Amdanaf i

Lowri Haf Cooke

(Llun:Rhodri Ellis Owen)

Merch o Benylan, Caerdydd. Dwi’n sgrifennnu ac yn darlledu ar y radio a’r teledu, yn dilyn 11 mlynedd yn ymchwilio a chynhyrchu rhaglenni gyda BBC Radio Cymru.

Yn 2012, cyhoeddwyd fy nghyfrol gyntaf, Canllaw Bach Caerdydd (Gwasg Gomer), ac yn 2014, cyhoeddwyd Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40 (Gwasg Gomer).

Fy llyfr diweddaraf, a gyhoeddwyd yn 2016, yw Caffis Cymru (Gwasg Gomer), ac mae modd ei brynu yma.

image

image

(Llun: Emyr Young)

Ar ôl dilyn gradd mewn Daearyddiaeth a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, enillais radd M.A. mewn Theatr, Ffilm a Theledu.

Dwi’n adolygu ffilmiau’n rheolaidd ar raglenni S4C a BBC Radio Cymru ac ar y blog hwn, yn dilyn 5 mlynedd o gyhoeddi ar wefan BBC Cylchgrawn

image

Dwi wedi llywio sesiynau holi gydag enwau mawr yn y diwydiant yng Nghymru, gan gynnwys Rhys Ifans, yn dilyn dangosiad ar ran BAFTA Cymru, a noson arbennig yng nghwmni aelodau cast Pobol y Cwm i i ddathlu pen-blwydd y gyfres yn 40 oed.

Lowri Cooke, Jake Chapman, Colin Vaines & Rhys Ifans - BAFTA Cymru

Lowri Cooke gydag Arwyn Davies (Mark Jones), Siw Huws (Kath Jones) a Shelley Rees-Owen (Stacey Jones) - llun gan Emyr Young

Ro’n i’n un o feirniaid gwobr Welsh Music Prize 2015-16, ac yn aelod o reithgor BAFTA Cymru,  ynghyd a Gwyl Ffilm Ryngwladol Iris yn 2014 a 2012.  Cyflwynais seremoni wobrwyo gyntaf Gwyl Ffilm Bae Caerfyrddin yn 2012. Ac rwy’n gadeirydd ar bwyllgor Cymraeg Gwobrau Theatr Cymru ers eu sefydlu yn 2013.

img_1930(Llun: Robert Melen)

Roeddwn i hefyd yn aelod o banel beirniadu Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2014, gyda Gareth Miles ac Eurig Salisbury.

EmyrYoung_Beirnniaid2014_LC_001 (1)(Llun: Emyr Young)

Yn fwyaf diweddar, ro’n i’n feirniad y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 2017.

Lowri Haf Cooke

Dwi hefyd yn cyfrannu erthyglau bwyd a chelf i gylchgawn Barn. Cyn hynny, bum yn cyfrannu adolygiadau llên i gylchgrawn Taliesin, a bum yn un o gyfranwyr gwreiddiol blog diwyllianol Y Twll. Dwi bellach yn beirniadu bwytai ar ran papur bro Y Dinesydd a chylchgrawn Red Handed.

Ym mis Mawrth 2013 enillais un o ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru i ddilyn hanes Cymro colledig yng Nghaliffornia. Dychwelais i’r dalaith yn 2014 ac mae’r ymchwil yn parhau.

Yn 2011 ces fy nerbyn i Raglen Ddatblygu Beiriniaid Celf Cymru dan ofal Celfyddydau Rhyngwladol Cymru; rydw i bellach yn cynnal gweithdai adolygu, a sesiynau chwedloniaeth Cymru gyda grwpiau ac mewn ysgolion ledled Cymru.

Lowri Haf Cooke - Blodeuwedd

Dwi’n casglu celf o Gymru, yn hoff iawn o goginio ac yn ffan mawr o gerddoriaeth, llenyddiaeth a’r theatr. Dwi hefyd yn dwlu ar deledu da, ac ar deithio rhyngwladol pan fo ‘nghyllideb yn caniatáu.

Hoff Ddinasoedd: Caerdydd, Dulyn, Efrog Newydd, Havana, Stockholm, Miami, Berlin, Melbourne, Copenhagen, Paris, Barcelona, Oslo, San Francisco, Donostia, Istanbul, Fflorens, Fenis, Los Angeles

Lle Nesa? Dubrovnik

image

Dinasoedd Fy Mreuddwydion: Hong Kong, Reykjavik, Modena, Buenos Aires, Marrakech, Sydney, Tokyo, Jaipur, Milan, Petra, Budapest, Montreal

Manylion Cysylltu: lowri.cooke@live.co.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s