Amdanaf i

Lowri Haf Cooke(Llun: Rhodri Ellis Owen)

(Llun:Rhodri Ellis Owen)

Merch o Benylan, Caerdydd. Dwi’n sgrifennnu ac yn darlledu ar y radio a’r teledu, yn dilyn 11 mlynedd yn ymchwilio a chynhyrchu rhaglenni gyda BBC Radio Cymru.

Yn 2012, cyhoeddwyd fy nghyfrol gyntaf, Canllaw Bach Caerdydd (Gwasg Gomer), ac yn 2014, cyhoeddwyd Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40 (Gwasg Gomer).

Fy llyfr diweddaraf, a gyhoeddwyd yn 2016, yw Caffis Cymru (Gwasg Gomer), ac mae modd ei brynu yma.

image

image

Ar ôl dilyn gradd mewn Daearyddiaeth a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, enillais radd M.A. mewn Theatr, Ffilm a Theledu.

Dwi’n adolygu ffilmiau’n rheolaidd ar y blog hwn ac ar raglenni S4C a BBC Radio Cymru, yn dilyn 5 mlynedd o gyhoeddi ar wefan BBC Cylchgrawn

image

Dwi wedi llywio sesiynau holi gydag enwau mawr yn y diwydiant yng Nghymru, gan gynnwys Rhys Ifans, yn dilyn dangosiad ar ran BAFTA Cymru, a noson arbennig yng nghwmni aelodau cast Pobol y Cwm i i ddathlu pen-blwydd y gyfres yn 40 oed.

Lowri Cooke, Jake Chapman, Colin Vaines & Rhys Ifans - BAFTA Cymru

Lowri Cooke gydag Arwyn Davies (Mark Jones), Siw Huws (Kath Jones) a Shelley Rees-Owen (Stacey Jones) - llun gan Emyr Young

Ro’n i’n un o feirniaid gwobr Welsh Music Prize 2015-16, ac yn aelod o reithgor BAFTA Cymru,  ynghyd a Gwyl Ffilm Ryngwladol Iris yn 2014 a 2012.  Cyflwynais seremoni wobrwyo gyntaf Gwyl Ffilm Bae Caerfyrddin yn 2012. Ac rwy’n gadeirydd ar bwyllgor Cymraeg Gwobrau Theatr Cymru ers eu sefydlu yn 2013.

img_1930(Llun: Robert Melen)

Roeddwn i hefyd yn aelod o banel beirniadu Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2014, gyda Gareth Miles ac Eurig Salisbury.

EmyrYoung_Beirnniaid2014_LC_001 (1)(Llun: Emyr Young)

Yn fwyaf diweddar, ro’n i’n feirniad y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 2017.

Lowri Haf Cooke

Dwi hefyd yn cyfrannu erthyglau bwyd a chelf i gylchgawn Barn. Cyn hynny, bum yn cyfrannu adolygiadau llên i gylchgrawn Taliesin, a bum yn un o gyfranwyr gwreiddiol blog diwyllianol Y Twll. Dwi bellach yn beirniadu bwytai ar ran papur bro Y Dinesydd a chylchgrawn Red Handed.

Ym mis Mawrth 2013 enillais un o ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru i ddilyn hanes Cymro colledig yng Nghaliffornia. Dychwelais i’r dalaith yn 2014 ac mae’r ymchwil yn parhau.

Yn 2011 ces fy nerbyn i Raglen Ddatblygu Beiriniaid Celf Cymru dan ofal Celfyddydau Rhyngwladol Cymru; rydw i bellach yn cynnal gweithdai adolygu gyda grwpiau ac mewn ysgolion ledled Cymru.

Dwi’n casglu celf o Gymru, yn hoff iawn o goginio ac yn ffan mawr o gerddoriaeth, llenyddiaeth a’r theatr. Dwi hefyd yn dwlu ar deledu da, ac ar deithio rhyngwladol pan fo ‘nghyllideb yn caniatáu.

Hoff Ddinasoedd: Caerdydd, Dulyn, Efrog Newydd, Havana, Stockholm, Miami, Berlin, Melbourne, Copenhagen, Paris, Barcelona, Oslo, San Francisco, Donostia, Istanbul, Fflorens, Fenis, Los Angeles

Lle Nesa? Olhão

image

Dinasoedd Fy Mreuddwydion: Hong Kong, Reykjavik, Modena, Buenos Aires, Marrakech, Sydney, Tokyo, Jaipur, Milan, Petra, Budapest, Montreal

Manylion Cysylltu: lowri.cooke@live.co.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s