

Arllwyswch gynnwys potel o win Rhosliw i ddesgyl, a’i osod yn y rhewgell dros nos.

Os am yfed llai na photel, arllwyswch hanner cynnwys y botel i’r ddesgyl, a hannerwch y cynhwysion uchod.

Torrwch y mefus, a gwaredwch y deiliach cyn eu gosod mewn powlen. Taenwch y siwgwr drostynt a gadewch am rai oriau, tan bydd y siwgwr wedi toddi i greu sudd pinc.

Pan fydd y gwin rhosliw wedi rhewi, tynnwch y ddesgyl allan o’r rhewgell a defnyddiwch lwy bren i dorri’r rhew yn ysgafn cyn arllwys y darnau rhew i bowlen fawr. Ychwanegwch y mefus melys, a’r suddoedd pinc at y rhew, a gwasgwch sudd lemwn drostynt yn ogystal.

Cymysgwch y cyfan gyda chymysgydd am hanner munud tan bydd y cyfan yn slwtsh cochbinc.

Arllwyswch y ‘slwtsh’ i’ch hoff wydr(au) coctel neu wydr(au) gwin, a gosodwch fefus ar wefus pob gwydr. A welsoch chi goctel harddaf yn eich byw? Arhoswch nes i chi ei flasu… gêm, set, a ‘llond cratsh’ i’r Rhosliw Rhewllyd!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s