Archifau Categori: Teledu

Uchafbwyntiau Ffilm a Theledu 2021

Cyn ffarwelio ag eleni, seibiant i bwyso a mesur cyfraniad ffiilmiau a chyfresi poblogaidd 2021. Yn ystod blwyddyn arall o bandemig (a gychwynodd â chyfnod clo estynedig), mawr oedd fy niolch eleni am gyfleon i ddianc i fyd dychymyg Ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Ffilm, Teledu, Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Ffilm: Always Be My Maybe (12)

Bydda i’n adolygu Always be My Maybe ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 7ed, 2019. Cliciwch yma i wylio ar S4C Clic. Mae’n teimlo fel OES ers i mi sgwennu adolygiad ffilm, er mod i’n mynychu’r … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Ffilm, Teledu | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Y Gwyll – Cyfres 3

‘The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing’ – Edmund Burke Dynion gwan a merched cryfion; arwyr tawel a chyfiawnder i’r meirwon. Dyma, yn ei hanfod, brif gynhwysion Y Gwyll, a ail-ddiffiniodd dirlun … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr; Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws)

Tony ac Aloma, Glenys a Rhisiart, Ryan a Ronnie, a Siôn a Siân! Dim ond rhai o ddeuawdau mawr byd adloniant Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Ond byddai rhestr o’r fath yn gwbl anghyflawn heb ddeuawd eiconig arall; ffrwyth … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Bloodline (Netflix)

Tywydd trymaidd, teulu ar chwâl, tensiwn gormesol a bygythiadau parhaus; na, nid crynodeb o’ch gwyliau ar ffurf cynnwys cerdyn post, ond cynhwysion un o’r cyfresi teledu gorau ers sbel. Siawns eich bod chi, fel fi, wedi gwylio pob ‘box-set’ gwerth … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Byw Celwydd – Pennod 1

Pe bai’n rhaid i mi ddewis y ddrama deledu orau yn y Gymraeg erioed, dwi’n weddol siwr mai Talcen Caled fyddai honno, gyda’i darlun chwerwfelys o fywyd cyffredin cymuned glos yn nhre Porthmadog. Fe fwynheais i’i rhagflaenydd, Iechyd Da, a leolwyd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Y Gwyll (Cyfres 2, Pennod 1)

A hithe’n dymor yr hydref, a’r nosweithiau’n dechrau cau amdanom, beth well na chwystrelliad o’r Gwyll i’n cadw ni’n gall tan gyfnod y Nadolig? Wedi wompyn o bennod a ddarlledwyd ar Ddydd Calan, mae na wyth o rifynnau o’n blaenau, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | 1 Sylw

Adolygiad Teledu: Parch – Pennod 1 (S4C)

Ddyddiau’n unig wedi diweddglo’r ddrama deledu orau erioed, ges i ragflas o ddrama newydd addawol iawn. ’R’ol ffarwelio  â ffasiynau retro a blerwch prydferth bywydau Mad Men, dyma groesawu gymhlethdodau cyfoes Myfanwy Elfed i ’mywyd. Hi yw seren y gyfres … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu | 2 Sylw

Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40

Clichiwch yma am ragor o wybodaeth am daith Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40, wrth i Lowri Haf Cooke holi actorion y gyfres ledled Cymru. Mae’n anodd cofio bywyd yng Nghymru heb yr opera sebon eiconig, Pobol y Cwm, ac … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Llenyddiaeth, Llyfrau, Teledu | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: The Bridge (BBC4)

Byddaf yn trafod apêl llenyddiaeth Sgandinafaidd ar raglen Stiwdio BBC Radio Cymru am 2pm ar ddydd Iau Chwefror 6ed, yna’n rhannu hanes fy mhenwythnos yng ngŵyl Nordicana ar Sam ar y Sgrîn ar S4C ar nos Wener am 9.30pm. Ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Llenyddiaeth, Teledu | 2 Sylw