Archifau Categori: Delweddau o’r Ddinas

Cylchgrawn Barn: Bwytai’r Brifwyl – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Fydd dim prinder llefydd i fwyta ynddynt i Eisteddfodwyr Caerdydd. Penderfynu ble i fynd fydd y broblem, gyda’r fath ddewis ar gael. Brodor o’r ddinas, ac awdur Canllaw Bach Caerdydd, sy’n cynnig ei detholiad personol i hwyluso’r gwaith… Nid fy … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Bwytai Cymru, Caffi, Caffis Cymru, Canllaw Bach Caerdydd, Cylchgrawn Barn, Delweddau o'r Ddinas, Tafarn/ Bar | 2 Sylw

Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Yr Hen Lyfrgell Hydref 2016

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas, Tafarn/ Bar, Y Dinesydd | Rhowch sylw

Canllaw Bach Caerdydd: Mis Awst a Mis Medi

Mae hi’n flwyddyn gron ers i mi fynd ar fy liwt fy hun, ac mae’n deg dweud i mi gael deuddeg mis hollol anhygoel. Doedd gen i ddim syniad beth oedd o’m mlaen i ar y pryd, ond dwi wedi cael … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas, Tafarn/ Bar | 1 Sylw

Canllaw Bach Caerdydd: Mis Gorffennaf

Cyfarchion yr Haf! Ac am Haf hyfryd yw hi hyd yma. Diolch yn fawr i Mererid Haf,  un o ffans mwya’r gyfrol, a ddanfonodd y llun uchod trwy gyfrwng Twitter. Roedd hi mor chwilboeth o flaen bar Las Iguanas ym Mae Caerdydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas | 2 Sylw

Delweddau o’r Ddinas II

Dwi wrthi’n clirio gwerth dwy flynedd o bapurach a gwaith ymchwil nawr bod fy nghyfrol Canllaw Bach Caerdydd ar fin cael ei chyhoeddi gan wasg Gomer. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae na fynydd y Garth o ddeunydd i bori trwyddo, gan gynnwys … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Delweddau o'r Ddinas | 4 Sylw

Delweddau o’r Ddinas

Reit, rhodd i chi ddarllenwyr hyfryd; lluniau ac nid geiriau sy’n cael y flaenoriaeth yn y cofnod hwn, tra mod i’n canolbwyntio  ar gwblhau’r gyfrol. Dyma ddeg uchaf o fy hoff luniau y cymerais dros y flwyddyn neu ddwy ddwetha o Gaerdydd. Mwynhewch! 1.Bluebird … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Delweddau o'r Ddinas | 2 Sylw