Archifau Categori: Cegin Lowri

Cegin Lowri: Blwydd-jin Newydd Dda!

Blwyddyn newydd dda i chi, ac i bawb sydd yn y tŷ! Dwi ddim yn gwbod amdanoch chi, ond bu’r wythnos gyntaf ‘nol i’r gwaith yn ddigon heriol i mi, wedi gwyliau Nadolig llawn gwledda, coginio a gorweddian o gwmpas … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Cegin Lowri | Rhowch sylw

BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Bwyd yr Ŵyl

Gwrandewch ar y clip sain Munud i Feddwl a ddarlledwyd ar BBC Radio Cymru ar y 9ed o Ragfyr, 2014. Un elfen fawr o’r Nadolig i mi yw’r bwyd a’r wledd flynyddol, a gychwynnodd neithiwr wrth i mi bobi llwyth … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Cawl Breaking Bad

Mae “monkey see, monkey do” yn ddywediad  sy’n addas iawn i mi. Yn arbennig felly wrth wylio cymeriadau ffilm a theledu yn mwynhau pryd bwyd neu ambell ddiod. O Spaghetti & Meatballs cymeriad Clemenza yn The Godfather, Cherry Pie Agent Cooper … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Teledu | 1 Sylw

Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki

Hyvää huomenta! Bore da i chi gyd. Yr wythnos hon, gyda’r gaeaf yn brathu, dechreuais archwilio ffyrdd mwy blasus o fwynhau brecwast na fy rwtîn arferol o lowcio paned a jam mafon ar dost brown. Mwynheais bowlen o uwd gyda hufen a … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | 1 Sylw

Cegin Lowri: Tarten Nantgaredig

Yn gynharach eleni, roedd na dipyn o gynnwrf ymysg foodies Cymreig ynghylch menter newydd yr awdur a’r darlledwr bwyd Simon Wright, yn dilyn ei gyfnod wrth lyw bwyty Y Polyn yng Ngapel Dewi ger Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, a’i rôl fel un … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Dihangfa o'r Ddinas | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Corgimychiaid Gorwych/Stockholm Prawns

Dwy flynedd yn ôl, es i ddinas Stockholm yn Sweden, gan wirioni’n llwyr â’r ddinas ger y dŵr. Fel Helsinki, a Copenhagen- dwy ddinas Lychlynaidd arall i mi eu profi’n lled-ddiweddar, a’u mwynhau’n arw- mae Stockholm yn style city go … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | 3 Sylw

Cegin Lowri: Ryseitiau o Oz

Pasta Tim Jones Yn fy erthygl ddiweddar, Coalas, Cangarŵs a’r Cymro oddi Cartre addewais gyhoeddi’r rysait a goginiwyd ar fy nghyfer gan yr artist Tim Jones, yn ei gartref hyfryd ger Hanging Rock yn Ne Ddwyrain Awstralia. Peidiwch a gor-gyffroi; … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri | Rhowch sylw