Canlyniadau Chwilio: idwal

Cylchgrawn Barn: Yr Idwal Jones Arall

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cylchgrawn Barn, Ffilm, Hanes, Idwal Jones, Llenyddiaeth, Llyfrau | Tagiwyd | Rhowch sylw

Dihangfa o’r Ddinas: Sawru Bwyd a Diod San Francisco

Heb hollti blew, bu bywyd yn wallgo dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, ac felly roedd profi dihangfa i San Francisco yn gyfle i ail-wefru ac ymlacio. Ond gan fod fy ngwaith yn bleser, ces f’ysbrydoli ymhellach, gan bobol, sgyrsiau, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Dihangfa o’r Ddinas: Sgrifennu Bwyd yn San Francisco

Ers rhai blynyddoedd bellach bum yn ymchwilio hanes Cymro gwych a fu farw union hanner can mlynedd yn ôl yn ystod mis Tachwedd. Ganed Idwal Jones ym Mlaenau Ffestiniog yn 1888, a’r cynllun oedd dilyn ôl traed ei dad i’r chwarel. Ond trwy hap, neu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Idwal Jones, Llenyddiaeth, Llyfrau | 1 Sylw

Adolygiad Theatr: Pridd (Theatr Genedlaethol Cymru)

Dechrau â delwedd wna Aled Jones Williams bob tro, ac ar gyfer ei ddrama ddiweddaraf,  Pridd,   fe gychwynnodd â ffigwr amwys y clown. Rhaid cyfaddef nad wyf erioed wedi cynhesu at y cymeriad trasicomig hwn , diolch yn bennaf i addasiad ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr | 1 Sylw

Dihangfa o’r Ddinas : Merch y Ddinas ym Meirionnydd

Trwy gyd-ddigwyddiad llwyr trefnais wyliau ym Meirionnydd union yr un pryd â chynhyrchiad y Theatr Genedlaethol o Blodeuwedd. Roedd y sioe wych honno (sydd ‘mlaen tan Orffennaf yr 20fed) yn un o uchafbwyntiau’r daith, ond cafwyd penwythnos hir hyfryd iawn rhwng popeth. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas | 1 Sylw

Merch y Ddinas yn Los Angeles: Hollywood a Santa Monica

Gyda dyddiau yn unig i fynd o fy nhaith ledled California, hedfanais yn ôl i Los Angeles o San Francisco nos Sul i gael cwblhau fy ngwaith ymchwil i hanes Idwal Jones. Mae’n reit rwystredig peidio gallu rhannu ei hanes anhygoel i gyd ar y blog, ond … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones, Llenyddiaeth | 5 Sylw

Merch y Ddinas yn Napa: The French Laundry

I’m sittin’ on the dock of the bay Watchin’ the tide roll away, ooh I’m just sittin’ on the dock of the bay Wastin’ time… Dyna’n union ro’n i’n gwneud, wythnos yn ôl, yn aros i fferi San Francisco gyrraedd doc … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 4 Sylw

Merch y Ddinas yn San Francisco II

“I left my heart in San Francisco…” oedd y jazz-standard hyfryd a glywais ar sgwâr Jack London, Oakland toc cyn dal y fferi i Pier 39. Yr un gân yn union a lenwodd fy nghlustiau ar gyrraedd Fisherman’s Wharf. Toc cyn gadael Oakland am … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 1 Sylw

Merch y Ddinas yn Berkeley: The Cheese Board Collective

Wedi diwrnod bendigedig yn crwydro strydoedd San Francisco yn dilyn ôl traed Idwal Jones, roedd hi’n bryd i mi neidio ar y BART i gampws Prifysgol Califfornia Berkeley, i agor rhagor o’i archifau. Ges i’n rhyfeddu’n llwyr gyda’r hyn ddarganfuais … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 4 Sylw

Merch y Ddinas yng Nghaliffornia: Santa Monica a Santa Barbara

Howdy! A minnau yng Nghaliffornia ers bron i wythnos bellach, dwi wrthi’n sgrifennu’r llith hwn ar daith trên eithriadol o hardd. Wedi deuddydd yn nhre Santa Barbara, a chyn hynny tridiau yn LA, dwi ar ganol siwrne naw awr ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 1 Sylw