Archif Awdur: lowrihafcooke

Cegin Lowri: Wylys, wylys, Parmesan

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer fy Swper Sadwrn diweddaraf o weld bod wylys (aubergines) ar bris gostyngol ar fy stondin farchnad leol yr wythnos hon! Fel gweithiwr rhyddgyfrannol dwi’n cadw at gyllideb ers blynyddoedd, a dim ond annog creadigrwydd yn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Linguine Cranc

Wythnos cyn y ‘lock down’ ro’n i ar daith gwaith yng Ngogledd Cymru, yn teithio nol o Bortmeirion i Gaerdydd. Gan nad oeddwn ar frys aruthrol, penderfynais gymeryd tro hamddenol ar hyd arfordir Ardudwy, ble mae cymaint o hanes teulu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Bwytai Cymru, Cegin Lowri | 1 Sylw

Cegin Lowri; Coctels Dant y Llew

Mae cae mawr y Rhath ar hyn o bryd yn frith o ddant y llew. Does neb yn cael torri’r gwair, ac felly mae’r ‘chwyn’ yn cael rhwydd hynt i dyfu a denu’r gwenyn a’r ‘cachgi bwm’ i beillio, a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Salad Caesar Cookie

Ers cychwyn y ‘Lockdown’ dwi di dod i ddibynnu ar fy ngawl blasus tomato a phupur rhost a garlleg gwyllt i ginio. Mae’n gwneud newid o’r omlets ro’n i arfer yn eu sglaffio tra’n gweithio ar fy liwt fy hun … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Pei’r Bwthyn

P’run ai’n noson rewllyd o Ragfyr, neu’n Sadwrn braf ganol Gwanwyn, mae na wastad le i hen ffefryn ar y fwydlen sy’n cynnig coflaid fawr gysurlon. Mae hynny’n fwy gwir nag erioed ar hyn o bryd wrth i’r cyfnod o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Margarita

  Mae nos Wener wastad yn uchafbwynt yn ystod yr wythnos, ond yn arbennig nawr yng nghyfnod o encilio y ‘lockdown’. Mae nos Wener yn linell derfyn ar ddiwedd yr ‘wythnos waith’, sydd o gymorth wrth addasu i ac ymlacio … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Omlet Cennin a Garlleg Gwyllt

Tra’n loncian o gwmpas ardal Parc y Rhath, dwi’n aml yn pigo llond llaw o ddail garlleg gwyllt. Mae nhw bellach yn eu blodau, sy’n arwydd nad oes llawer mwy o’u tymor ar ôl. Os fyddwn ni’n lwcus, byddan nhw … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Amen Ramen

Os da chi’n chwilio am rysait hawdd, llawn blas ar nos Lun, chewch chi ddim llawer haws na hyn. Nes i fyw arno, fwy neu lai, ar hyd Ionawr a mis Chwefror, ac mae’r blas yn llenwi’r galon ynghyd â’r … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Spag Bol Mam

  Ganol mis Ebrill, aeth hashnod Twitter yn ‘feiral’, wrth i filiynau o bobol rannu lluniau ohonyn nhw’u hunain yn ifanc, gyda’r geiriau #meattwenty #ugainoed. Pwy all feio pawb ‘dan glo’ yn eu cartrefi am fynd i hela hen luniau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Pesto Garlleg Gwych

Wedi llwyddiant mawr y Pesto Danadl Poethion, es ati i greu Pesto Garlleg Gwyllt – neu Garlleg Gwych fel dwi bellach yn ei ddisgrifio! Ac OMB, sôn am obsesiwn newydd sbon – dwi di bwyta llwyth o hwn ers i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw