Archifau Categori: Siopa

Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – The Caffeine Kid, Marchnad Glanyrafon

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Siopa, Y Dinesydd | Rhowch sylw

Erthygl Barn – Caffis Cymru : The Penylan Pantry, Caerdydd

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Siopa | Rhowch sylw

Merch y Ddinas yn Oslo

Rai blynyddoedd yn ôl, tra’n gweithio gyda BBC Radio Cymru, ro’n i’n gyfrifol am drefnu slot cyson o’r enw Cerdyn Post ar raglen foreuol Nia Roberts. Ro’n i ar ganol sgrifennu’r gyfrol Canllaw Bach Caerdydd yn fy amser sbâr, ac fy syniad … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Celf, Dihangfa o'r Ddinas, Llenyddiaeth, Llyfrau, Siopa, Tafarn/ Bar | 4 Sylw

Dihangfa o’r Ddinas; Caerfaddon

A minne ar ganol sgwennu’r llyfr am Gaerdydd, dwi heb gael llawer o gyfle i adael y ddinas ers tro, ond ar achlysur pen blwydd un o’m ffrindiau pennaf ar ddechre mis Mawrth, trefnais wibdaith i ddwy i Gaerfaddon. Yn ogystal ag … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Dihangfa o'r Ddinas, Llyfrau, Siopa | 2 Sylw

Llwyd o’r Bryn

Os ydych chi’n dilyn blog diwylliannol Y Twll, fel welwch chi i mi gyhoeddi cofnod diweddar am y gyfres deledu o Ddenmarc, Borgen a ddangoswyd ar BBC4. Fel rhan o’r llith am y gyfres wych hon, rhannais fy obsesiwn gydag ambell gelficyn; yn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Dylunio, Siopa | 1 Sylw

Louboutin ym Mhenylan

Ddim yn aml y mae rhywun yn teimlo fel Cinderella tra’n troedio palmentydd craplyd Caerdydd. Yn wir, yn Hydref 2010 torrais fy mhenelin chwith ar ôl baglu dros garreg balmant ar Heol Wellfield oedd wedi’i chodi gan beirianwyr nwy, a heb ei … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Siopa | Rhowch sylw

Ladies who lunch…

Maddeuwch y llun hynod gawslyd ohonof, ond roeddwn i’n go agos at fy seithfed nef ar y pryd. Newydd gamu i fewn i siop ddillad ddrudfawr a WAG-tastig Flannels ar Heol Churchill oeddwn i, i chwilota am fargen yn eu sêl … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Siopa | 1 Sylw