Archifau Categori: Celf

Adolygiad Theatr: Nos Sadwrn o Hyd (Canolfan Mileniwm Cymru)

Am ddiwrnod cyntaf anhygoel yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018; roedd naws arbennig a’r tywydd yn wych.  Bu’n hyfryd cael cwmni dinasyddion o bob math, i Brifwyl gynhwysol, ac amrywiol dros ben. Rhwng y Lle Celf gwefreiddiol yn ein Senedd syfrdanol, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Celf, Tafarn/ Bar, Theatr | Rhowch sylw

Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Sêr Michelin De-Ddwyrain Cymru

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Celf, Hanes, Y Dinesydd | 1 Sylw

Cylchgrawn Barn: Artes Mundi Bedwyr

Cyhoeddwyd yn Canllaw Bach Caerdydd, Celf, Cylchgrawn Barn | Rhowch sylw

Cylchgrawn Barn: Sir Flasus – Bwytai Sir Fynwy a’r Cyffiniau

Gan fod  Eisteddfod Genedlaethol 2016 wedi ei lleoli ym ‘Meca’ bwyd-garwyr Cymreig, dyma, o bosib, yw’r cyfle gorau ers tro i sawru’r gorau o Gymru ar blât. O fewn cyrraedd i’r Fenni mae dau fwyty safon seren Michelin a phum bwyty … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Caffis Cymru, Celf, Cylchgrawn Barn, Dihangfa o'r Ddinas, Tafarn/ Bar | Rhowch sylw

BBC Cymru Fyw: Pethe at Ddant Pawb – Pigion Celfyddydol Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015

(Llun; Dewi Glyn Jones) Gyda’r wenwisg wedi’i smwddio, y cerdyn Clwb Carafanwyr Cymru’n sgleinio’n braf, a’r ddolen i we-dudalen rhagolygon y tywydd yn ffefryn mawr ar hyn o bryd, mae ’na siawns da eich bod yn dal heb gael cip … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Celf, Ffilm, Llenyddiaeth, Theatr | 1 Sylw

Erthygl Barn – Gwefr i’r Synhwyrau – Celf y ‘Kandinsky Cymreig’, J D Innes

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Celf | Rhowch sylw

Merch y Ddinas yn Oslo

Rai blynyddoedd yn ôl, tra’n gweithio gyda BBC Radio Cymru, ro’n i’n gyfrifol am drefnu slot cyson o’r enw Cerdyn Post ar raglen foreuol Nia Roberts. Ro’n i ar ganol sgrifennu’r gyfrol Canllaw Bach Caerdydd yn fy amser sbâr, ac fy syniad … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Celf, Dihangfa o'r Ddinas, Llenyddiaeth, Llyfrau, Siopa, Tafarn/ Bar | 4 Sylw

Uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013

(Llun gan Iestyn Hughes, Atgof) Wedi i mi ganmol cynhyrchiad newydd Theatr Bara Caws , Cyfaill / Te yn y Grug, ar y blog p’nawn ddoe, dwi’n teimlo y dyliwn i grybwyll rhai o fy uchafbwyntiau eraill i o ’steddfod Dinbych. Es i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Celf, Cerddoriaeth | 3 Sylw

Erthygl Barn: Syllu ar y Sêr… Arddangosfa Bedwyr Williams, Biennale Fenis 2013

Cromlech Kryptonaidd, terrine llawn pys a dyn yn wylo’n dawel; dim ond tri o’r pethau wnaeth argraff arnaf yn Fenis ar wibdaith i bendraw’r bydysawd. ‘Diolch byth am Bedwyr Williams!’ ywr linell sy’n neidio i ’mhen bob tro y gwelaf i arddangosfa gan … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Celf, Dihangfa o'r Ddinas | 1 Sylw

Merch y Ddinas yn Fenis

Dwi newydd ddychwelyd o ddihangfa arall i’r Eidal, sef fy ymweliad cyntaf â gwyl Biennale Fenis. Ro’n i’n ddigon ffodus i ennill grant i deithio yno yn rhinwedd fy rôl fel beirniad celf, gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae hi’n ddeunaw mlynedd ers i mi ymweld â’r ddinas ddwetha- … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Celf, Dihangfa o'r Ddinas | 1 Sylw