Canlyniadau Chwilio: margarita

Cegin Lowri: Margarita

  Mae nos Wener wastad yn uchafbwynt yn ystod yr wythnos, ond yn arbennig nawr yng nghyfnod o encilio y ‘lockdown’. Mae nos Wener yn linell derfyn ar ddiwedd yr ‘wythnos waith’, sydd o gymorth wrth addasu i ac ymlacio … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Enchiladas

Gyfeillion, mae gen i gyfrinach… rysait dwi di’i guddio i mi fy hun. Ond dros y misoedd diwethaf, dwi wedi troi ato fwy nag unwaith am ginio sy’n berffaith ar benwythnos. Mae’n bryd bwyd lliwgar, llawn hwyl, ac mae’r blas … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Pisco Sur

Un o’r coctels nos Wener diweddaraf i mi’i greu oedd un â waw ffactor go iawn yn perthyn iddo. Mae’r prif gynhwysion yn rhai syml, ond mae’r canlyniad yn drawiadol, fel y gwelwch yn y llun! Yr hyn efallai sy’n … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Cegin Lowri; Coctels Dant y Llew

Mae cae mawr y Rhath ar hyn o bryd yn frith o ddant y llew. Does neb yn cael torri’r gwair, ac felly mae’r ‘chwyn’ yn cael rhwydd hynt i dyfu a denu’r gwenyn a’r ‘cachgi bwm’ i beillio, a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Bloodline (Netflix)

Tywydd trymaidd, teulu ar chwâl, tensiwn gormesol a bygythiadau parhaus; na, nid crynodeb o’ch gwyliau ar ffurf cynnwys cerdyn post, ond cynhwysion un o’r cyfresi teledu gorau ers sbel. Siawns eich bod chi, fel fi, wedi gwylio pob ‘box-set’ gwerth … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | Rhowch sylw

Dihangfa o’r Ddinas: Sawru Bwyd a Diod San Francisco

Heb hollti blew, bu bywyd yn wallgo dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, ac felly roedd profi dihangfa i San Francisco yn gyfle i ail-wefru ac ymlacio. Ond gan fod fy ngwaith yn bleser, ces f’ysbrydoli ymhellach, gan bobol, sgyrsiau, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Merch y Ddinas yn Berkeley: The Cheese Board Collective

Wedi diwrnod bendigedig yn crwydro strydoedd San Francisco yn dilyn ôl traed Idwal Jones, roedd hi’n bryd i mi neidio ar y BART i gampws Prifysgol Califfornia Berkeley, i agor rhagor o’i archifau. Ges i’n rhyfeddu’n llwyr gyda’r hyn ddarganfuais … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 4 Sylw

Merch y Ddinas yng Nghaliffornia: Santa Monica a Santa Barbara

Howdy! A minnau yng Nghaliffornia ers bron i wythnos bellach, dwi wrthi’n sgrifennu’r llith hwn ar daith trên eithriadol o hardd. Wedi deuddydd yn nhre Santa Barbara, a chyn hynny tridiau yn LA, dwi ar ganol siwrne naw awr ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones | 1 Sylw

Merch y Ddinas yn Istanbul

Rhyw bum mlynedd yn ôl tra’n ymchwilio i rifyn arbennig o raglen ddogfen O Flaen Dy Lygaid ar S4C ar y thema “Cymru ac Islam”, ces brofiad a hanner wrth sicrhau cyfraniad pedwar o Fwslemiaid ifanc- Shehzad a Sadia o Gaerdydd, Ruquaya … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Dihangfa o'r Ddinas | 3 Sylw

Coctêls Caerdydd

Fel rhan o’r sgwennu ar gyfer fy nghyfrol Caerdydd, byddwch yn falch i glywed fy mod wedi ymchwilio’n ddi-flino i ambell faes, ac un o’r rheiny yw is-benod Coctêls Caerdydd. Er fy mod yn mwynhau peint o Brains yn achlysurol, a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Tafarn/ Bar | 1 Sylw